Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

ES pagalbos savanorių iniciatyva suburia savanorius ir organizacijas, kad būtų galima praktiškai paremti nuo nelaimių nukentėjusių bendruomenių humanitarinės pagalbos projektus.

Apie

Kas tai?

Pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą suburiami įvairių šalių savanoriai ir organizacijos, teikiama praktinė pagalba humanitarinės pagalbos projektams ir padedama didinti nelaimių ištiktų bendruomenių vietos pajėgumus ir atsparumą. ES pagalbos savanorių iniciatyvos dalyviai turi būti vyresni nei 18 m. ir būti ES valstybės narės piliečiai arba ilgalaikiai ES gyventojai. Padengiamos savanorių apgyvendinimo ir kelionės išlaidos, draudimas, mokymosi ir profesinio tobulėjimo išlaidos, savanoriams mokama mėnesinė išmoka ir persikėlimo išmoka, siekiant jiems padėti padengti grįžimo namo išlaidas.

Kaip padedame?

ES pagalbos savanorių iniciatyva remiamos humanitarinės pagalbos organizacijos. ES pagalbos savanorių projektais, kuriuos vykdo ES ir už jos ribų įsteigtų organizacijų partneriai, stiprinami už ES ribų įsteigtų organizacijų pajėgumai, kad jos galėtų pasirengti humanitarinėms krizėms ir į jas reaguoti, taip pat gerinti savo savanorių valdymą. Pagal iniciatyvą taip pat finansuojama techninė pagalba ES įsteigtoms organizacijoms, siekiant padėti joms stiprinti savo techninius pajėgumus ir laikytis standartų bei procedūrų, kurių reikia laikytis norint siųsti ES pagalbos savanorius.

Savanorius siunčiančios organizacijos, prieš pateikdamos pasiūlymą dėl savanorio siuntimo, privalo atitikti iniciatyvos standartus, susijusius su savanorių valdymu, ir dalyvauti sertifikavimo procese

Pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą:

  • Europos piliečiams suteikiama galimybių atlikti savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos projektuose visame pasaulyje ir rodyti solidarumą su tais žmonėmis, kuriems reikia pagalbos;
  • nuo nelaimių nukentėjusioms bendruomenėms teikiama profesionali gerai parengtų savanorių pagalba;
  • stiprinami nelaimių ištiktose šalyse įsteigtų organizacijų vietos darbuotojų ir savanorių gebėjimai;
  • teikiama techninė pagalba Europoje įsteigtoms organizacijoms siekiant stiprinti jų gebėjimus dalyvauti ES pagalbos savanorių iniciatyvoje.

Tolesni veiksmai

Pagal naująjį 2021-2027 m. Europos solidarumo korpuso reglamentą ES pagalbos savanorių iniciatyva bus integruota į Europos solidarumo korpuso programą kaip nauja veiklos sritis. Nuo 2021 m. sausio mėn. už jaunimo savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos srityje bus atsakingas Švietimo ir kultūros GD. 

Daugiau informacijos apie ES pagalbos savanorių projektus galite rasti ir, jei esate lėšų gavėjas, savo projekto valdymą galite vykdyti ES pagalbos savanorių platformoje.