Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Young person icon
Jag är en person

Läs mer om hur du deltar, registrerar dig och loggar in på ditt personliga konto


Organisation icon
Vi är en organisation

Läs mer om hur din organisation deltar och loggar in på organisationsportalen


Coronaviruset – konsekvenser för utbyten och projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

• EU-kommissionen respekterar helt de åtgärder som de olika länderna inför. Vi inser att åtgärderna kan få konsekvenser för studenter, elever, volontärer och andra som deltar i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 
• I nuläget kan vissa deltagare inte resa iväg och andra kan inte återvända hem från utlandet. Osäkerheten gör också att vissa föräldrar inte låter sina barn resa iväg.
• Vi försöker att tillämpa så flexibla villkor som möjligt, inom gränsen för vad regelverket tillåter. 
• Vi har informerat de nationella programkontoren om att de kan använda klausulerna för force majeure. Det innebär att programkontoren kan godta ytterligare kostnader upp till ett högsta bidragsbelopp. De kan också skjuta upp planerad verksamhet i upp till 12 månader för varje projekt. Ländernas myndigheter är också informerade.
• Vi följer noga händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
• Läs gärna våra svar på vanliga frågor om hur coronapandemin påverkar Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.