Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand er et initiativ, der samler frivillige og organisationer om at yde praktisk hjælp i forbindelse med humanitære bistandsprojekter i katastroferamte lokalsamfund.

Om EU-bistandsfrivillige

Hvad er EU-bistandsfrivillige?

EU-bistandsfrivillige forbinder frivillige fra forskellige lande med organisationer og giver derudover praktisk støtte til humanitære bistandsprojekter og styrker den lokale kapacitet og modstandsdygtighed i katastroferamte samfund. For at deltage i Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand skal man være mindst 18 år og være statsborger eller fastboende i et EU-land. De frivillige får betalt rejse og ophold, forsikring, kurser og udviklingsforløb, månedlige lommepenge og bosættelsespenge efter udlandsopholdet.

Hvordan hjælper vi?

EU-bistandsfrivillige hjælper gennem humanitære organisationer. Bistandsprojekterne, som gennemføres af organisationer med base i og uden for EU, forstærker ikke-EU-baserede organisationers muligheder for at forberede sig og reagere på humanitære kriser og forbedre deres ledelse af frivillige. Projekterne finansierer desuden teknisk bistand til EU-baserede organisationer, så de kan øge deres tekniske kapacitet og leve op til de standarder og procedurer, der kræves for at sende EU-bistandsfrivillige ud.

Organisationerne skal overholde initiativet EU-bistandsfrivilliges normer for ledelse af frivillige og gennemgå en certificeringsproces, inden de indsender et forslag til udsendelse af frivillige

Initiativet EU-bistandsfrivillige tilbyder:

  • mulighed for, at EU-borgere kan blive EU-bistandsfrivillige i humanitære projekter på verdensplan og udvise solidaritet med mennesker, der har behov for hjælp
  • faglig assistance fra udlærte og velforberedte frivillige til katastroferamte samfund
  • kapacitetsopbygning for lokalt ansatte og frivillige fra organisationer i katastroferamte lande
  • teknisk bistand til organisationer i Europa, så de kan blive klar til at deltage i initiativet EU-bistandsfrivillige.

De næste skridt

I den kommende forordning om det europæiske solidaritetskorps for perioden 2021-2027 vil initiativet EU-bistandsfrivillige indgå som en ny del af solidaritetskorpsprogrammet. Fra og med januar 2021 er Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur ansvarlig for unges frivillige arbejde inden for humanitær bistand. 

Hvis du vil vide mere om projekter for EU-bistandsfrivillige eller forvalte dit projekt (hvis du er tilskudsmodtager), opfordrer vi dig til at gå ind på platformen for EU-bistandsfrivillige.