Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je pobuda, ki združuje prostovoljce in organizacije za praktično podporo za projekte humanitarne pomoči skupnostim, ki so jih prizadele nesreče.

O pobudi

Za kaj gre?

Program Prostovoljci EU za humanitarno pomoč povezuje prostovoljce in organizacije iz različnih držav, zagotavlja praktično podporo za projekte humanitarne pomoči in prispeva h krepitvi odpornosti skupnosti, ki so jih prizadele nesreče. Udeleženci pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč morajo biti stari vsaj 18 let in imeti državljanstvo ene od držav članic EU ali biti rezidenti EU za daljši čas. Prostovoljcem se zagotovi nastanitev in pokrijejo potni stroški in zavarovanje, vključeni so v usposabljanje in razvoj, pripadata pa jim tudi mesečni dodatek in dodatek za selitev domov.

Kako pomagamo?

Program podpira organizacije za humanitarno pomoč. Projekti programa Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ki jih izvajajo partnerji organizacij v EU in zunaj EU, so namenjeni izboljšanju pripravljenosti organizacij zunaj EU na humanitarne krize in odziv nanje ter za izboljšanje upravljanja njihovih prostovoljskih dejavnosti. Program zagotavlja tudi financiranje in tehnično pomoč organizacijam v EU za krepitev njihove tehnične zmogljivosti ter izpolnjevanje standardov in postopkov za napotitev prostovoljcev EU za humanitarno pomoč.

Organizacije, ki napotijo prostovoljce, morajo izpolnjevati standarde programa glede upravljanja prostovoljnega dela ter opraviti certificiranje, preden predložijo predlog za napotitev prostovoljcev

Program Prostovoljci EU za humanitarno pomoč:

  • omogoča evropskim državljanom, da sodelujejo pri projektih humanitarne pomoči po vsem svetu in tako pokažejo solidarnost s tistimi, ki najbolj potrebujejo pomoč
  • zagotavlja strokovno podporo dobro usposobljenih in pripravljenih prostovoljcev skupnostim, ki jih je prizadela nesreča
  • krepi zmogljivost lokalnega osebja in prostovoljcev humanitarnih organizacij v državah, ki jih je prizadela nesreča
  • zagotavlja tehnično pomoč organizacijam v Evropi in krepi njihovo zmogljivost za sodelovanje v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč

Kaj sledi?

V novi uredbi o evropski solidarnostni enoti za obdobje 2021–2027 bo pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč vključena v program evropske solidarnostne enote kot nov sklop. Od januarja 2021 je GD EAC pristojen za prostovoljske dejavnosti mladih na področju humanitarne pomoči. 

Informacija za upravičence: več informacij o projektih programa Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je na platformi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, kjer lahko tudi upravljate projekte.