Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Corpul voluntar european de ajutor umanitar este o inițiativă care reunește voluntari și organizații pentru a oferi sprijin practic proiectelor de ajutor umanitar dedicate comunităților afectate de catastrofe.

Despre noi

Despre ce este vorba?

Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” reunește voluntari și organizații din diferite țări, oferind sprijin practic proiectelor de ajutor umanitar și contribuind la creșterea capacității locale și a rezilienței comunităților afectate de dezastre. Participanții la inițiativă trebuie să aibă peste 18 ani și să fie cetățeni ai unui stat membru al UE sau rezidenți de lungă durată în Uniune. Voluntarii primesc indemnizații care acoperă cazarea, cheltuielile de deplasare și asigurarea, beneficiază de o alocație lunară și de o primă de instalare și au acces la formare continuă.

Ce sprijin oferim?

Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” sprijină organizațiile care oferă ajutor umanitar. Proiectele din cadrul inițiativei, gestionate de parteneri ai unor organizații cu sediul în UE sau în afara sa, consolidează capacitatea organizațiilor din țări terțe, ajutându-le să se pregătească pentru crizele umanitare, să reacționeze la ele și să îmbunătățească gestionarea voluntariatului. De asemenea, oferă asistență tehnică organizațiilor cu sediul în UE, pentru a le permite să își consolideze capacitatea tehnică și să îndeplinească standardele și procedurile necesare pentru a trimite voluntari UE în domeniul ajutorului umanitar.

Organizațiile care trimit voluntari trebuie să respecte standardele inițiativei în materie de gestionare a voluntarilor și să treacă printr-un proces de certificare înainte de a trimite o propunere de mobilizare pe teren a voluntarilor

Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”:

  • le permite cetățenilor europeni să devină voluntari în cadrul unor proiecte umanitare derulate în lumea întreagă și să-și manifeste astfel solidaritatea față de semenii care au nevoie de ajutor
  • le oferă comunităților afectate de catastrofe sprijinul neprețuit al unor voluntari bine formați
  • consolidează capacitățile personalului local și ale organizațiilor de voluntari prezente în țările afectate de dezastre
  • le oferă organizațiilor cu sediul în Europa asistență tehnică pentru ameliorarea capacității de a participa la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Etapele următoare

În viitorul regulament privind Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027, inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” va deveni o componentă a programului „Corpul european de solidaritate”. Începând din ianuarie 2021, DG EAC va răspunde de activitățile de voluntariat desfășurate de tineri în domeniul ajutorului umanitar. 

Informații suplimentare despre proiectele „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și despre gestionarea propriului proiect, în cazul beneficiarilor, sunt disponibile pe platforma dedicată.