Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Tionscnamh is ea Scéim Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpaigh a thugann saorálaithe agus eagraíochtaí le chéile chun tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil do thionscadail cabhrach daonnúla i bpobail atá buailte le tubaistí.

Eolas

Cad atá i gceist?

Scéim is ea Saorálaithe Cabhrach an Aontais a nascann oibrithe deonacha le heagraíochtaí ó thíortha éagsúla d'fhonn tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do thionscadail cabhrach daonnúla agus acmhainn áitiúil agus buanseasmhacht a neartú i bpobail ar bhain tubaiste dóibh. Ní mór do rannpháirtithe an tionscnaimh Saorálaithe Cabhrach an Aontais a bheith 18 mbliana d’aois agus ina saoránach de Bhallstát an Aontais, sin nó cónaí fadtéarmach a bheith orthu san Aontas. Faigheann na saorálaithe lóistín agus costais taistil, árachas, foghlaim agus forbairt leanúnach, liúntas míosúil agus liúntas athlonnaithe chun cuidiú leo na costais a bhaineann le filleadh abhaile a chlúdach.

Conas a chuirimid cabhair ar fáil?

Cuireann Saorálaithe Cabhrach an Aontais tacaíocht ar fáil d’eagraíochtaí cabhrach daonnúla. Tionscadail de chuid Shaorálaithe Cabhrach an Aontais a bhíonn á reáchtáil ag eagraíochtaí atá lonnaithe san Aontas agus lasmuigh de, neartaíonn siad inniúlacht eagraíochtaí nach bhfuil lonnaithe san Aontas i dtaca le hullmhú le haghaidh géarchéimeanna daonnúla agus freagairt orthu chomh maith le feabhas a chur ar a gcumas bainistithe saorálaithe. Cuireann siad maoiniú ar fáil freisin le haghaidh cúnamh teicniúil d’eagraíochtaí atá lonnaithe san Aontas chun a n-inniúlacht theicniúil a neartú agus chun cloí leis na caighdeáin agus na nósanna imeachta is gá chun Saorálaithe Cabhrach an Aontais a imlonnú.

Eagraíochtaí a dhéanann saorálaithe a imlonnú, ní mór dóibh caighdeáin an tionscnaimh a chomhlíonadh i dtaca le bainistiú saorálaithe agus dul faoi phróiseas deimhniúcháin sula gcuireann siad isteach togra chun saorálaithe a imlonnú

Faoin tionscnamh Saorálaithe Cabhrach an Aontais soláthraítear:

  • Deiseanna do shaoránaigh na hEorpa bheith ina saorálaithe ar thionscadail dhaonnúla ar fud an domhain, chun dlúthpháirtíocht a léiriú leo siúd is mó atá ina gátar,
  • Tacaíocht ghairmiúil ó shaorálaithe atá oilte agus ullamh do phobail ar bhain tubaiste dóibh,
  • Fothú acmhainní do bhaill foirne áitiúla agus do shaorálaithe in eagraíochtaí cabhracha i dtíortha ar bhain tubaiste dóibh,
  • Cúnamh teicniúil d'eagraíochtaí atá bunaithe san Eoraip chun a gcumas a mhéadú páirt a ghlacadh sa tionscnamh Saorálaithe Cabhrach an Aontais.

An chéad chéim eile?

Sa rialachán nua atá le teacht maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach don tréimhse 2021-2027, glacfaidh clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh cúram an tionscnaimh Saorálaithe Cabhrach an Aontais mar chuid dá dhualgas. Amhail ó mhí Eanáir 2021, is é AS EAC a bheidh freagrach as na gníomhaíochtaí oibre deonaí a dhéanann daoine óga i réimse na cabhrach daonnúla. 

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le tionscadail de chuid Shaorálaithe Cabhrach an Aontais, agus chun do thionscadal a bhainistiú, más tairbhí thú, tabhair cuairt ar Ardán Saorálaithe Cabhrach de chuid an Aontais.