How do we get more young people in Europe to volunteer?

Do dnia:31/12/2016

Masz pomysł, jak można zachęcić więcej młodych ludzi do zaangażowania się w wolontariat lub inną aktywność społeczną? Jeśli tak, to podziel się nim z komisarzem UE ds. młodzieży Tiborem Navracsicsem.

Sorry this consultation is now closed
Dostępne języki: bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu is it lt lv mk mt nl no pl pt ro sk sl sv tr

wprowadzenie

Komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics pragnie zachęcić młodych ludzi do zaangażowania społecznego w ramach wolontariatu lub innej działalności. Niedawno komisarz rozmawiał zarówno online, jak i osobiście na te tematy z wieloma młodymi ludźmi. Teraz chciałby poznać opinie większej liczby młodych ludzi z całej Europy.

Chciałby poznać Twoje pomysły na to, w jaki sposób zachęcić młodych ludzi do zaangażowania społecznego.

Nadesłane opinie zostaną wykorzystane przez komisarza i jego pracowników w celu kształtowania polityki i strategii na poziomie europejskim i krajowym.

Dyskusje z młodymi ludźmi i bardziej formalne badania częściowo uwidoczniły przyczyny, które zniechęcają młodych ludzi do zaangażowania społecznego w ramach wolontariatu i innej działalności. Chodzi m.in. o:

 • brak motywacji i informacji o tym, jak wziąć udział w wolontariacie
 • zbyt mało wzorców do naśladowania, z których młodzież mogłaby czerpać inspirację
 • niewystarczające informacje na temat dostępnych możliwości i projektów
 • zbyt wysokie koszty związane z zaangażowaniem społecznym
 • niewystarczające uznawanie i docenianie wysiłków wolontariuszy
 • niewystarczające uznawanie przez potencjalnych pracodawców nowych umiejętności zdobytych dzięki nowym doświadczeniom.

Jakie działania Twoim zdaniem należy podjąć w celu ograniczenia lub usunięcia tych i innych przeszkód, które utrudniają młodym ludziom zaangażowanie społeczne.

Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Można również dodać swoje przemyślenia i uwagi.

Jesteśmy ciekawi, co myślisz!

Na późniejszym etapie będzie można również ocenić wszystkie nadesłane propozycje. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się, które są dla Ciebie najważniejsze.

Przebieg konsultacji można na bieżąco śledzić na Facebooku i na Twitterze.

Uczestników będziemy również informować na bieżąco za pośrednictwem e-maili. W tym celu wystarczy podać swój adres e-mail po zamieszczeniu wpisu z pomysłem lub opinią (jest to dobrowolne – wszystkie wpisy będą bezpiecznie przechowywane, nawet jeśli użytkownik nie poda nam swojego adresu e-mail).

Z góry dziękujemy za udział w konsultacjach.

kontekst

Wolontariat w Europie

Z najnowszego sprawozdania na temat młodzieży w Unii Europejskiej z 2015 r. wynika, że mniej więcej co czwarta młoda osoba w UE była zaangażowana w jakąś formę wolontariatu. Niemniej jednak z tych samych badań wynika, że stopień zaangażowania był bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach: największe wyniosło ponad 40 proc., a najniższe – około 10 proc.

Poniższy wykres ilustruje różne poziomy w poszczególnych krajach UE.

Udział młodych ludzi (w wieku 15-30 lat) w zorganizowanej działalności wolontariackiej według kraju (w 2011 i 2014 r.) (źródło: badanie Flash Eurobarometru 319 „Mobilna młodzież”, 2011 r.; badanie Flash Eurobarometru 408 „Młodzież w Europie”, 2014 r.)

Z badań wynika również, że wraz z upływem lat zaangażowanie w działalność wolontariacką maleje. W 2014 r. w całej UE w działalność wolontariacką zaangażowanych było 29 proc. osób w wieku 15-19 lat, lecz tylko 23 proc. osób w wieku 25-29 lat.

Poniższy wykres przedstawia różnorodne działania, w które młodzi ludzie angażowali się jako wolontariusze. Najczęściej były to: działalność charytatywna, pomoc humanitarna, projekty pomocy na rzecz rozwoju i działania dotyczące edukacji, szkolenia i sportu:

Główne działania wolontariackie podejmowane przez młodych ludzi (w wieku 15-30 lat), średnia dla UE-28 w 2014 r. (źródło: Flash Eurobarometru 408, „Młodzież w Europie”, 2014 r.)

Kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie młodzieży w działalność społeczną?

