Skip to main content

DiscoverEU

Má tá tú 18 mbliana d’aois agus má tá cónaí ort i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+, tá sé in am duit do dhúshlán féin a thabhairt.

Comórtas grianghraf agus físeán #DiscoverEU – Rialacha, Téarmaí agus Coinníollacha

Glac páirt i gcomórtas DiscoverEU, agus tapaigh an deis le duaiseanna breátha a bhuachan.

Conas a fheidhmíonn sé?

Beidh an comórtas ar siúl ón 15 Iúil go dtí an 15 Deireadh Fómhair agus beidh téama difriúil ann gach mí.

Le páirt a ghlacadh ann, lean na céimeanna seo a leanas:

  1. Comhroinn do ghrianghraf nó d'fhíseán gearr (15 shoicind ar a mhéad) ar do chuntas poiblí Instagram.
  2. Cuir na haischlibeanna #DiscoverEU agus #Competition le do phostáil.
  3. Clibeáil cuntas Instagram Thairseach Eorpach na hÓige le @european_youth_eu sa ghrianghraf nó sa phostáil ar na meáin shóisialta.
  4. Líon isteach an fhoirm toilithe ag: https://youth.europa.eu/discovereu/competition/consent 
  5. Iarr ar do chairde ‘is maith liom’ a chliceáil faoi do ghrianghraf/d’fhíseán.

Déanfar do chuid grianghraf agus do chuid físeán a sheiceáil sula dtaispeánfar iad ar Thairseach Eorpach na hÓige. Más i rith na seachtaine a uaslódálann tú an físeán, seans go dtógfaidh sé suas le 24 uair an chloig é a sheiceáil, agus más ag an deireadh seachtaine a uaslódálann tú é, is ar an Luan a dhéanfar a sheiceáil.

Má chomhlíonann do chuid físeán agus do chuid grianghraf na critéir thuasluaite, b’fhéidir go mbeidh tú féin ar dhuine de bhuaiteoirí míosúla #DiscoverEU!

Conas a roghnófar na buaiteoirí?

Níl an comórtas seo oscailte ach do na daoine óga a chuir isteach ar bhabhta iarratais #DiscoverEU in 2018, 2019, 2021 agus 2022 (rannpháirtithe a roghnaíodh agus nár roghnaíodh).

Gach mí, cuirfear na 20 iontráil is mó tóir leis an líon is mó ‘is maith liom’ ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile. Ina dhiaidh sin, roghnóidh painéal moltóirí gairmiúla ar shaineolaithe meán sóisialta iad suas le 5 ghrianghraf/fhíseán mar bhuaiteoirí. Is ar an gceann is cruthaithí is mó a bhfuil úire físe ann a roghnófar mar bhuaiteoirí.

Roghnaítear suas le 5 bhuaiteoirí ámharacha in aghaidh na míosa.

Is é ICF Next atá ag bainistiú na nduaiseanna don chomórtas seo thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, agus is iadsan a chuirfidh scéal chuig na buaiteoirí míosúla. Is ceart do na rannpháirtithe súil a choinneáil ar na teachtaireachtaí a bhíonn ag teacht isteach, agus deimhin a dhéanamh de go seolann siad freagra laistigh de 7 lá oibre ar an teachtaireacht a chuir ICF Next amach. Mura bhfaightear freagra uathu, roghnófar rannpháirtí eile ina bhuaiteoir. Ar deireadh, fógrófar ainmneacha na mbuaiteoirí go poiblí ar na hardáin mheáin shóisialta seo a leanas: Facebook, Twitter agus Instagram.

Cé na duaiseanna atá ann?

Bronnfar duais ar fiú €100 í ar gach buaiteoir!

Fógrófar na buaiteoirí ar na cuntais Twitter, Facebook agus Instagram atá ag Tairseach Eorpach na hÓige.

Mar eolas duit féin...

Bíodh do lorg féin ar do shaothar. Is tú féin an t-aon údar amháin agus an t-aon úinéir cóipchirt amháin is ceadmhach a bheith luaite leis an ngrianghraf/físeán a chuir tú isteach.

Iarr cead. Ná tóg íomhánna de dhaoine gan sin a cheadú leo. Ní ceart leanaí a bheith inaitheanta sa ghrianghraf.

Ná téigh thar fóir leis an eagarthóireacht. Tá glacadh le beagán bearrtha, le ceartú dathanna, agus le mionleasuithe. Ba cheart na rudaí seo a leanas a sheachaint: éifeachtaí speisialta, íomhánna ríomhghinte, athruithe móra eile.

Bí sábháilte. Ná cuir thú féin ná daoine eile i mbaol le linn duit a bheith ag tógáil grianghraif nó ag déanamh físeáin.

Níl aon teorainn ar an líon grianghraf/físeán is féidir a chur isteach. Féach nach mbronnfar níos mó ná duais amháin ar dhuine i gcomórtas DiscoverEU.

Féadfaidh tú do phostáil a scriosadh más mian leat. Má dhéanann tú sin, bainfear do phostáil de Thairseach Eorpach na hÓige. Is féidir leat iarratas a dhéanamh tríd an tairseach freisin do phostáil a bhaint anuas.

Más dóigh linn gur sáraíodh rialacha an chomórtais, tá sé de cheart againn grianghraf/físeán ar bith a dhícháiliú.

Má ghlacann tú páirt sa chomórtas DiscoverEU, is ionann sin agus cead a thabhairt don Choimisiún Eorpach do chuid grianghraf/físeán a úsáid chun críocha a gcuid poiblíochta agus a gcuid cumarsáide féin.

Níl an tionscnamh seo á urrú, á cheadú, ná á riar ar bhealach ar bith ag Instagram, ná níl sé luaite leis ar bhealach ar bith. Tarscaoileann na hiontrálaithe Instagram ó aon chineál na freagrachta i ndáil leis an gcomórtas seo.

Tá sé de cheart ag an eagraí duaiseanna an chomórtais a athrú, nó duaiseanna eile a chur ina n-áit, agus/nó rialacha agus rialacháin an chomórtais a leasú faoi mar is gá agus nuair is gá, gan fógra a thabhairt.

Trí íomhá a sheoladh isteach, beidh ar an rannpháirtí foirm a líonadh isteach agus toiliú go gníomhach páirt a ghlacadh ann chun a bheith incháilithe don chomórtas.

Tá leagan níos mionsonraithe de na Téarmaí agus Coinníollacha le fáil anseo. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainfear as do shonraí, féach an Ráiteas Príobháideachais.