Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konferencija o budućnosti Europe: o čemu je riječ?

Posljednje ažuriranje ponedjeljak, 07/06/2021

Konferencija o budućnosti Europe prilika je za europske građane da se upuste u raspravu o izazovima i budućim prioritetima Europe.

Možda ste čuli za održavanje Konferencije o budućnosti Europe ili čitali o njoj, ali znate li zapravo što je ona i kako joj možete pridonijeti?

Konferencija o budućnosti Europe organizirana je u obliku niza rasprava koje vode građani, a omogućit će ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje i pomognu u oblikovanju naše zajedničke budućnosti.

Rasprave su moguće o svim temama od interesa ako se vode na slobodan i uljudan način, u skladu s vrijednostima EU-a. Moguće teme obuhvaćaju klimatske promjene i okoliš, zdravlje, vanjske poslove EU-a, digitalnu transformaciju, migracije, obrazovanje i kulturu. Međutim, možete postaviti i mnoga druga pitanja koja smatrate važnima za sebe i budućnost EU-a!

Ovo je prva takva konferencija: Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu i novom javnom forumu za otvorenu, uključivu i transparentnu raspravu s građanima o prioritetima i izazovima.

Institucije EU-a međusobno će blisko surađivati, a da bi naglasile svoje jedinstvo, zajedničko predsjedništvo Konferencije sastavljeno je od predsjednika Europskog parlamenta, predsjednika Vijeća i predsjednice Europske komisije. 

Konferencija je počela 9. svibnja 2021. na Dan Europe i traje do proljeća 2022. Očekuje se da će se do tada donijeti zaključci i smjernice o budućnosti Europe.

Kako će se održati?

Okosnica rasprava bit će sljedeći elementi: 

  • višejezična digitalna platforma – mjesto na kojem će građani putem interneta moći razmjenjivati ideje i davati svoj doprinos koji će se prikupljati, analizirati i objavljivati za vrijeme Konferencije i uzimati u obzir u raspravama
  • decentralizirana događanja – na internetu, uživo i hibridna događanja, koja će organizirati građani i organizacije te nacionalna, regionalna i lokalna tijela iz cijele Europe
  • europski paneli građana – na kojima će se raspravljati o različitim temama i iznositi prijedlozi, a bit će reprezentativni u pogledu zemljopisnog podrijetla, roda, dobi, socioekonomskog podrijetla i/ili razine obrazovanja
  • plenarni sastanci na Konferenciji – jamčit će da će se o preporukama nacionalnih i europskih panela građana, grupiranih po temama, raspravljati bez unaprijed određenog ishoda i bez ograničavanja djelokruga na unaprijed utvrđena područja politika.

Stoga je višejezična digitalna platforma najbolja prilika da se uključite u rad Konferencije i javni dijalog.

Tko može sudjelovati?

Svi, a posebno mladi Europljani potiču se da iznesu svoje stavove i tako utječu na daljnji razvoj Konferencije.
Osim građana, na aktivno sudjelovanje potiču se europska, nacionalna, regionalna i lokalna tijela te civilno društvo i druge organizacije koje žele organizirati događanja i pridonijeti svojim idejama.

Što slijedi?

Europski parlament, Vijeće i Europska komisija odlučni su saslušati mišljenja Europljana te na temelju dobivenih preporuka poduzeti daljnje korake u okviru svojih nadležnosti.

Usto, s pomoću mehanizma za povratne informacije ideje iznesene tijekom događanja u okviru Konferencije pretočit će se u konkretne preporuke za buduća djelovanja EU-a.

Iskoristite višejezičnu digitalnu platformu, uključite se u rasprave i iznesite svoja stajališta o temama od interesa na Konferenciji o budućnosti Europe.