Większość działań społecznych i wolontariackich odbywa się na szczeblu lokalnym i jest organizowana przez organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, kluby, stowarzyszenia, władze lokalne itp. Kształtowanie polityki i przepisów prawnych dotyczących zaangażowania społecznego i wolontariatu leży w kompetencjach rządów 28 państw członkowskich UE. Kompetencje te mogą również być przekazane władzom regionalnym i lokalnym, w zależności od struktury administracyjnej danego kraju.

Komisarz UE ds. młodzieży i Komisja Europejska wspierają państwa członkowskie poprzez proponowanie nowych strategii politycznych, prowadzenie badań, realizowanie projektów oraz wymianę dobrych praktyk między różnymi krajami. Działania te są prowadzone we współpracy z państwami członkowskimi w ramach strategii UE na rzecz młodzieży, w której odrębny rozdział poświęcono wolontariatowi.

Ponadto Komisja Europejska realizuje inicjatywę wolontariatu europejskiego o wymiarze międzynarodowym (część programu Erasmus+) oraz inicjatywę „Wolontariusze pomocy UE”. Aktywność wolontariacka jest także promowana w Europejskim Portalu Młodzieżowym, a wsparcie finansowe – przyznawane w ramach programu Erasmus+.

weź udział!

Dziękujemy za wszystkie uwagi. Przeanalizujemy je i w podanym dniu zamieścimy jako propozycje do dyskusji – Ty też możesz ocenić wszystkie pomysły. Pamiętaj, by za jakiś czas znowu odwiedzić naszą stronę. W międzyczasie możesz zobaczyć wszystkie posty dotyczące tego pytania.

wszystkie pytania

1

pokaż

W jaki sposób możemy zachęcić większą liczbę młodych ludzi do tego, by zostali wolontariuszami?

Co należałoby zrobić, aby zachęcić większą liczbę młodych ludzi do pracy ochotniczej w Twojej społeczności? Jak sprawić, by wolontariat był bardziej atrakcyjny z punktu widzenia młodzieży? Kto powinien podjąć taką inicjatywę – młodzież, szkoły, uniwersytety, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, władze lokalne, rządy krajowe, Komisja Europejska itp.?

2

pokaż

Jak chciałbyś być informowany o tym, w jaki sposób mógłbyś jako wolontariusz coś zrobić dla swojej społeczności?

Istnieje wiele różnych form wolontariatu, które możesz realizować w swojej społeczności, a wiele organizacji poszukuje wolontariuszy. W jaki sposób możemy ułatwić Ci znalezienie interesujących Cię projektów i organizacji? W jaki sposób możemy ułatwić Ci dotarcie do odpowiednich informacji?

3

pokaż

Co powinniśmy zrobić, żeby zagwarantować, że Twoje doświadczenie jako wolontariusza zostanie poświadczone i uznane?

Wolontariat to niejednokrotnie ciężka praca i może zajmować dużo czasu. Jest jednak również znakomitym sposobem na zdobycie nowych umiejętności, które mogą się przydać, kiedy będziesz szukać pracy lub ubiegać się o przyjęcie na uczelnię wyższą. Co powinniśmy zrobić, żeby zagwarantować, że Twoje doświadczenie jako wolontariusza zostanie poświadczone i uznane? Co trzeba zrobić, by pracodawcy, firmy i inne zainteresowane podmioty w pełni doceniali i uznawali zdobyte w ten sposób nowe umiejętności?

4

pokaż

Co jeszcze należy zrobić, aby ułatwić Ci rozpoczęcie wolontariatu?

Co jeszcze należy zmienić, aby ułatwić Tobie i innym młodym ludziom z Twojej społeczności podjęcie pracy w charakterze wolontariusza? Na przykład, czy byłoby Cię stać na podjęcie pracy, za którą nie otrzymujesz wynagrodzenia? Czy ze względu na swoją pracę lub naukę nie masz czasu na wolontariat? Czy istnieją kwestie związane z ubezpieczeniem, zdrowiem lub systemami zabezpieczenia społecznego, które utrudniają Ci podjęcie pracy w charakterze wolontariusza? Czy są jeszcze jakieś inne kwestie? Dziękujemy za odpowiedź!

wyraź swoją opinię

Dziękujemy za wszystkie uwagi. Przeanalizujemy je i w podanym dniu zamieścimy jako propozycje do dyskusji – Ty też możesz ocenić wszystkie pomysły. Pamiętaj, by za jakiś czas znowu odwiedzić naszą stronę. W międzyczasie możesz zobaczyć wszystkie posty dotyczące tego pytania.

