Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konferenca o prihodnosti Evrope: za kaj gre?

Zadnja sprememba Ponedeljek, 07/06/2021

Konferenca o prihodnosti Evrope povezuje državljane in državljanke v razpravi o izzivih in prihodnjih prednostnih nalogah Evrope.

Morda že nekaj časa poslušate ali berete, da poteka konferenca o prihodnosti Evrope, ampak ali veste, za kaj točno gre in kako lahko na njej sodelujete?

Konferenca o prihodnosti Evrope je sklop razprav, ki jo vodijo državljani in državljanke ter bo ljudem iz vse Evrope omogočila deljenje zamisli in sodelovanje pri oblikovanju naše skupne prihodnosti.

V skladu z vrednotami EU se lahko odkrito in spoštljivo razpravlja o različnih temah, med drugim o podnebnih spremembah in okolju, zdravju, zunanjih zadevah EU, digitalni preobrazbi, migracijah, izobraževanju in kulturi. Seveda pa lahko načnete še druge, če menite, da so pomembne za vas in za prihodnost EU.

Konferenca je prvi tovrsten dogodek: kot veliki vseevropski demokratični projekt predstavlja nov javni forum za odprto, vključujočo in pregledno razpravo z državljani in državljankami o številnih ključnih prednostnih nalogah in izzivih.

Sodelujejo tudi institucije EU. V znamenju enotnosti sestavljajo skupno predsedstvo konference predsednik Evropskega parlamenta, predsednik Sveta in predsednica Evropske komisije. 

Konferenca se je začela 9. maja 2021, na dan Evrope, in bo potekala do pomladi 2022, ko naj bi sprejela zaključke in zagotovila smernice za prihodnost Evrope.

Kako bo potekala?

Razprave bodo temeljile na naslednjih elementih: 

  • večjezična digitalna platforma – državljani in državljanke bodo lahko izmenjevali zamisli in oddajali spletne prispevke. Ves čas konference se bodo zbirali, analizirali, spremljali in objavljali
  • decentralizirani dogodki – dogodki na spletu in v živo ter hibridni dogodki, ki jih organizirajo ljudje in organizacije ter nacionalni, regionalni in lokalni organi po vsej Evropi
  • okrogle mize evropskih državljank in državljanov – razpravljali bodo o različnih vprašanjih in predložili svoje zamisli. Zagotovljena bo reprezentativna udeležba glede na domači kraj, spol, starost, socialno-ekonomsko ozadje in/ali raven izobrazbe
  • plenarna zasedanja konference – zagotovila bodo, da se bo o priporočilih nacionalnih in okroglih miz z evropskimi državljani in državljankami, ki bodo razvrščena po temah, razpravljalo brez vnaprej znanega izida in brez omejevanja na vnaprej določena področja politike

Zato je večjezična digitalna platforma enkratna priložnost, da poveste svoje mnenje in v javnem dialogu sooblikujete konferenco.

Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju vabimo vse, zlasti pa mlade Evropejce in Evropejke.
Poleg državljank in državljanov k dejavnemu udejstvovanju pozivamo evropske, nacionalne, regionalne in lokalne organe ter civilno družbo in druge organizacije, ki želijo organizirati dogodke in prispevati zamisli.

Kaj bo sledilo?

Evropski parlament, Svet in Evropska komisija so se zavezali, da bodo prisluhnili Evropejcem in Evropejkam ter da bodo v okviru svojih pristojnosti na podlagi danih priporočil tudi ukrepali.

Tudi z mehanizmom za povratne informacije bodo na podlagi zamisli, izraženih med konferenco, oblikovana konkretna priporočila za ukrepanje EU.

Izkoristite večjezično digitalno platformo, sodelujte v razpravi in povejte svoje mnenje na konferenci o prihodnosti Evrope.