Skip to main content
© European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash © European Union, photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Konferensen om Europas framtid – vad är det?

Senaste uppdatering Måndag, 07/06/2021

Konferensen om Europas framtid är ett unikt tillfälle för dig och andra EU-invånare att diskutera EU:s utmaningar och framtida prioriteringar.

Du har kanske redan hört talas om konferensen om Europas framtid, men vet du vad det är och hur du kan delta?

Konferensen om Europas framtid är en rad debatter och diskussioner där människor från hela EU kan dela med sig av sina idéer och bidra till att skapa vår gemensamma framtid.

Du är välkommen att diskutera alla ämnen av intresse på ett fritt och respektfullt sätt i enlighet med EU:s värden. Några av de ämnen som kommer att debatteras är klimat och miljö, hälsa, EU i världen, digital omställning, migration, utbildning och kultur. Men det finns många fler frågor som du kan ta upp om du tycker att de är viktiga för dig och EU:s framtid.

Konferensen är den första i sitt slag – det är en EU-omfattande demokratisk process med ett nytt offentligt forum för en öppen och inkluderande debatt om flera viktiga prioriteringar och utmaningar.

EU-institutionerna arbetar hand i hand och konferensens gemensamma ordförandeskap består av Europaparlamentets talman, rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande. 

Konferensen startade på Europadagen den 9 maj 2021 och ska hålla på till våren 2022 då man väntas komma fram till slutsatser som ska ge vägledning för EU:s framtid.

Hur genomförs konferensen?

Konferensen genomförs via flera olika kanaler: 

  • På den flerspråkiga webbplattformen kan du lämna in idéer och inlägg som samlas in, analyseras och publiceras under hela konferensen som underlag för diskussionerna.
  • Evenemang (på nätet, på plats eller både och) kommer att anordnas av personer och organisationer samt nationella, regionala och lokala myndigheter i hela Europa.
  • Europeiska medborgarpaneler kommer att diskutera olika ämnen och lägga fram egna förslag. De kommer att vara representativa när det gäller geografiskt ursprung, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå.
  • På konferensmötena kommer rekommendationerna från de nationella och europeiska medborgarpanelerna – indelade i teman – att diskuteras förbehållslöst utan att begränsas till tidigare fastställda politiska områden.

Den flerspråkiga plattformen är det bästa stället för dig att tala om vad du tycker och delta i den offentliga dialogen under konferensen.

Vem kan delta?

Konferensen är öppen för alla och särskilt unga i EU uppmanas att delta för att driva på utvecklingen.
Även europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter samt det civila samhället och andra organisationer som vill anordna evenemang och bidra med idéer är välkomna att spela en aktiv roll.

Vad händer sedan?

Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen har lovat att lyssna på invånarna och följa upp rekommendationerna från konferensen inom sina respektive behörighetsområden.

Med hjälp av en särskild återkopplingsmekanism ska man se till att de idéer som framförs vid evenemangen leder till konkreta rekommendationer till EU-åtgärder.

Gå in på konferensplattformen, delta i debatten och ta upp de frågor som engagerar dig!