1 W jaki sposób możemy zachęcić większą liczbę młodych ludzi do tego, by zostali wolontariuszami?

Co należałoby zrobić, aby zachęcić większą liczbę młodych ludzi do pracy ochotniczej w Twojej społeczności? Jak sprawić, by wolontariat był bardziej atrakcyjny z punktu widzenia młodzieży? Kto powinien podjąć taką inicjatywę – młodzież, szkoły, uniwersytety, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, władze lokalne, rządy krajowe, Komisja Europejska itp.?

 • Od najmłodszych lat przekazywać dzieciom w szkole informacje o korzyściach płynących z wolontariatu

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Propagować prawdziwe historie wolontariuszy

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zachęcić młodzież do wolontariatu, przyznając nagrody lub organizując ceremonie wręczenia odznaczeń

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zapewnić więcej atrakcyjnych możliwości do wyboru, zarówno lokalnie, jak i w terenie

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zapewnić młodzieży wsparcie i zasoby, aby mogła realizować własne nieformalne projekty wolontariackie

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Wprowadzić elementy integracji społeczności do programu nauczania

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Wprowadzić wymóg odbycia wolontariatu jako warunek przyjęcia na studia oprócz świadectwa ukończenia szkoły średniej

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Nagrywać seriale telewizyjne, których główny bohater będzie wolontariuszem

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zaangażować celebrytów do promocji wolontariatu

  Current rating: 2.5 / 5 91 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Wprowadzić wymóg odbycia wolontariatu jako warunek ubiegania się o pracę, oprócz posiadania odpowiednich kwalifikacji

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
2 Jak chciałbyś być informowany o tym, w jaki sposób mógłbyś jako wolontariusz coś zrobić dla swojej społeczności?

Istnieje wiele różnych form wolontariatu, które możesz realizować w swojej społeczności, a wiele organizacji poszukuje wolontariuszy. W jaki sposób możemy ułatwić Ci znalezienie interesujących Cię projektów i organizacji? W jaki sposób możemy ułatwić Ci dotarcie do odpowiednich informacji?

 • Zapewnić szkołom zasoby i wsparcie, aby lepiej informowały o korzyściach płynących z wolontariatu oraz o tym, jak można się w niego zaangażować

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Wykorzystać media społecznościowe, aby przekazywać informacje o konkretnych projektach wolontariackich

  Current rating: 4.5 / 5 81 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Poprawić współpracę pomiędzy organizacjami oferującymi możliwości wolontariatu i uczelniami, aby studenci mogli dowiedzieć się o możliwościach powiązanych ze swoim kierunkiem studiów

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Opracować atrakcyjne materiały i kampanie promocyjne (np. kampanie telewizyjne, internetowe, prowadzone poza Internetem)

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Stworzyć aplikację dla mediów społecznościowych, która informować będzie o możliwościach zaangażowania się w projekty wolontariackie w danej okolicy i lokalizowała je na wirtualnej mapie

  Current rating: 4.5 / 5 51 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Ulepszyć Europejski Portal Młodzieżowy, aby aktualizacja jego treści była łatwiejsza

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zainwestować w promocję Europejskiego Portalu Młodzieżowego, aby stał się on kluczowym miejscem kontaktów wszystkich wolontariuszy i organizacji

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Umieścić plakaty zachęcające do wolontariatu w każdej sali szkolnej

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Rozpocząć obszerną kampanię „Możesz to zrobić”, przy współpracy z wieloma projektami lokalnymi i przedstawić ją w szkołach

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zachęcić rodziców i nauczycieli, aby aktywnie zaangażowali się w życie lokalnych społeczności

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
3 Co powinniśmy zrobić, żeby zagwarantować, że Twoje doświadczenie jako wolontariusza zostanie poświadczone i uznane?

Wolontariat to niejednokrotnie ciężka praca i może zajmować dużo czasu. Jest jednak również znakomitym sposobem na zdobycie nowych umiejętności, które mogą się przydać, kiedy będziesz szukać pracy lub ubiegać się o przyjęcie na uczelnię wyższą. Co powinniśmy zrobić, żeby zagwarantować, że Twoje doświadczenie jako wolontariusza zostanie poświadczone i uznane? Co trzeba zrobić, by pracodawcy, firmy i inne zainteresowane podmioty w pełni doceniali i uznawali zdobyte w ten sposób nowe umiejętności?

