Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Conferentie over de toekomst van Europa: waarover gaat het?

Laatste wijziging Maandag, 07/06/2021

De conferentie over de toekomst van Europa brengt burgers bijeen om te debatteren over de uitdagingen en toekomstige prioriteiten van Europa.

Misschien heb je laatste tijd al het een en ander gehoord over de conferentie over de toekomst van Europa. Maar weet je ook wat het is en hoe jij eraan kunt meedoen?

De conferentie over de toekomst van Europa is een door burgers aangestuurde reeks debatten en discussies waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen en mee kunnen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst.

Alle punten van belang mogen besproken worden, zolang dit vrij en respectvol gebeurt, overeenkomstig de waarden van de EU. De onderwerpen zijn o.a. klimaatverandering en milieu, gezondheid, buitenlandse betrekkingen van de EU, digitale transformatie, migratie, onderwijs en cultuur. Maar er zijn nog veel meer zaken die jij aan de orde kunt stellen als jij ze belangrijk vindt voor jezelf en de toekomst van de EU.

Deze conferentie is uniek in haar soort: grootschalig, pan-Europees en democratisch. Ze biedt een nieuw forum voor open, inclusief en transparant overleg met de burgers over een aantal belangrijke prioriteiten en problemen.

De EU-instellingen werken ook nauw samen en om de waarde van hun eenheid te bepalen, bestaat het gezamenlijk voorzitterschap van de conferentie uit de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. 

De conferentie loopt van 9 mei 2021 tot het voorjaar van 2022, wanneer de conferentie naar verwachting tot conclusies zal hebben geleid en er aanbevelingen voor de toekomst van Europa kunnen worden gedaan.

Hoe wordt de conferentie vormgegeven?

De conferentie bestaat uit verschillende onderdelen: 

  • een meertalig digitaal platform – de plek waar burgers ideeën en online bijdragen kunnen uitwisselen. Die zullen worden verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd als input voor discussies tijdens de conferentie
  • gedecentraliseerde evenementen – online, fysieke en hybride evenementen die in heel Europa worden georganiseerd door burgers en organisaties, en door nationale, regionale en lokale overheden
  • Europese burgerpanels – hier zullen verschillende onderwerpen worden besproken en voorstellen worden gedaan; bij de samenstelling van de panels wordt gezorgd voor een evenwicht in geografische herkomst, geslacht, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en/of opleidingsniveau
  • plenaire vergaderingen – hierin zullen de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels per thema worden besproken. Alle onderwerpen mogen aan bod komen, en de resultaten worden niet gestuurd.

Het meertalige digitale platform is dus de beste plek om je stem te laten horen en deel te namen aan de publieke dialoog.

Wie mag deelnemen?

Alle burgers, maar vooral jonge Europeanen worden aangemoedigd om deel te nemen en te helpen de weg naar de toekomst uit te stippelen.
Ook Europese, nationale, regionale en lokale autoriteiten, en het maatschappelijk middenveld en andere organisaties die evenementen willen organiseren en ideeën willen aandragen worden uitgenodigd een actieve rol te spelen.

Wat gebeurt er na de conferentie?

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben toegezegd naar de Europese burgers te luisteren en elk binnen hun eigen bevoegdheden aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

Dankzij een feedbackmechanisme zullen de ideeën die tijdens de Conferentie worden geuit, uitmonden in concrete aanbevelingen voor EU-optreden.

Gebruik het meertalige digitale platform om tijdens de conferentie over de toekomst van Europa mee te praten over wat jij belangrijk vindt.