Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Young person icon
Esu jaunas asmuo

Daugiau informacijos apie tai, kaip dalyvauti, užsiregistruoti ir prisijungti prie savo asmeninės paskyros.


Organisation icon
Esu iš organizacijos

Daugiau informacijos apie tai, kaip dalyvauti ir prisijungti prie organizacijų portalo.


Koronavirusas. Pasekmės „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso judumo veiklai

• Komisija visapusiškai laikosi visų šiuo metu nacionaliniu lygmeniu taikomų ribojimo priemonių. Komisija taip pat supranta, kad tos priemonės gali turėti įtakos studentų, mokinių, savanorių ir kitų asmenų dalyvavimui „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso judumo programose. 
• Dėl dabartinės padėties kai kurie dalyviai negali išvykti iš namų arba negali ten grįžti. Dėl šio netikrumo kai kurie tėvai neleidžia savo vaikams keliauti.
• Reaguodami į tai, sieksime programą įgyvendinti kuo lanksčiau ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų. 
• „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms nurodėme, kad jos gali taikyti force majeure sąlygas. Tai leis joms apsvarstyti galimybę patvirtinti papildomas išlaidas, kuriomis neviršijama didžiausia dotacijos suma. Joms taip pat sudaromos sąlygos iki 12 mėnesių atidėti planuojamą kiekvieno projekto veiklą. Apie tai informuotos ir nacionalinės institucijos.
• Labai atidžiai stebime padėtį ir imsimės visų papildomų priemonių, kurių tik gali prireikti
• Klausimus ir atsakymus, susijusius su „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso veikla atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, rasite čia