ESC Volunteering at the SCI Belgium, Brussels 2023


ESC Volunteering at the SCI Belgium, Brussels 2023

SCI Projets Internationaux Asbl

1050 - Ixelles (Bruxelles), Belgium

Termín na podanie prihlášky vypršal.

Opis činnosti

SCI Belgium is an NGO and a youth organization whose mission is to promote peace, intercultural understanding, solidarity, social justice and ecology through voluntary projects and educative work. SCI Belgium organises international volunteering exchanges, local voluntary activities in Belgium, awareness activitites on peace, intercultural learning, citizen mobilisation. Activities will be organized in Brussels and in the region of Wallonia, where the SCI Belgium organizes its activities: international (workcamps) and local volunteering (one day volunteering, local activists who organize different activities in link with the citizen mobilisation); awareness raising activities in schools and associations; trainings. The ESC volunteer will be involved in the daily work of the organization : organization and participation to workcamps and one day volunteering activities, trainings and facilitation in schools by using raising awareness/pedagogical tools, participation to activists groups.

Ubytovanie, strava a doprava

The ESC volunteer will be accomodated in a shared flat (for students or community flat). She/he will have a proper room and a kitchen available to cook her/his own food. Pocket money and allowance for food and local transportation will be provided.

Odborná príprava počas činnosti

The ESC volunteer will participate to trainings organized by the SCI Belgium: camp leader trainings, pedagogical tool trainings, facilitation techniques. The volunteer will attend French online courses to improve his/her level of the language (having a basic knowledge of French is an asset). The volunteer will also have the opportunity to learn about how an NGO works and propose new ideas of activities in link with the aims and values of the SCI.

Profil účastníka

No specific skills are required but the candidates should have motivation towards volunteering activities and be eager to improve their French language level and learn about the main topics of the organisation: interculturality, social inclusion, global citizenship, peace education, awareness raising activities ...

Obdobie činnosti

Za obdobie 01/02/202330/11/2023 celkový počet týždňov: 43


Miesto činnosti

Rue Van Elewyck 35, 1050 1050 - Ixelles (Bruxelles) Belgium


Záujem o účastníkov z týchto krajín

Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Canary Islands, Spojené kráľovstvo


Témy aktivít

Prijímanie a integrácia utečencov a migrantov

Občianstvo a demokratická účasť

Vzdelávanie a odborná príprava


Lehota na podávanie prihlášok

termínu na predloženie prihlášky: 31/10/2022