How do we get more young people in Europe to volunteer?

Iki:31/12/2016

Pasidalykite mintimis su už jaunimo reikalus atsakingu Europos Komisijos nariu Tiboru Navracsicsiu, kaip jaunuoliams sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti savanorišką ir kitą veiklą.

Sorry this consultation is now closed

įžanga

Už jaunimo reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Tiboras Navracsicsius siekia padėti daugiau jaunuolių savanoriška ir kitokia veikla prisidėti prie savo bendruomenės gyvenimo. Neseniai jis su jaunimu internetu ir asmeniškai aptarė plačius klausimus, o dabar norėtų išgirsti daug didesnio skaičiaus jaunuolių iš visos Europos nuomonę.

Jis norėtų sužinoti jūsų idėjas ir nuomones, kaip būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas jaunuoliams dirbti savo bendruomenei.

Šiuos duomenis jis ir jo darbuotojai panaudos, kad paveiktų Europos ir nacionalinio lygmens politiką ir praktiką.

Komisijos nariui diskutuojant su jaunimu ir atlikus kitus tyrimus šia tema išryškėjo keletas kliūčių, sulaikančių jaunuolius nuo darbo savo bendruomenei – savanoriškos ir kitos veiklos, be kita ko:

 • trūksta motyvacijos ir informacijos apie tai, kaip pradėti savanoriauti,
 • per mažai sektinų pavyzdžių, kurie galėtų jaunuolius įkvėpti,
 • nepakanka informacijos apie esamas galimybes ir projektus,
 • dalyvavimas gali pernelyg brangiai kainuoti,
 • labai menkai pripažįstamos visos įdėtos pastangos,
 • potencialūs darbdaviai retai vertina savanoriaujant ir vykdant kitą veiklą įgytus naujus įgūdžius.

Norėtume sužinoti jūsų nuomonę apie tai, ko reikėtų imtis, kad būtų sumažintos arba pašalintos šios ir visos kitos kliūtys, dėl kurių jaunuoliams sunku dirbti savo bendruomenei.

Skirkite laiko ir atsakykite į visus klausimus. Pasidalykite savo mintimis ir pasiūlymais.

Jūsų nuomonė vertinga!

Grįžkite vėliau ir įvertinkite kitų pateiktus pasiūlymus – taip padėsite mums suprasti, kurie iš jų yra jums svarbiausi.

Šių konsultacijų eigą galite stebėti spustelėjęs „Patinka“ mūsų tinklo „Facebook“ paskyroje ir sekdamas mus tinkle „Twitter“.

Jei paskelbęs idėją arba nuomonę nurodysite savo e. pašto adresą, e. paštu siųsime jums naujausią informaciją. (E. pašto adreso nurodyti neprivaloma – jūsų nuomonė bus saugiai laikoma net ir tuo atveju, jei nuspręstumėte jo mums nenurodyti.)

Dėkojame, kad dalyvaujate!

pagrindiniai faktai

Savanoriška veikla Europoje

Iš naujausių mokslinių tyrimų, atliktų rengiant 2015 m. Europos Sąjungos jaunimo reikalų ataskaitą, matyti, kad maždaug vienas iš keturių (25 %) visos ES jaunuolių dalyvavo kokioje nors savanoriškoje veikloje. Tačiau iš to paties tyrimo akivaizdu, kad dalyvavimo lygis labai skiriasi įvairiose šalyse – nuo didžiausio (daugiau kaip 40 %) iki mažiausio (apie 10 %).

Toliau pateiktame grafike matyti skirtingi įvairių ES šalių lygiai.

ES jaunimo rodiklis: įvairių šalių jaunimo (15–30 metų) dalyvavimas organizuotoje savanoriškoje veikloje 2011 ir 2014 m. (Šaltinis – greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 319 „Judus jaunimas“, 2011 m., ir greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 408 „Europos jaunimas“, 2014 m.)

Iš tyrimo taip pat matyti, kad su amžiumi jaunuoliai rečiau dalyvauja bet kokios rūšies savanoriškoje veikloje. 2014 m. visoje ES aktyvūs buvo 29 % 15–19 metų jaunuolių, tačiau tik 23 % 25–29 metų jaunuolių.

Iš toliau pateikiamo grafiko matyti veiklos, kurios ėmėsi jauni savanoriai, sričių įvairovė. Populiariausios sritys yra labdaros, humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi projektai bei veikla, susijusi su švietimu, mokymu arba sportu.

Pagrindinės savanoriškos veiklos, kurios ėmėsi 15–30 metų jaunuoliai, sritys, ES-28 vidurkis 2014 m. (Šaltinis – greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 408 „Europos jaunimas“, 2014 m.)

