Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Young person icon
Is duine óg mé

Faigh tuilleadh eolais maidir le conas páirt a ghlacadh, conas clárú, agus conas rochtain a fháil ar do chuntas pearsanta


Organisation icon
Is ball d'eagraíocht mé

Faigh tuilleadh eolais maidir le conas páirt a ghlacadh agus conas rochtain a fháil ar an Tairseach le haghaidh Eagraíochtaí


An coróinvíreas: An tionchar ar Erasmus+ agus ar ghníomhaíochtaí soghluaisteachta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh

• Tá an Coimisiún ag teacht go huile is go hiomlán leis na bearta atáthar a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta chun srian a chur leis an víreas. Tuigeann an Coimisiún freisin go bhféadfadh na bearta sin tionchar a imirt ar rannpháirtíocht mac léinn, daltaí, oibrithe deonacha agus daoine eile in Erasmus+ agus i ngníomhaíochtaí soghluaisteachta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. 
• Mar atá cúrsaí faoi láthair níl rannpháirtithe áirithe in ann taisteal óna n-áit chónaithe chuig an áit óstach, nó filleadh abhaile ón áit óstach. Mar gheall ar an éiginnteacht sin níl tuismitheoirí áirithe sásta ligean dá gcuid páistí taisteal.
• Chun dul i ngleic leis na fadhbanna seo, táimid ag cur an oiread solúbthachta agus is féidir ar fáil i ndáil le cur i bhfeidhm an chláir, i gcomhréir leis na teorainneacha a leagtar síos sa chreat dlí is infheidhme. 
• Tá treoir tugtha againn do Ghníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ gur féidir leo leas a bhaint as na clásail maidir le “force majeure”. Fágann sin gur féidir leo féachaint ar an bhféidearthacht glacadh le costais bhreise suas le huasmhéid áirithe ar féidir deontas a thabhairt ina leith. Rogha eile i gcásanna áirithe is ea na gníomhaíochtaí atá beartaithe a chur ar athló ar feadh suas le 12 mhí de réir tionscadail. Cuireadh na húdaráis náisiúnta ar an eolas freisin.
• Táimid ag faire go géar ar chúrsaí agus déanfaimid aon bhearta eile is gá, de réir mar is gá.
• Is féidir ceisteanna coitianta maidir le gníomhaíochtaí Erasmus+ agus gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 a léamh anseo.

Na deiseanna is déanaí leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Léigh an nuacht is déanaí