Circus for community!


Circus for community!

Association Ciirkokrog

Ljubljana, Slovenia

Termín na podanie prihlášky vypršal.

Opis činnosti

The project involves a group volunteer activity (with 10 ESC volunteers) that works toward creation of an inclusive, intergenerational and intercultural community circus festival. The process of preparation for the festival will cover the preparation of circus groups of youth and children from different social and cultural backgrounds to attend and perform at the festival. At the same time, the preparations will also cover scenography, arranging, designing an art exhibition, etc. The concept of the festival will be based on the creation of social and intergenerational social space in a public space. Volunteers will be involved in the design of street actions and a circus parade through the city. They will also have the opportunity to express their artistic potential through an open stage or other performing or connecting roles that might interest them. MORE INFORMATION and APPLICATION: https://docs.google.com/document/d/1a48YLGdigRkueXlu

Ubytovanie, strava a doprava

Lodging You will be lodged all together in a flat in the city. You will share rooms. We will provide you bikes to move around the city. Food We will provide you with groceries. The meals and cooking will be mostly self-organized within the volunteers group. Pocket money 4 € per day (96 € all together) Travel costs are covered according to the rules of the Erasmus+ founding, according to the distance you traveled. You can calculate the distance with the distance calculator: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm Check from where you travel to Ljubljana

Odborná príprava počas činnosti

What do we offer you? Great circus company! Circus pedagogy and street theatre workshops (you will learn about circus pedagogy, to use different tools in it, and the basics of interactive theatre). Creating together a great community event. Space for your initiatives. Safe space and supportive environment.

Profil účastníka

What is expected from volunteers? Be proactive. Be engaged in the volunteering and program activities (30 - 38 hours per week). Communicate and share any doubts. Collaborate with the group and organisers. The festival itself will thus offer a wide variety of volunteer roles and tasks; whether related to logistics support or program implementation assistance, social space care, technical assistance, assistance with the implementation of the festival's youth and youth program, etc. Previous skills are not obligatory, but motivation to be active, learn and share!

Obdobie činnosti

Za obdobie 03/06/202126/06/2021 celkový počet týždňov: 3


Miesto činnosti

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana Slovenia


Záujem o účastníkov z týchto krajín

Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Palestína, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Russian Federation, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo, Kosovo * UN resolution, British Antarctic Territory, Grónsko, Britské indickooceánske územie


Témy aktivít

Sociálne problémy

Zdravie a kvalita života

Tvorivosť a kultúra


Lehota na podávanie prihlášok

termínu na predloženie prihlášky: 15/05/2021