Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Young person icon
Ma olen noor inimene

Lisateave osalemise, registreerumise ja oma isiklikule kontole juurdepääsu saamise kohta


Organisation icon
Ma olen organisatsioonist

Lisateave osalemise ja organisatsiooni portaalile juurdepääsu saamise kohta


Koroonaviirus – mõju programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse liikuvusmeetmetele

• Li liikmesriigid on koroonaviiruse tõkestamiseks võtnud eri meetmeid. Komisjon arvestab võetud meetmetega ja mõistab, et need võivad mõjutada programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalevate üliõpilaste, õpilaste, vabatahtlike ja teiste liikumisvõimalusi.
• Praegune olukord tähendab, et mõned osalejad ei saa kas alustada kavandatud reisi oma koduriigist või neil pole võimalik sihtriigist koju tagasi pöörduda. Mõned lapsevanemad ei lase ebakindla olukorra tõttu lastel reisile minna.
• Sellise ebakindlusega toimetulekuks on komisjon programmi rakendamisel nii paindlik kui kohaldatav õigusraamistik võimaldab.
• Komisjon on andnud programmi „Erasmus+“ riiklikele esindustele suunised selle kohta, et tekkinud olukorda on lubatud käsitada vääramatu jõuna. See annab riiklikele esindustele võimaluse kaaluda lisakulude kandmist toetuse maksimaalse summa piires. Samuti võib seeläbi olla võimalik kavandatud tegevusi projektipõhiselt kuni 12 kuu võrra edasi lükata. Teavitatud on ka riikide ametiasutusi.
• Komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult ja võtab vajaduse korral täiendavaid meetmeid.
• Küsimused ja vastused programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuse kohta COVID-19 pandeemia tingimustes leiate siit

Euroopa solidaarsuskorpuse pakutavad uusimad võimalused

Viimased uudised