Kas atsakingas už darbą bendruomenei?

Didžioji dalis darbo bendruomenei ir savanoriškos veiklos vykdoma vietos lygiu. Tai organizuoja grupės, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenių grupės, klubai, asociacijos ir vietos valdžios institucijos. Už politiką ir teisės aktus, kuriais reglamentuojamas darbas bendruomenei ir savanoriška veikla, atsako 28 ES valstybių narių nacionalinės vyriausybės. Priklausomai nuo šalies ši atsakomybė taip pat gali būti perduota regionų ir vietos valdžios institucijoms.

Už jaunimo reikalus atsakingas Europos Komisijos narys ir Europos Komisija gali padėti valstybėms narėms siekti teigiamų pokyčių. Tai daroma siūlant naujas politines priemones, atliekant mokslinius tyrimus, vykdant projektus ir dalijantis gerąja įvairių šalių patirtimi. Tam bendradarbiaujama su valstybėmis narėmis remiantis ES jaunimo strategija, kurioje yra specialus savanoriškai veiklai skirtas skyrius.

Be to, Europos Komisija vykdo tarptautines savanoriškos veiklos iniciatyvas, tokias kaip Europos savanorių tarnyba, kuri yra programos „Erasmus+“ dalis, ir ES pagalbos savanoriai. Ji taip pat padeda skatinti savanorišką veiklą pasitelkusi Europos jaunimo portalą ir skirdama lėšų pagal programą „Erasmus+“.

dalyvauk

Dėkojame už visus atsakymus į šį klausimą. Šiuo metu jie analizuojami ir pagal juos bus parengti pasiūlymai, kuriuos galėsi įvertinti nuo nurodytos datos. Būtinai sugrįžk ir įvertink visas idėjas! Dabar gali peržiūrėti visus į šį klausimą pateiktus atsakymus.

visi klausimai

1

peržiūrėti

Kaip galėtume įkvėpti savanoriauti daugiau tokių kaip tu jaunuolių?

Ką reikėtų daryti norint paskatinti daugiau tokių kaip tu jaunuolių savanoriauti savo bendruomenėse? Kaip būtų galima pakeisti jaunimo nuostatas, kad savanoriška veikla jam būtų priimtinesnė ir patrauklesnė? Kas, tavo nuomone, turėtų prisiimti atsakomybę tai daryti? Pats jaunimas, mokyklos, kolegijos, universitetai, nevyriausybinės organizacijos, darbdaviai, vietos valdžios institucijos, nacionalinės vyriausybės, Europos Komisija ar kt.?

2

peržiūrėti

Kaip geriausiai galima tave informuoti apie tai, kaip gali savanoriauti savo bendruomenėje?

Yra įvairiausių būdų savanoriauti savo bendruomenėje, ir jaunų savanorių ieško daugybė organizacijų. Ką galėtume padaryti, kad tau būtų paprasčiau rasti dominančius projektus ir organizacijas? Kaip geriausiai galime tau padėti sužinoti, kad tokios informacijos yra?

3

peržiūrėti

Ką turėtume daryti, kad užtikrintume, kad tavo savanoriška veikla būtų tinkamai pripažinta?

Savanoriška veikla gali būti nelengva ir užimti daug laiko, bet tai taip pat yra puikus būdas įgyti naujų įgūdžių, kurie gali būti naudingi bandant gauti darbą arba studijuojant kolegijoje ar universitete. Kaip turėtume užtikrinti, kad būtų pripažintos visos tavo įdėtos pastangos? Ką reikia daryti, kad įmonės ir kiti subjektai visiškai suprastų ir vertintų savanorių įgytus naujus įgūdžius?

4

peržiūrėti

Ką dar reikia padaryti, kad tau būtų lengviau pradėti savanoriauti?

Ką dar reikia pakeisti, kad tau ir kitiems jaunuoliams būtų lengviau savanoriauti savo bendruomenėse? Pavyzdžiui, ar gali sau leisti tapti savanoriu? O gal dirbdamas arba studijuodamas neturi tam pakankamai laiko? Ar kyla su draudimu arba sveikatos ar socialinės apsaugos sistemomis susijusių problemų, dėl kurių sunku imtis savanoriškos veiklos? Gal yra ir kitų spręstinų klausimų? Dėkojame už atsakymus!

pareikšk savo nuomonę.

Dėkojame už visus atsakymus į šį klausimą. Šiuo metu jie analizuojami ir pagal juos bus parengti pasiūlymai, kuriuos galėsi įvertinti nuo nurodytos datos. Būtinai sugrįžk ir įvertink visas idėjas! Dabar gali peržiūrėti visus į šį klausimą pateiktus atsakymus.

