Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Young person icon
Ik ben een jongere

Je kunt lid worden, aan activiteiten meedoen en je eigen account beheren. Lees hier hoe.


Organisation icon
Ik werk voor een organisatie

U kunt meewerken en het portaal voor organisaties gebruiken. Lees hier hoe.


Coronavirus: Gevolgen voor Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps

• De Commissie staat volledig achter alle inperkingsmaatregelen die momenteel in vrijwel alle landen worden genomen. En de Commissie begrijpt dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de plannen van studenten, leerlingen, vrijwilligers en anderen in het kader van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps. 
• Momenteel kunnen sommigen niet vertrekken naar hun bestemming, en anderen kunnen niet terugkomen uit hun gastland. Door de onzekerheid verbieden sommige ouders hun kinderen om te vertrekken.
• We hebben begrip voor de bezorgdheid en zullen daarom de regels van het programma binnen de grenzen van de wetgeving zo flexibel mogelijk toepassen. 
• We hebben de nationale agentschappen van Erasmus+ de instructie gegeven dat zij zich mogen beroepen op “overmacht”. Hierdoor mogen zij alle extra kosten tot het toegestane maximum accepteren. Het geeft de agentschappen ook de vrijheid om geplande activiteiten maximaal 12 maanden uit te stellen. Ook de nationale overheden zijn geïnformeerd.
• We volgen deze situatie op de voet en zullen zo nodig extra maatregelen nemen.
Vragen en antwoorden over Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps tijdens de coronapandemie.