Camp "Drive On: Volunteering Earth's oasiS" (Camp DOVES)


Camp "Drive On: Volunteering Earth's oasiS" (Camp DOVES)

Razvojni europski centar inicijativa

Šibenik, Croatia

Termín na podanie prihlášky vypršal.

Opis činnosti

The project Camp "Drive On: Volunteering Earth's oasiS" is an European Solidarity Corps - volunteering project. The project is aiming to enable group of 12 young people volunteering through European Solidarity Corps program and provide them with a unique opportunity for non-formal/informal learning that enhance the professional skills and competences of participants. The activities will provide young people with the opportunity to gain experience working in a team, learn to solve tasks with whom they are faced during their volunteering experience using different methods, to extend their knowledge about relevant issues regarding useful spending of leisure time of young people, improve their language skills and that on the completion of their period of project to become an example of good practice in their communities and encourage others to actively volunteering.

Ubytovanie, strava a doprava

Accommodation: For the volunteers of our Camp DOVE'S project we have provided accommodation. The hosting organisation is responsible for your accommodation and accomotation costs. Food: 3 meals per day will be provided by the hosting organisation. Pocket money: 70€ For other informations you can check our info-pack: https://sway.office.com/5Hko4iqV0BAUjD3V?ref=Link

Profil účastníka

This call is open to all young people aged between 18 and 30 years old. We generally look for volunteers who are dynamic, creative, sociable, patient, able to work in a team, sociable, flexible, and creative: we would like to host people with interesting hobbies, with their own ideas, and open to different cultures. However, we also look for volunteers who like social media management and graphic design (e.g. video and photo editing). Nevertheless, strong motivation, willingness to see and to do something new, curiosity about the world and other cultures are welcome :)

Obdobie činnosti

Za obdobie 15/10/202229/10/2022 celkový počet týždňov: 2


Miesto činnosti

Put Bioca 57, 22000 Šibenik Croatia


Záujem o účastníkov z týchto krajín

Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Belgicko, Bulharsko, Bielorusko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Moldova (Republic of), Čierna Hora, Severné Macedónsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo


Témy aktivít

Sociálne problémy

Ochrana životného prostredia a prírody

Vzdelávanie a odborná príprava


Lehota na podávanie prihlášok

termínu na predloženie prihlášky: 30/09/2022