Eiropas Brīvprātīgo dienests svin 20. gadadienu!


Eiropas Brīvprātīgo dienests dod jauniem cilvēkiem iespēju veikt brīvprātīgo darbu ārzemēs un ar saviem pūliņiem palīdzēt īstenot mērķi, kuram viņi tic — vai tā būtu solidaritāte ar bēgļiem un migrantiem, darbs ar vidi saistītu jautājumu jomā, pasākumi bērnu vai vecu ļaužu labā, atbalsts nevalstiskajām organizācijām, ar kultūras pasākumiem saistīts darbs un daudzas citas jomas. Jebkurš jaunietis vecumā no 17 līdz 30 gadiem var iesaistīties, un katrs brīvprātīgais saņem atbalstu, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus, kā arī kabatas naudu un apdrošināšanu.

Organizācijas var saņemt finansiālu atbalstu tādu projektu īstenošanai, kas paredz no citām valstīm nākušu brīvprātīgo iesaistīšanu savās darbībās. EBD brīvprātīgo pienesums jūsu darbā, ko veicat, var būt viņu entuziasms, pūliņi, pieredze, un viņi var bagātināt jūsu organizācijas vidi ar tiešām iedvesmojošu starptautisku dimensiju.

Mina ir bēgle. Šī jaunā sieviete tagad dzīvo Dānijā un stāsta par savu brīvprātīgo darbu Briselē, iesaistoties Eiropas Brīvprātīgo dienestā, un to, kā viņa varēja izmantot savu pieredzi , lai palīdzētu citiem bēgļiem.

Download accompanying factsheet

Piecas organizācijas, kas ir reģistrētas Apvienotajā Karalistē, Itālijā, Rumānijā un Latvijā, uzņēma Eiropas Brīvprātīgo dienesta dalībniekus. Tās dalās savā pieredzē un skaidro, kā citas organizācijas var sekot to piemēram.

Stories from volunteers – make a difference with European Voluntary Service


In March 2007, Victor Serrato Martín boarded a flight from sunny Malaga and touched down in a snowy Czech Republic, unaware of how profound an effect EVS would have on his life. He grew close to the people he supported, and embraced the challenge of working amongst people with a high level of need.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – European Voluntary Service leads to job


Taking part in a European Voluntary Service project changed the career path of Katarzyna Bialkowska. Now, ten years after her volunteering placement, she is head of a Polish organisation running intercultural and multilingual education programmes – and she credits it all to her EVS experience.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – Fresh start with European Voluntary Service


Calum Barron came from a disadvantaged background but volunteering for a European Voluntary Service project made him feel there were more options open to him than before. Following his EVS projects, Calum went on to lead several projects in Wales and he now has an apprenticeship. He also volunteers in a homeless shelter.

Download accompanying factsheet

EBD20 pasākumi jūsu reģionā

Daudzas valstīs rīko pasākumus, lai atzīmētu Eiropas Brīvprātīgo dienesta 20. gadadienu. Lai atrastu pasākumus, ko rīko jūsu reģionā, atlasiet zemāk savu valsti un nospiediet uz “go”.Informējiet arī citus!

Kopīgojiet ziņas par EBD20 - lejupielādējiet EBD20 tēla reklāmas materiālus, click here.