Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konferencja w sprawie przyszłości Europy – na czym to polega?

Ostatnia aktualizacja poniedziałek, 07/06/2021

Konferencja w sprawie przyszłości Europy umożliwia Europejczykom wspólną dyskusję na temat wyzwań stojących przed Europą i przyszłych priorytetów.

Ostatnio w mediach powraca temat trwającej obecnie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Czy wiesz, na czym ona polega i w jaki sposób możesz odegrać w niej rolę?

Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma postać prowadzonego przez obywateli cyklu dyskusji, które mają umożliwić mieszkańcom całej Europy dzielenie się pomysłami i wywarcie wpływu na kształt naszej wspólnej przyszłości.

Tematem dyskusji mogą być dowolne kwestie poruszane w swobodny sposób, przy zachowaniu szacunku dla innych i poszanowaniu wartości Unii Europejskiej. Przykładowe tematy to zmiana klimatu, ochrona środowiska, zdrowie, sprawy zagraniczne UE, transformacja cyfrowa, migracja, edukacja i kultura. Możesz też jednak podnieść inne kwestie, które uważasz za ważne dla Ciebie i dla przyszłości UE!

Konferencja ta jest pierwszą w swoim rodzaju – jest ważnym ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem demokratycznym i stanowi nowe forum publiczne umożliwiające otwartą, pluralistyczną i przejrzystą debatę z obywatelami na temat szeregu kluczowych priorytetów i wyzwań.

W ramach tego przedsięwzięcia instytucje europejskie ściśle ze sobą współpracują, a wyrazem ich jedności jest to, że w skład wspólnego przewodnictwa konferencji wchodzą przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady i przewodnicząca Komisji Europejskiej. 

Konferencja została zapoczątkowana w Dniu Europy, 9 maja 2021 r., i potrwa do wiosny 2022 r., kiedy to mają zostać podsumowane wnioski i sformułowane zalecenia dotyczące przyszłości Europy.

Jak będą się odbywać dyskusje?

Dyskusje będą prowadzone na różne sposoby. Umożliwią je: 

  • wielojęzyczna platforma cyfrowa – za jej pośrednictwem Europejczycy będą mogli zamieszczać swoje pomysły i opinie, które następnie będą gromadzone, analizowane, publikowane i omawiane przez cały okres trwania konferencji
  • wydarzenia regionalne i lokalne – organizowane przez osoby prywatne, organizacje oraz organy krajowe, regionalne i lokalne w całej Europie, będą się odbywać wirtualnie lub na żywo bądź też z wykorzystaniem obu tych form uczestnictwa
  • europejskie panele obywatelskie – ich członkowie będą omawiać różne tematy i przedstawiać swoje propozycje; będą oni stanowić reprezentatywną próbę społeczeństwa pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia
  • sesje plenarne konferencji ‒ będą miały postać debat nad pogrupowanymi tematycznie zaleceniami krajowych i europejskich paneli obywatelskich, bez określonego z góry wyniku i bez wcześniej zdefiniowanych dziedzin polityki.

Najlepszym miejscem do wyrażenia swojej opinii i udziału w debacie publicznej nadającej kształt konferencji jest więc dla Ciebie wielojęzyczna platforma cyfrowa.

Kto może wziąć udział?

Do udziału i przedstawiania swoich pomysłów zachęcamy wszystkich, w tym szczególnie młode pokolenie Europejczyków.
Aktywną rolę mogą też odegrać organy europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne podmioty, które chciałyby zorganizować wydarzenia i zgłosić pomysły.

Jaki będzie rezultat?

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji podjąć odpowiednie działania w odpowiedzi na otrzymane zalecenia.

Zastosowany zostanie również mechanizm informacji zwrotnej, który zagwarantuje, że pomysły przedstawione podczas konferencji zostaną przełożone na konkretne zalecenia dotyczące działań, jakie powinna podjąć Unia.

Wykorzystaj w pełni możliwości, które oferuje Ci wielojęzyczna platforma cyfrowa – zabierz głos w debacie i porusz ważne dla Ciebie kwestie podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.