Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Young person icon
Olen nuori

Lue lisää osallistumisesta, rekisteröitymisestä ja omasta käyttäjätilistä


Organisation icon
Edustan organisaatiota

Lue lisää osallistumisesta ja organisaatioportaalista


Koronavirusepidemian vaikutukset Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen liikkuvuustoimiin

• EU-maissa on otettu käyttöön erilaisia rajoituksia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Euroopan komissio tukee rajoitusten noudattamista ja ymmärtää, että ne todennäköisesti vaikeuttavat opiskelijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja muiden Erasmus+ -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien matkustamista. 
• Nykytilanteessa monet osallistujat eivät pääse joko lähtemään kotimaastaan tai palaamaan kotiin kohdemaasta. Tilanteen epävarmuuden vuoksi monet vanhemmat eivät myöskään salli lastensa matkustaa.
• Komissio joustaa tämän vuoksi ohjelmien toteuttamisessa mahdollisimman paljon ohjelmien oikeudellisten puitteiden sallimissa rajoissa. 
• Komissio on antanut kansallisille Erasmus+ -toimistoille ohjeet siitä, että ylivoimaisiin esteisiin (force majeure) vetoaminen on tässä tilanteessa sallittua. Näin ne voivat tarvittaessa hyväksyä lisäkustannuksia avustusten enimmäismäärään asti. Toimistot voivat myös lykätä hankkeiden toteuttamista enintään 12 kuukaudella. Myös kansallisille viranomaisille on ilmoitettu asiasta.
• Komissio seuraa tilanteen kehittymistä tarkkaan ja toteuttaa tarvittaessa lisätoimia.
• Ks. vastauksia kysymyksiin koronavirusepidemian vaikutuksista Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan. 

Uusimmat mahdollisuudet Euroopan solidaarisuusjoukoissa

Uusimmat uutiset