Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konferencia o budúcnosti Európy: čo prináša?

Posledná aktualizácia pondelok, 07/06/2021

Konferencia o budúcnosti Európy spája občanov, aby diskutovali o výzvach a budúcich prioritách Európy.

Možno ste počuli alebo čítali o organizovaní Konferencie o budúcnosti Európy, ale viete, čomu presne sa konferencia bude venovať a ako sa na nej môžete zúčastniť?

Konferencia o budúcnosti Európy je sériou debát a diskusií vedených občanmi, ktoré ľuďom z celej Európy umožnia podeliť sa o nápady a pomôcť formovať našu spoločnú budúcnosť.

Bude sa na nej slobodne a v súlade s hodnotami EÚ diskutovať o všetkých témach vyvolávajúcich obavy. Niektorými z tém sú zmena klímy a životné prostredie, zdravie, zahraničné veci EÚ, digitálna transformácia, migrácia, vzdelávanie, kultúra... môžete však položiť oveľa viac ďalších otázok, ak ich považujete za dôležité pre vás a budúcnosť EÚ!

Konferencia je prvou svojho druhu: ako významná celoeurópska demokratická akcia ponúka nové verejné fórum pre otvorenú, inkluzívnu a transparentnú debatu s občanmi o viacerých kľúčových prioritách a výzvach.

Inštitúcie EÚ na jej organizácii úzko spolupracujú a výrazom ich jednoty je spoločné predsedníctvo konferencie zložené z predsedu Európskeho parlamentu, predsedu Rady a predsedu Európskej komisie. 

Konferencia sa začala 9. mája 2021 na deň Európy a bude trvať do jari 2022, keď sa očakáva, že dospeje k záverom a poskytne usmernenia o budúcnosti Európy.

Akým spôsobom bude prebiehať?

Základom diskusií budú tieto prvky: 

  • Viacjazyčná digitálna platforma – bude miestom pre občanov na výmenu myšlienok a online príspevkov, ktoré sa budú počas konferencie zbierať, analyzovať a uverejňovať s cieľom prispieť k diskusiám;
  • Decentralizované podujatia – online podujatia alebo podujatia s osobnou účasťou usporiadané občanmi a organizáciami, ako aj vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v celej Európe;
  • Európske panelové diskusie občanov – budú diskutovať o rôznych témach a následne predložia svoje návrhy; občania budú v paneloch zastúpení z hľadiska zemepisného pôvodu, rodu, veku, sociálno-ekonomického zázemia aj úrovne vzdelania.
  • Plenárne zasadnutia konferencie – zabezpečia, aby sa odporúčania z národných a európskych panelových diskusií občanov prebrali podľa tém bez vopred určeného výsledku a bez obmedzenia na vopred určené oblasti politiky.

Viacjazyčná digitálna platforma vám umožní vyjadriť svoje názory a zúčastniť sa na verejnom dialógu, ktorý je súčasťou konferencie.

Kto sa môže zapojiť?

Pozývame všetkých, najmä mladých Európanov, aby sa zapojili a pomohli formovať našu spoločnú budúcnosť.
Nielen občania, ale aj európske, národné, regionálne a miestne orgány či občianske spoločnosti a iné organizácie, ktoré chcú organizovať podujatia a prispievať nápadmi sú vítané.

Čo bude nasledovať?

Európsky parlament, Rada a Európska komisia sa zaviazali, že budú Európanov počúvať a že sa v rámci svojich právomocí budú odporúčaniami zaoberať.

Vďaku mechanizmu spätnej väzby sa navyše zabezpečí, aby sa názory vyjadrené na podujatiach konferencie premietli do konkrétnych odporúčaní pre budúce opatrenia EÚ.

Využite možnosti, ktoré ponúka viacjazyčná digitálna platforma a zapojte sa do diskusie na Konferencii o budúcnosti Európy, kde môžete vyjadriť svoje názory aj obavy.