1 Kaip galėtume įkvėpti savanoriauti daugiau tokių kaip tu jaunuolių?

Ką reikėtų daryti norint paskatinti daugiau tokių kaip tu jaunuolių savanoriauti savo bendruomenėse? Kaip būtų galima pakeisti jaunimo nuostatas, kad savanoriška veikla jam būtų priimtinesnė ir patrauklesnė? Kas, tavo nuomone, turėtų prisiimti atsakomybę tai daryti? Pats jaunimas, mokyklos, kolegijos, universitetai, nevyriausybinės organizacijos, darbdaviai, vietos valdžios institucijos, nacionalinės vyriausybės, Europos Komisija ar kt.?

 • Užtikrinti, kad vaikai mokyklose nuo mažens būtų informuojami apie savanorystės naudą

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Skelbti tikras savanorių istorijas

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Skatinti prizais ir (arba) apdovanojimų ceremonijomis

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Užtikrinti daugiau įdomių galimybių rinktis: ir netoliese, ir toliau

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Suteikti jauniems žmonėms paramos ir išteklių, kad jie inicijuotų neformalius savanorystės projektus

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Bendruomenės formavimą įtraukti į mokymo programą

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Savanorišką darbą paversti sąlyga, būtina stojant į universitetą, greta brandos atestato

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Sukurti televizijos serialą, kurio pagrindinis veikėjas būtų savanoris

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Į savanorystės skatinimo kampanijas įtraukti garsenybes

  Current rating: 2.5 / 5 91 vote
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Savanorišką darbą paversti sąlyga, būtina darbui gauti, kaip kvalifikacija

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
2 Kaip geriausiai galima tave informuoti apie tai, kaip gali savanoriauti savo bendruomenėje?

Yra įvairiausių būdų savanoriauti savo bendruomenėje, ir jaunų savanorių ieško daugybė organizacijų. Ką galėtume padaryti, kad tau būtų paprasčiau rasti dominančius projektus ir organizacijas? Kaip geriausiai galime tau padėti sužinoti, kad tokios informacijos yra?

 • Teikti mokykloms išteklius ir paramą, reikalingą skleidžiant išsamesnę informaciją apie savanorystės naudą ir būdus savanoriauti

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Informaciją apie konkrečias galimybes skleisti per socialinius tinklus

  Current rating: 4.5 / 5 81 vote
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Pagerinti savanorystę siūlančių organizacijų bendradarbiavimą su universitetais, kad studentai išgirstų apie jų studijoms aktualias galimybes

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Kurti patrauklią reklaminę medžiagą ir kampanijas (pvz., televizijos, internetines, įprastines)

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Sukurti socialinių tinklų programėlę, teikiančią informaciją apie galimybes savanoriauti netoliese, kuri nurodytų atitinkamas vietas žemėlapyje

  Current rating: 4.5 / 5 51 vote
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Pagerinti Europos jaunimo portalą, kad jį būtų galima lengviau atnaujinti

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Investuoti į Europos jaunimo portalo reklamą, kad jis taptų vieta, kurioje lankosi visi savanoriai ir organizacijos

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Užtikrinti, kad kiekvienoje mokyklos klasėje būtų plakatų apie savanorystę

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Inicijuoti didelę kampaniją „Tu tai gali“, kuri bendradarbiautų su vietos projektais ir būtų pristatoma mokyklose

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Skatinti tėvus ir mokytojus aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
3 Ką turėtume daryti, kad užtikrintume, kad tavo savanoriška veikla būtų tinkamai pripažinta?

Savanoriška veikla gali būti nelengva ir užimti daug laiko, bet tai taip pat yra puikus būdas įgyti naujų įgūdžių, kurie gali būti naudingi bandant gauti darbą arba studijuojant kolegijoje ar universitete. Kaip turėtume užtikrinti, kad būtų pripažintos visos tavo įdėtos pastangos? Ką reikia daryti, kad įmonės ir kiti subjektai visiškai suprastų ir vertintų savanorių įgytus naujus įgūdžius?

 • Teikti kiekvienam savanoriui sertifikatus, kurie parodytų savanorystės veiksmus ir įgytus įgūdžius

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Užtikrinti, kad savanoriaujant įgyti įgūdžiai būtų pripažįstami pagal pasaulines įdarbinimo nuostatas

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Už savanorystę atlyginti švietimo sistemoje

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Užtikrinti, kad savanoriavusiems jauniems žmonėms gauti darbą būtų lengviau

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Pasirūpinti, kad įmonės viešai skelbtų apie savo socialinės atsakomybės veiksmus

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Skelbti savanorių atsiliepimus (istorijas), kad visuomenė sužinotų apie svarbų savanorių vaidmenį ir jį suprastų

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Užtikrinti, kad darbdaviai žinotų apie „Youthpass“

  Current rating: 4 / 5 51 vote
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Suteikti buvusiems savanoriams kokybiškas rekomendacijas, kurias jie galėtų panaudoti kreipdamiesi dėl įdarbinimo (pvz., rekomendacinį laišką)

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
4 Ką dar reikia padaryti, kad tau būtų lengviau pradėti savanoriauti?

