Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Conferința privind viitorul Europei: despre ce este vorba?

Ultima actualizare Luni, 07/06/2021

Conferința privind viitorul Europei îi reunește pe cetățeni în cadrul unor dezbateri având ca temă provocările și prioritățile viitoare ale Europei.

Probabil că ați auzit sau ați citit că va avea loc Conferința privind viitorul Europei, dar știți exact ce este și cum vă puteți aduce contribuția?

Conferința privind viitorul Europei (CoFoE) înseamnă o serie de dezbateri și discuții organizate la inițiativa cetățenilor, care îi vor permite fiecărui european să își împărtășească ideile și să contribuie la clădirea viitorului nostru comun.

Orice subiect care suscită preocupări poate fi discutat în mod liber și respectuos, în conformitate cu valorile UE. Printre aceste subiecte se pot număra schimbările climatice și mediul, sănătatea, afacerile externe ale UE, transformarea digitală, migrația, educația, cultura etc. Desigur că puteți aduce în discuție mult mai multe chestiuni, dacă le considerați importante pentru dumneavoastră și pentru viitorul UE!

Conferința este prima de acest tip: este un exercițiu democratic paneuropean major, care oferă un nou cadru public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă și transparentă cu cetățenii cu privire la o serie de priorități și provocări importante.

Instituțiile UE colaborează strâns și, pentru a scoate în evidență valoarea unității lor, președinția comună a conferinței este formată din președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene. 

Lansată la data de 9 mai 2021, cu ocazia Zilei Europei, conferința se va desfășura până în primăvara anului 2022, când se preconizează că vor fi formulate concluzii și orientări cu privire la viitorul Europei.

Cum se va desfășura?

Următoarele elemente vor sta la baza discuțiilor: 

  • o platformă digitală multilingvă – va fi locul în care cetățenii pot să facă schimb de idei și să trimită contribuții online, care vor fi colectate, analizate și publicate pe tot parcursul conferinței pentru a alimenta discuțiile;
  • evenimente descentralizate – virtuale, cu participare fizică, hibride, organizate de cetățeni, de organizații și de autorități naționale, regionale și locale din toată Europa;
  • atelierele civice europene – cetățenii vor discuta diferite subiecte și își vor prezenta propunerile. Aceste ateliere ar trebui să fie reprezentative în ceea ce privește originea geografică, sexul, vârsta, mediul socioeconomic și/sau nivelul de educație al cetățenilor;
  • sesiuni plenare – vor garanta că recomandările formulate de atelierele cetățenești de la nivel național și european, grupate pe subiecte, sunt dezbătute fără un rezultat prestabilit și fără a limita sfera de aplicare la domenii de politici predefinite.

Astfel, platforma digitală multilingvă este cadrul adecvat pentru a vorbi și a vă implica în dialogul public care modelează conferința.

Cine poate participa?

Toți cetățenii, dar în special tinerii europeni, sunt încurajați să participe și să contribuie la trasarea căii de urmat.
Autoritățile europene, naționale, regionale și locale, precum și societatea civilă și alte organizații care doresc să deruleze evenimente și să contribuie cu idei sunt, de asemenea, invitate să joace un rol activ.

Ce se va întâmpla în continuare?

Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să îi asculte pe cetățenii europeni și să ia măsuri, în limitele competențelor lor, în urma recomandărilor formulate.

În plus, va exista un mecanism de feedback pentru a garanta că ideile exprimate în timpul evenimentelor legate de conferință se finalizează cu recomandări concrete de acțiuni ale UE.

Utilizați în mod optim platforma digitală multilingvă pentru a vă asigura că participați la dezbatere și luați cuvântul pentru a vă exprima preocupările în cadrul Conferinței privind viitorul Europei.