Nakousni, řeš, jednej: aktuální otázky pro mladé lidi v EU

Do dnia:03/09/2016

Co potřebují mladí lidé od 13 do 30 let v dnešní Evropě pro svůj rozvoj a pocit, že někam patří? Zapojte se do diskuze svými názory a zkušenostmi, výstupy dostane EU jako podklady pro další jednání.

Sorry this consultation is now closed
Dostępne języki: cs

wprowadzenie

Jen nerad/a si necháváš proklouznout svoje možnosti mezi prsty? Není Ti jedno, jestli a jak se mění věci kolem?

 

Každý člověk od 13 do 30 let má od 20. dubna do 31. srpna 2016 možnost zapojit se do série osobních i online diskuzí (jako je tato), dotazníků, do esejistické soutěže. To všechno je součástí evropské části strukturovaného dialogu s mládeží - tedy dialogu, kde jedním účastníkem je mladý člověk či skupina mladých lidí (případně pracovníci s mládeží) a druhou stranou jsou lidé s rozhodovací pravomocí (úředníci, politici, odborníci na různá témata). Aktuálním tématem, které si zvolily 3 předsednické země EU (Holandsko, Slovensko, Malta) jako svou prioritu pro politiku mládeže, je: "Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy - připraveni pro život, připraveni pro společnost." Tohoto tématu se týkají také všechny otázky v této diskuzní platformě. Jejich podobu jsme pro české potřeby mírně upravili, základem však jsou otázky vzešlé z mnoha workshopů a setkání na Evropské konferenci mládeže, která se konala v dubnu 2016 v Amsterdamu. Té se za každou členskou zemi EU (tedy i za ČR) aktivně zúčastnili tři zástupci mladých lidí, dále úředníci z ministerstev zodpovědných za mládež a zástupci mezinárodních organizací mládeže.

 

Strukturovaný dialog (dále: SD) má také svou celostátní podobu (jež je buď zaměřená na vlastní téma, nebo je - jako v tomto případě - součástí evropského procesu). Výstupy (tedy odpovědi z dotazníků, obsah diskuzí, workshopů a esejí zaslaných do esejistické soutěže) dostane české ministerstvo školství a další instituce, kterých se tyto výstupy budou dotýkat. To s nimi bude pracovat stejně jako v minulosti - budou podkladem pro nová opatření v zákonech, dotačních titulech ad. Další úrovní SD je lokální a regionální, kdy například zastupitelné nebo městští úředníci jednají přímo s mladými lidmi na debatách a tím obě strany získávají představu o tom, co lze v jejich okolí zlepšit.

 

Více informací o strukturovaném dialogu s mládeží, jeho dosavadních výsledcích a jak probíhá aktuálně (včetně pozvánek na akce) najdete na www.strukturovanydialog.cz, na https://www.facebook.com/strukturovanydialog/ a na Instagramu (@strdialcz) pod hashtagy #strukturovanydialog a #strdial.

 

Jak používat diskuzní platformu

Odpovídejte na otázky, které vás zajímají (nemusíte na všechny). Reagujte na to, co napsali jiní (všechny odpovědi jsou vidět). Komentáři nebo hlasováním. Vše se počítá. A hlavně: dělejte to s vědomím, že na základě vašich podnětů mohou vzniknout nové věci, z kterých budou mít prospěch vy a další mladí lidé v ČR a EU. Řekněte, co chcete změnit. EU se ptá a zároveň naslouchá.

kontekst

Online diskuzní platforma je místo, kde najdeš nejenom prázdné formuláře. Ale taky odpovědi ostatních. Živou diskuzi. Hlasování. Širší a vícedenní debaty. Zapoj se!

 

Více informací najdeš na www.strukturovanydialog.cz

weź udział!

Dziękujemy za wszystkie uwagi. Przeanalizujemy je i w podanym dniu zamieścimy jako propozycje do dyskusji – Ty też możesz ocenić wszystkie pomysły. Pamiętaj, by za jakiś czas znowu odwiedzić naszą stronę. W międzyczasie możesz zobaczyć wszystkie posty dotyczące tego pytania.

wszystkie pytania

1

pokaż

Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš?

Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?

2

pokaż

Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých...

... kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?

3

pokaż

Setkáváš se s nespravedlivým nálepkování mladých lidí?

Jak bys tomu zamezil/a?

4

pokaż

Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a Evropě?

Vysvětlení: Komunitou je jakékoli společenství - sousedské, ale i podle zájmů (činnost v zájmové organizaci, např. rybáři, turisti, skauti, sběratelé, fotbalisti aj.).

5

pokaż

Co bys na sobě chtěl/a zlepšit, abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?

Vysvětlení: můžou to být schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další (např. schopnost říct svůj názor či naslouchat, znalost cizího jazyka nebo informatiky, znalost norem společenského chování aj.).

6

pokaż

Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti?

Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?

wyraź swoją opinię

Dziękujemy za wszystkie uwagi. Przeanalizujemy je i w podanym dniu zamieścimy jako propozycje do dyskusji – Ty też możesz ocenić wszystkie pomysły. Pamiętaj, by za jakiś czas znowu odwiedzić naszą stronę. W międzyczasie możesz zobaczyć wszystkie posty dotyczące tego pytania.

1 Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš?

Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?

2 Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých...

... kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?

3 Setkáváš se s nespravedlivým nálepkování mladých lidí?

Jak bys tomu zamezil/a?

4 Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a Evropě?

Vysvětlení: Komunitou je jakékoli společenství - sousedské, ale i podle zájmů (činnost v zájmové organizaci, např. rybáři, turisti, skauti, sběratelé, fotbalisti aj.).

5 Co bys na sobě chtěl/a zlepšit, abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?

Vysvětlení: můžou to být schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další (např. schopnost říct svůj názor či naslouchat, znalost cizího jazyka nebo informatiky, znalost norem společenského chování aj.).

6 Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti?

Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?

uwagi

Zamysli se nad tím, co chceš změnit - a změň to

Tato diskuzní platforma je jedním z nástrojů jak se politici a úředníci od mladých lidí dozvědí jejich potřeby, obavy i očekávání. Zaznamenané odpovědi a reakce na ně podrobně zpracuje tým lidí z České rady dětí a mládeže, který koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží (jejími členy jsou dva odbory MŠMT, Česká rada dětí a mládeže, Dům zahraniční spolupráce, Národní parlament dětí a mládeže - a spolupracují s ní desítky partnerů z neziskovek i veřejné správy). Výsledkem bude jeden dokument s argumenty mladých lidí a doporučeními, co se má změnit v jednotlivých politikách, aby se situace zlepšila. Tento dokument (tzv. Národní zprávu) dostanou do rukou úředníci ministerstva školství i Evropská unie - Evropské fórum mládeže (organizace zastřešující organizace pracující s mládeží v EU) jej zpracuje (spolu s dalšími Národními zprávami z ostatních zemí EU) jako podklady pro jednání Evropské konference mládeže (bude v říjnu na Slovensku) a úplnou tečkou v procesu budou ustanovení a doporučení přijatá Radou ministrů EU, kteří jimi doporučí členským státům, co mají upravit pro své mladé občany. A tím se dostaneme opět na začátek - mladí řeknou/napíšou svůj "feedback" k hlavnímu tématu politikům (zprostředkovaně) a ti na něj prakticky reagují (zákony, dotace, jiné novinky).

 

Jaké změny přinesl strukturovaný dialog dosud a co se děje nyní? To najdeš na www.strukturovanydialog.cz.

Kontakt

Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží

 

Web: www.strukturovanydialog.cz

Facebook: https://www.facebook.com/strukturovanydialog/

Instagram a Twitter: @strdialcz

Hashtagy: #strdial #strukturovanydialog

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Juřenová

Tajemnice

lenka.jurenova@crdm.cz

+420 724 090 078

 

Mgr. Jan Husák

Koordinátor

jan.husak@crdm.cz