Lycée d’Altitude / Briançon


Lycée d’Altitude / Briançon

Lycée d’Altitude

Briançon, France

This activity is closed, you cannot apply.

Opis činnosti

The lycée d’Altitude in Briançon is looking for his first european volunteer ! You will take part in the school daily life by organising activities as : -propose cultural workshops to the boarding students. -Help the students organize solidarity actions. -Help organize ecological workshops. -Prepare the «green week» and ecological activities every week

Ubytovanie, strava a doprava

Single room in the same building with language assistants inside the school. 350 euros / month Meals can be taken at the cantine for lunch 30 hours / week from monday until friday Holidays must be taken during the school holidays

Odborná príprava počas činnosti

_2 seminars with the Erasmus + Agency _2 seminars with Hors Pistes

Profil účastníka

Motivation ! A basic level in french An interest in education Note : Briançon is a small town near mountains, you’ll enjoy your life out there if you like hiking and nature!

Obdobie činnosti

Za obdobie 20/09/202130/06/2022 celkový počet týždňov: 40


Miesto činnosti

Briançon France


Záujem o účastníkov z týchto krajín

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko


Témy aktivít

Občianstvo a demokratická účasť

Ochrana životného prostredia a prírody

Vzdelávanie a odborná príprava


Lehota na podávanie prihlášok

Lehota na podanie prihlášky nie je stanovená