Skip to main content
© Sharon McCutcheon - Unsplash © Sharon McCutcheon - Unsplash

LMBTI-jogok Európában

Utolsó frissítés kedd, 02/11/2021

A leszbikus, meleg, biszexuális, transzszexuális és interszexuális (LMBTI) személyeket továbbra is hátrányos megkülönböztetés éri Európán belül és világszerte egyaránt. Az LMBTI-jogok védelme kiemelt prioritás az Európai Unióban.

Az utóbbi 25 évben az EU rengeteget tett a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek egyenlőségéért. Az LMBTI-személyek sokszínű csoportot alkotnak, és amikor a jogaikról van szó, az többek között a queer, aszexuális és pánszexuális személyek alkotta csoportok jogait is érinti. Lehetővé kell tenni, hogy mindenki büszke lehessen identitására, és felvállalhassa azt, akit szeret. 

Az Európai Bizottság folyamatosan törekszik arra, hogy felhívja a figyelmet az LMBTI-személyek jogaira. Ezzel világszerte tudatosítani igyekszik, hogy nemi identitástól függetlenül mindenkit ugyanazok a jogok illetnek meg. Az EU olyan alapvető jelentőségű dokumentumokba foglalta bele az LMBTI-személyek védelmét, mint az Amszterdami Szerződés (1997), az Európai Unió Alapjogi Chartája (2000) és a megkülönböztetésmentességről szóló irányelvek. Természetesen az EU-ban a helyzet országonként eltérő képet mutat. 

Miként alakul Európa-szerte az LMBTI-személyek helyzete?

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2013-ban ismertette annak a felmérésnek az eredményeit, amely szerint az LMBTI-személyek Unió-szerte hátrányos megkülönböztetésnek, zaklatásnak, gyűlöletbeszédnek és erőszaknak vannak kitéve, ami megnehezíti, hogy teljeskörűen éljenek alapvető jogaikkal. A második uniós LMBTI-felmérés eredményei sem tanúskodnak jelentős előrelépésről. 

„Nem változott az a meglepő és megdöbbentő tény, hogy az LMBTI-személyek többsége Európa-szerte vonakodik attól, hogy azonos nemű partnerével kéz a kézben lássák. Aggasztóak az alkalmanként erőszakba torkolló hátrányos megkülönböztetés megnyilvánulásai. És mindezek ellenére az ilyen támadásokat elszenvedők szinte minden uniós országban idegenkednek attól, hogy bejelentést tegyenek a hatóságoknál.” Michael O'Flaherty, az FRA igazgatója, 2020. március 

Néhány uniós országban inkább visszalépés tapasztalható az LMBTI-jogok terén. A gyűlöletbeszéd, a homofób és transzfób erőszak továbbra is túl gyakori, még a számottevő előrelépést felmutató országokban is. Az EU jelenleg új stratégiát dolgoz ki e helyzet kezelésére.

Az LMBTI-jogok aktuális helyzetét nonprofit szervezetek is nyomon követik. Közéjük tartozik a Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű és Interszexuális Szövetség Európai Regionális Szervezete (ILGA-Europe), amely évente közzéteszi a „Rainbow Europe” című jelentését. A dokumentum 49 európai ország teljesítményét hasonlítja össze és rangsorolja az LMBTI-személyek egyenlőségére vonatkozó jogszabályaik és szakpolitikáik alapján. 

Szeretne csatlakozni az egyenlő jogokért küzdő LMBTI-szervezetekhez? 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke védi a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot. Különböző civil társadalmi szervezetek aktívan védik az LMBTI-közösség jogait, és gondoskodnak arról, hogy ezeket az alapelveket tiszteletben tartsák. Egyes szervezetek tevékenységeihez az EU is támogatást nyújt. 

Az alábbi felsorolásban megtalálható néhány ilyen szervezet. Az LMBTI-jogok védelméről és a kapcsolódó fellépésekről, az aktuális tevékenységekről bővebb tájékoztatást nyújtanak e szervezetek honlapjai és tagállami irodái.

Bejelentést tenne hátrányos megkülönböztetésről?

Az LMBTI-felmérés eredményei szerint az LMBTI-személyek rendszerint nem jelentik be a hátrányos megkülönböztetést, mivel úgy vélik, hogy a bejelentés hiábavaló (a válaszadók 41%-a).

A gyűlöletbeszéd legelterjedtebb formái a homofóbiát és a transzfóbiát közvetítő üzenetek. Sokat változtathat a helyzeten, ha az ilyet nem toleráljuk.

Ha Önnek hátrányos megkülönböztetésben van része, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerinti ország nemzeti esélyegyenlőségi hivatalával vagy egy olyan szervezettel, amely az LMBTI-közösség érdekeit képviseli, és támogatást nyújthat és/vagy átirányíthatja Önt a megfelelő támogatás igénybevételéhez.