Ką dar reikia pakeisti, kad tau ir kitiems jaunuoliams būtų lengviau savanoriauti savo bendruomenėse? Pavyzdžiui, ar gali sau leisti tapti savanoriu? O gal dirbdamas arba studijuodamas neturi tam pakankamai laiko? Ar kyla su draudimu arba sveikatos ar socialinės apsaugos sistemomis susijusių problemų, dėl kurių sunku imtis savanoriškos veiklos? Gal yra ir kitų spręstinų klausimų? Dėkojame už atsakymus!

 • Suteikti finansinę paramą išlaidoms padengti ir atleisti savanorius nuo socialinio bei atsakomybės draudimo mokesčių

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Pasirūpinti, kad dėl savanorystės būtų galima kreiptis individualiai, kaip dėl įdarbinimo, t. y. kad nereikėtų siunčiančiosios organizacijos

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Suteikti daugiau trumpalaikių galimybių, kuriomis galima būtų pasinaudoti ir ilgai nelaukiant

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Skatinti ir remti jaunus žmones iš įvairių visuomenės sluoksnių

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Remti socialines tarnybas, kai šios padeda savanoriauti jaunuoliams, patiriantiems socialinę atskirtį

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Suteikti daugiau galimybių jauniems žmonėms iki 18 metų, pratęsti amžiaus limitą iki 35 metų

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Skatinti darbdavius bei universitetus būti lankstesniais ir prisitaikyti prie savanorystės įsipareigojimų

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Leisti draugų grupėms savanoriauti projektuose kartu

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Suvesti mokyklas su vietinėmis organizacijomis, kurioms reikia savanorių

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Užtikrinti, kad naujos nevyriausybinės organizacijos taip pat galėtų gauti finansavimą savanoriškam darbui

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Supaprastinti procesą (pvz., akreditacijos procedūras) organizacijoms, kad jos galėtų pasiūlyti daugiau galimybių savanoriauti

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.
 • Sudaryti standartines sutartis su privačiu sektoriumi (pvz., savanorystė galėtų suteikti asmeniui privalumų mokant mokesčius arba kreipiantis dėl būsto paskolos)

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Įveskite ženklus, kuriuos matote paveikslėlyje.

atsiliepimai

Šios konsultacijos tebevyksta, tad rezultatai dar nepaskelbti. Jei nurodysite savo e. pašto adresą, po to, kai pateiksite savo idėją arba pasiūlymą, retkarčiais jums siųsime e. laiškus, kad gautumėte naujausią informaciją. (Jei šių e. laiškų gauti nenorite, kreipkitės į mus kontaktų dalyje nurodytu adresu.)

Naujausią informaciją apie šias konsultacijas taip pat rasite mūsų tinklo „Facebook“ ir tinklo „Twitter“ (raktažodis #AskNavracsics) paskyrose.

Konsultacijos bus baigtos 2016-12-31. Kai tik pasiūlymai bus baigti vertinti, automatiškai bus apskaičiuoti ir prie kiekvieno klausimo pateikti rezultatai.

Pasiūlymai ir jų vertinimai bus analizuojami siekiant geriau suprasti, ko reikia imtis ir kas gali tai padaryti geriausiai, pavyzdžiui, ko reikia imtis Europos lygmeniu arba ką turi keisti nacionalinės vyriausybės.

Numatoma, kad galutinius rezultatus ir susijusius tolesnius veiksmus paskelbs Komisijos narys. Rezultatai ir tolesnių veiksmų planai taip pat bus paskelbti šioje svetainėje po ES jaunimo konferencijos.

Kontaktai

Šias konsultacijas vykdo Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Jaunimo politikos skyrius už jaunimo reikalus atsakingo Europos Komisijos nario Tiboro Navracsicsiaus vardu.

Jeigu turite klausimų apie šias konsultacijas arba jeigu nebenorite gauti mūsų e. laiškų, kreipkitės į mus e. paštu adresu eac-eyp@ec.europa.eu.

Taip pat galite į mus kreiptis mūsų tinklo „Facebook“ paskyroje arba naudodamiesi mūsų „Twitter“ paskyra @EuropeanYouthEU.