Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Проекти за солидарност

Какво представляват проектите за солидарност?

Проектите за солидарност са дейности, които младите хора могат да извършват в група от петима или повече души, за да окажат положително въздействие върху местната общност. Проектите се създават и изпълняват от самите млади хора там, където живеят.

Помислете за предизвикателства във вашия квартал и за каузите, които са важни за вас. Проектът трябва да е посветен на предизвикателства във вашата общност, но може също да помага за справяне с регионални или дори национални проблеми. Освен решаването на местни предизвикателства, всеки проект за солидарност следва също да демонстрира европейска стойност, като обръща внимание на приоритети, определени на европейско равнище, като например приобщаването, изменението на климата, демократичната ангажираност, гражданството или равенството между половете.

Проектът може да е с продължителност от 2 до 12 месеца, като участието в него трябва да е основно на непълно работно време, за да можете да правите това в свободното си време.

Кой може да участва?

Всяко лице на възраст между 18 и 30 години, което пребивава в някоя от страните, участващи в Европейския корпус за солидарност (всички страни от Европейския съюз, Исландия, Турция и Северна Македония). Минимум 5 души от една и съща държава трябва да образуват група. Няма максимален брой за участниците в групата.

Каква финансова подкрепа ще получим?

Можете да очаквате 500 евро на месец в подкрепа на вашия проект за покриване на разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта. Също така ще покрием разходите за участието на инструктор в проекта, ако е необходимо.

Как се кандидатства?

Кандидатстването за проекти за солидарност е прост процес, който се извършва чрез уебформуляри. Вашата кандидатура ще бъде оценена от националната агенция в страната, в която пребивавате. Можете да кандидатствате сами или, ако желаете, да използвате помощта на организация с опит в кандидатстването за финансиране.

Във формуляра за кандидатстване ще ви бъдат зададени въпроси, като например защо искате да проведете този проект, каква ще бъде ползата от него за общността и какви дейности планирате да извършите по време на подготовката и изпълнението на вашата идея.
 

Преди да кандидатствате...

  1. Създайте група: свържете се с други младежи от вашата общност и формирайте група с обща идея или тема.
  2. Регистрирайте всички участници: всички членове на групата следва да се присъединят към портала на Европейския корпус за солидарност.
  3. Снабдете се с идентификационен номер на организация: един от членовете на групата поема ролята на „ръководител на групата“ и се регистрира в системата за регистрация на организации, за да получи идентификационен номер за организацията (OID). За да се регистрирате, ще трябва да създадете профил в EU Login. Не забравяйте, че можете да намерите организация, която желае да кандидатства от ваше име (тя вече е регистрирана на портала за участници и има OID или ще получи такъв). Важно е да се отбележи, че можете да преминете към следващите стъпки веднага след като сте се регистрирали и сте получили свой OID. Не е нужно да чакате той да бъде потвърден.
  4. Подгответе се: прочете конкретните насоки – Ръководството за Европейския корпус за солидарност (стр. 52—57) и информацията на уебсайта на вашата национална агенция. Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с вашата национална агенция за помощ. Националната агенция ще ви напътства и ще ви помогне да подготвите успешно вашата кандидатура! Вижте това копие на уебформуляр, за да знаете какво да очаквате при попълването на формуляра.
  5. Създайте вашия проект: структурирайте идеите си - помислете за целите на вашия проект, кой ще участва във вашата група, какви резултати очаквате да постигнете, какъв бюджет ще е необходим за проекта и какви дейности ще бъдат проведени, след което попълнете уебформуляра за кандидатстване.

... и накрая...

     6. Изпратете вашата кандидатура: Кандидатствайте онлайн чрез уебформуляр ESC31 за проекти за солидарност. Предстоящите срокове са на 7 май 2020 г. 2020 г. в 12:00 ч. брюкселско време и на 1 октомври 2020 г.в 12:00 ч. брюкселско време. Не пропускайте крайните срокове и успех!

Paranduskohvik — кафене за ремонти в Естония

Основната цел на кафенето за ремонти е да се повиши осведомеността на хората за отрицателното въздействие на потребителското общество върху околната среда и да се насърчи желанието им да я опазват. Проявата се организира в общностно ателие (открита работилница), в която са налице всички необходими инструменти за поправка на всякакви видове уреди. Хората се приканват да донесат своите счупени вещи и заедно с доброволци да се опитат да ги поправят.

Стаята: общностен театър в Ирландия

Проектът е създаден в отговор на социалното изключване на търсещите убежище в Нюбридж в графство Килдеър. Целта е да се създаде и изпълни театрална програма с участието на лица, търсещи убежище, която ще се състои от семинари по драматично изкуство и ще завърши с представление с участието на публиката по време на театрална проява за местната общност.

Скейт парк в Белгия

Идеята на проекта е да се създаде инфраструктура за каране на скейтборд и колела BMX в местен квартал. Това няма да бъде само място за практикуване на спортни дейности, достъпно за всички, а също и място за срещи на млади хора със сходни интереси.

Brīvbode в Латвия

Проектът се изпълнява като продължение на Brīvbode („безплатен магазин“ на български) – инициатива, подета от доброволци и провеждана веднъж седмично, в рамките на която хората се приканват да донесат своите ненужни вещи и да търсят това, което им трябва, като например дрехи, книги и стоки за бита.

Приканване на повече хора да станат доброволци в приюти за животни в Литва

Проектът има за цел да насърчи доброволчеството в приюти за животни и да помогне за модернизирането на три приюта за животни в Клайпеда. Организаторите също така се стремят да дадат възможност на чуждестранни студенти да участват в доброволчески дейности извън училище.

Биологично земеделие в Полша

Проектът „Sferyczny ogród badawczy“ има за цел да промени нездравословните хранителни навици на младите хора и да насърчава собственото биологично производство. В рамките на проекта ще бъде създадена иновативна градина под формата на сферичен парник за отглеждане на култури, където младите хора ще могат да присъстват и участват във всички процеси на отглеждане и събиране на реколтата.

Възстановяване на крайбрежието в Италия

Основната цел на проекта „Mare d'Inverno“ е възстановяването на природна крайбрежна зона, разположена в близост до градските центрове Трани и Барлета. Планира се в рамките на проекта да се подобри осведомеността за опазването на околната среда, което включва изграждане на вело- и пешеходни алеи, почистване на плажовете и презасаждане на местни видове дървета.