Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konferencija dėl Europos ateities. Kas tai?

Atnaujinta Pirmadienis, 07/06/2021

Konferencija dėl Europos ateities suteikia Europos piliečiams galimybę drauge diskutuoti apie Europos iššūkius ir ateities prioritetus.

Galbūt jau ką nors girdėjote arba skaitėte apie vykstančią Konferenciją dėl Europos ateities? Tačiau ar žinote, kas tai yra ir koks gali būti jūsų vaidmuo šioje Konferencijoje?

Konferencija dėl Europos ateities yra piliečių inicijuojamų debatų ir diskusijų, kurie suteiks galimybę žmonėms visoje Europoje dalytis idėjomis ir padėti formuoti mūsų bendrą ateitį, ciklas.

Visas susirūpinimą keliančias temas galima aptarti laisvai ir pagarbiai, laikantis ES vertybių. Temų spektras platus: klimato kaita ir aplinka, sveikata, ES užsienio reikalai, skaitmeninė transformacija, migracija, švietimas, kultūra... Tačiau yra daug daugiau klausimų, kuriuos galite iškelti, jei jie svarbūs jums ir ES ateičiai!

Tai pirmoji tokio pobūdžio Konferencija: kaip svarbus Europos masto demokratinis procesas, ji yra naujas viešas atvirų, įtraukių ir skaidrių diskusijų su piliečiais forumas, kuriame aptariami pagrindiniai prioritetai ir uždaviniai.

ES institucijos taip pat glaudžiai bendradarbiauja. Vienybę rodo ir bendras Europos Parlamento pirmininko, Tarybos pirmininko ir Europos Komisijos pirmininkės pirmininkavimas Konferencijai. 

Prasidėjusi Europos dieną, 2021 m. gegužės 9 d., Konferencija tęsis iki 2022 m. pavasario – tikimasi, kad iki tada bus susitarta dėl išvadų ir pateiktos gairės dėl Europos ateities.

Kaip vyks Konferencija?

Diskusijų pagrindas bus šie aspektai: 

  • daugiakalbė skaitmeninė platforma — tai vieta, kurioje piliečiai galės dalytis idėjomis ir teikti pasiūlymus internetu. Jie bus renkami, analizuojami ir skelbiami visos Konferencijos metu, siekiant paskatinti diskusijas;
  • decentralizuoti renginiai – virtualūs, fiziniai ir hibridiniai renginiai, visoje Europoje rengiami asmenų ir organizacijų, taip pat nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų;
  • Europos piliečių grupės – aptars įvairias temas ir teiks pasiūlymus. Šie forumai bus reprezentatyvūs geografinės kilmės, lyties, amžiaus, socialinės ir ekonominės padėties ir (arba) įgyto išsilavinimo atžvilgiu;
  • Konferencijos plenarinės sesijos – jose bus užtikrinta, kad nacionalinių ir Europos piliečių grupių rekomendacijos, sugrupuotos pagal temas, būtų nagrinėjamos iš anksto nenustatant siektinų rezultatų ir neapribojant diskusijų iš anksto nustatytomis politikos sritimis.

Taigi daugiakalbė skaitmeninė platforma yra unikali galimybė pareikšti savo nuomonę ir formuoti Konferenciją.

Kas gali dalyvauti?

Visi piliečiai, ypač Europos jaunimas, raginami dalyvauti ir kartu kurti ateitį.
Aktyviai dalyvauti raginamos Europos, nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, taip pat pilietinės visuomenės ir kitos organizacijos, norinčios organizuoti renginius ir pasiūlyti idėjų.

Kas bus toliau?

Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija įsipareigojo išklausyti europiečius ir savo kompetencijos srityse atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas.

Be to, grįžtamojo ryšio mechanizmu bus užtikrinama, kad Konferencijos renginiuose išsakytos idėjos virstų konkrečiomis rekomendacijomis dėl ES veiksmų.

Kuo geriau pasinaudokite daugiakalbe skaitmenine platforma: įsitraukite į diskusijas ir pasisakykite jums rūpimais klausimais Konferencijoje dėl Europos ateities.