Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete samlar volontärer och organisationer som praktiskt bidrar till projekt för humanitärt bistånd i katastrofdrabbade samhällen.

Om frivilligkåren

Vad är det?

EU:s frivilligkår sammanför volontärer med organisationer från olika länder. Kåren hjälper till i projekt för humanitärt bistånd och bidrar till att stärka katastrofdrabbade samhällens kapacitet och resiliens. För att kunna delta måste du vara minst 18 år och antingen medborgare eller långvarigt bosatt i ett EU-land. Som volontär får du logi och reseersättning, försäkring, utbildning, ett månadsbidrag och bidrag till kostnaderna för hemresan.

Hur hjälper vi?

EU:s frivilligkår stöder humanitära hjälporganisationer. Kårens projekt leds av partnerorganisationer både i och utanför EU och ska hjälpa organisationer utanför EU att förbättra sin beredskap inför och hantering av humanitära kriser och sin volontärverksamhet. Kåren finansierar också tekniskt stöd till organisationer inom EU så att de kan stärka sin tekniska kapacitet och uppfylla de standarder som krävs för att de ska kunna skicka ut volontärer via kåren.

Organisationer som skickar ut volontärer måste följa initiativets standarder om volontärverksamhet och certifieras innan de kan lämna in ett förslag om utplacering

Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete erbjuder

  • möjligheter för européer att arbeta med humanitärt bistånd i hela världen och visa solidaritet med människor som behöver det
  • professionellt stöd av utbildade och väl förberedda volontärer till katastrofdrabbade samhällen
  • kapacitetsuppbyggnad i biståndsorganisationer som arbetar i katastrofdrabbade länder
  • tekniskt stöd till organisationer i Europa för att stärka deras kapacitet att delta i initiativet.

Vad blir nästa steg?

I och med den nya förordningen om Europeiska solidaritetskåren för perioden 2021–2027 blir initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete en del av solidaritetskåren. Från och med januari 2021 ingår ungdomars volontärverksamhet inom humanitärt bistånd i ansvarsområdet för generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur. 

Du kan läsa mer om frivilligkåren och dess projekt på plattformen för EU-frivilliga för humanitärt arbete.