Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Young person icon
Jeg er ung

Læs mere om, hvordan du deltager, registrerer dig og får adgang til din personlige konto


Organisation icon
Jeg kommer fra en organisation

Læs mere om, hvordan du deltager og får adgang til organisationsportalen


Coronavirus: Konsekvenser for aktiviteterne under Erasmus + og det europæiske solidaritetskorps

• Kommissionen respekterer fuldt ud alle de begrænsende tiltag, der i øjeblikket gennemføres i de enkelte lande. Og Kommissionen forstår, at disse foranstaltninger kan have konsekvenser for studerendes, elevers, frivilliges og andres deltagelse aktiviteter under Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps. 
• Den nuværende situation betyder, at nogle deltagere enten er ude af stand til at rejse ud eller vende tilbage fra deres værtssted. Denne usikkerhed får også nogle forældre til ikke at tillade deres børn at rejse.
• For at imødekomme denne usikkerhed er vi så fleksible som overhovedet muligt i gennemførelsen af programmerne – inden for de juridiske rammer. 
• Vi har udsendt retningslinjer til de nationale Erasmus+-kontorer om, at de kan påberåbe sig "force majeure". Dermed kan de vurdere muligheden for at acceptere yderligere omkostninger op til et maksimalt tilskudsbeløb. Det kan også sætte dem i stand til at udsætte de planlagte aktiviteter med op til 12 måneder pr. projekt. De nationale myndigheder underrettes også.
• Vi overvåger denne situation meget nøje og vil vedtage eventuelle yderligere foranstaltninger, der måtte blive nødvendige