 • Wręczać każdemu wolontariuszowi świadectwa potwierdzające zrealizowane projekty wolontariackie i nabyte umiejętności

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Sprawić, aby pracodawcy rekrutujący pracowników na całym świecie, uznawali umiejętności nabyte za pośrednictwem wolontariatu

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Przyznawać punkty edukacyjne za wolontariat

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Ułatwić znajdowanie pracy młodym ludziom, którzy pracowali jako wolontariusze

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Narzucić firmom obowiązek publicznego przedstawiania swoich działań prowadzonych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Przedstawiać zasługi wolontariuszy, aby społeczeństwo zrozumiało i było świadome tego, jak kluczową rolę odgrywa praca wolontariuszy

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Promować wśród pracodawców świadomość Youthpass

  Current rating: 4 / 5 51 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Wręczać wolontariuszom referencje, które mogą wykorzystać, ubiegając się o pracę (np. list referencyjny)

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
4 Co jeszcze należy zrobić, aby ułatwić Ci rozpoczęcie wolontariatu?

Co jeszcze należy zmienić, aby ułatwić Tobie i innym młodym ludziom z Twojej społeczności podjęcie pracy w charakterze wolontariusza? Na przykład, czy byłoby Cię stać na podjęcie pracy, za którą nie otrzymujesz wynagrodzenia? Czy ze względu na swoją pracę lub naukę nie masz czasu na wolontariat? Czy istnieją kwestie związane z ubezpieczeniem, zdrowiem lub systemami zabezpieczenia społecznego, które utrudniają Ci podjęcie pracy w charakterze wolontariusza? Czy są jeszcze jakieś inne kwestie? Dziękujemy za odpowiedź!

 • Zapewnić wsparcie finansowe na pokrycie kosztów oraz znieść obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i składek ubezpieczeniowych dla wolontariuszy

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Umożliwić wszystkim indywidualne ubieganie się o wolontariat, podobnie do ubiegania się o pracę – tj. wyeliminować pośrednictwo organizacji wysyłających

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Stworzyć więcej możliwości krótkoterminowych projektów wolontariackich, o które można się ubiegać z krótkim wyprzedzeniem

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Propagować i zapewnić wsparcie dla młodzieży ze wszystkich grup społecznych

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Pomagać opiece społecznej angażować w wolontariat młodzież wykluczoną społecznie

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zapewnić możliwości wolontariatu dla młodzieży poniżej 18 roku życia oraz podwyższyć limit wieku do 35 lat

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Wezwać pracodawców i uczelnie do większej elastyczności, jeśli chodzi o dopasowanie się do zobowiązań wolontariuszy

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zezwolić grupom znajomych na wspólne uczestniczenie w projektach wolontariackich

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Skontaktować szkoły z organizacjami lokalnymi potrzebującymi wolontariuszy

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zapewnić, aby nowe organizacje NGO również miały szansę otrzymać fundusze przeznaczone na wolontariat

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Uprościć proces (np. procedury akredytacyjne) dla organizacji – w ten sposób organizacje będą mogły zaoferować więcej możliwości wolontariatu

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
 • Zawierać standardowe umowy z firmami w sektorze prywatnym (np. wolontariat powinien umożliwiać wolontariuszom skorzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych lub przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny)

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.

uwagi

Konsultacje jeszcze się nie zakończyły, więc wyniki nie są jeszcze dostępne. Po zamieszczeniu wpisu lub komentarza proszę podać nam swój adres e-mail. Będziemy regularnie wysyłać na niego aktualne informacje. (aby zrezygnować z otrzymywania aktualizacji, proszę skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w zakładce „Kontakt”).

Aktualne informacje na temat tych konsultacji można znaleźć również na naszym profilu na Facebooku i na Twitterze (hashtag #AskNavracsics).

Proces konsultacji zakończy się w dniu 31/12/2016. Następnie zostaną opublikowane oceny i wyniki dla poszczególnych pytań.

Propozycje i ich oceny zostaną przeanalizowane, aby lepiej zrozumieć, co należy zrobić i na jakim szczeblu powinny zostać podjęte działania, np. co trzeba zrobić na poziomie europejskim, co powinny zrobić państwa członkowskie.

Najprawdopodobniej sam komisarz ogłosi wyniki końcowe i przedstawi plany na przyszłość. Wyniki i plany dalszych działań zostaną również opublikowane tutaj po zakończeniu Europejskiej Konferencji Młodzieży.

Kontakt

Konsultacje są prowadzone przez dział zajmujący się polityką młodzieży w DG ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, w imieniu komisarza europejskiego ds. młodzieży Tibora Navracsicsa.

Pytania dotyczące konsultacji oraz prośby o rezygnację z subskrypcji wiadomości z aktualnościami można kierować pocztą elektroniczną na adres: eac-eyp@ec.europa.eu

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku lub na Twitterze @EuropeanYouthEU.