Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Projekty solidarity

Co je „projekt v oblasti solidarity“?

Projekt v oblasti solidarity je činnost, kterou může mladý člověk provádět ve skupině pěti nebo více osob a napomoci tak pozitivním změnám v místní komunitě. Projekt tvoří a provádějí sami mladí lidé tam, kde bydlí.

Přemýšlejte, jaké problémy, které se ve vašem okolí vyskytují, považujete za významné a co je způsobuje. Projekt by se měl věnovat klíčovým problémům ve vašem okolí, ale může také přispět k řešení regionálních, či dokonce celostátních otázek. Společně s řešením místních výzev by projekt v oblasti solidarity měl rovněž prokázat evropskou hodnotu tím, že se bude věnovat tématům, která byla na evropské úrovni označena jako prioritní, např. sociální začlenění, změna klimatu, demokratická angažovanost, občanství nebo rovnost žen a mužů.

Projekt může trvat od 2 do 12 měsíců a realizuje se především na částečný úvazek. Můžete se mu tedy věnovat ve volném čase.

Kdo se může zúčastnit?

Kdokoliv, komu je od 18 do 30 let a bydlí v některé ze zemí účastnících se Evropského sboru solidarity (všechny země Evropské unie, Island, Turecko a Severní Makedonie). Skupinu by mělo tvořit nejméně 5 osob z téže země. Maximální počet členů skupiny není stanoven.

Jakou finanční podporu dostanu?

Na podporu svého projektu můžete očekávat 500 eur měsíčně, které jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s řízením a realizací projektu. Zaplatíme rovněž náklady spojené s účastí školitele, pokud bude nutná.

Jak se přihlásit

Přihlásit se k realizaci projektu v oblasti solidarity je jednoduché. Přihlášky jsou k dispozici na internetu. Vaši přihlášku posoudí národní agentura země, v níž máte bydliště. Přihlásit se můžete sami, anebo můžete žádat o financování ve spolupráci se specializovanou organizací.
V přihlášce budete dotázáni, proč chcete tento projekt realizovat, jakým způsobem bude přínosný pro vaši komunitu a jaké aktivity plánujete v průběhu příprav a i samotné realizace.

Než podáte přihlášku

  1. vytvořte skupinu: oslovte další mladé lidi z vaší komunity a vytvořte skupinu se společnou myšlenkou nebo tématem
  2. všechny účastníky zaregistrujte: všichni členové skupiny se musejí zaregistrovat na portálu Evropského sboru solidarity
  3. vyřiďte si ID organizace: jeden ze členů se stane „vedoucím skupiny“, zaregistruje ji v registračním systému, kde získá ID organizace (OID). Před registrací je potřeba mít vytvořen účet u služby EU Login. Můžete také oslovit organizaci, která podá přihlášku vaším jménem (buď už je zaregistrována na účastnickém portálu a OID má, anebo jej získá). Upozornění: V dalším postupu můžete pokračovat, jakmile jste se zaregistrovali a obdrželi OID, na schválení není potřeba čekat
  4. nepodceňujte přípravu: přečtěte si pokyny v Příručce k Evropskému sboru solidarity (strana 52 až 57) a informace na stránkách vaší národní agentury. Na agenturu ve své zemi se také můžete obrátit, pokud potřebujete další informace. Národní agentura vám pomůže s jednotlivými kroky postupu a s přípravou přihlášky, tak abyste se úspěšně přihlásili. Podívejte se, jak internetová přihláška vypadá, abyste měli představu, co bude potřeba vyplnit
  5. vytvořte projekt: nápady dobře promyslete – ujasněte si, jaké má mít projekt cíle, kdo bude členem skupiny, jakých výsledků chcete dosáhnout, jaký rozpočet bude projekt potřebovat a jaké aktivity se budou provádět a vyplňte internetovou přihlášku

..a na závěr...

     6. podejte přihlášku: podávání přihlášek probíhá na internetu pomocí internetového formuláře ESC31 Projekty v oblasti solidarity. Lhůtami pro podání přihlášek jsou 7. května 2020 12.00 SEČ a 1. října 2020 12.00 SEČ.  Nezapomeňte podat přihlášku včas. Hodně štěstí

Paranduskohvik – estonská kavárna-opravna

Hlavním účelem kavárny-opravny je upozornit občany na negativní dopady konzumní společnosti na životní prostředí a povzbudit je k tomu, aby chránili životní prostředí. Kavárna se nachází v otevřené komunitní dílně, kde jsou k dispozici všechny potřebné nástroje, které jsou nutné k opravě různých přístrojů. Různé porouchané spotřebiče mohou lidé do kavárny-opravny přinést a společně s dalšími dobrovolníky se je pokusit opravit.

The Room: komunitní divadlo v Irsku

Projekt reaguje na situaci sociálního vyloučení žadatelů o azyl v Newbridge v irském hrabství Kildare. Cílem je vytvořit a provozovat kurz dramatického umění za účasti žadatelů o azyl. Všichni společně projdou divadelními workshopy a nastudují představení, v němž budou žadatelé o azyl účinkovat a které bude na závěr uvedeno pro veřejnost ve městě.

Skate park v Belgii

Myšlenka projektu spočívá ve vytvoření infrastruktury pro skateboardy a BMX v místní čtvrti. Bude sloužit nejen jako sportoviště, ale i jako místo setkávání mladých lidí, kteří mají podobné zájmy.

Lotyšské Brīvbode

Projekt navazuje na lotyšskou iniciativu Brīvbode („bezplatný obchod“), s níž přišli dobrovolníci, kteří pořádali burzy různých věcí. Lidé přinesou to, co už nepotřebují, a hledají, co se jim líbí, např. oblečení, knihy a předměty do domácnosti.

Více lidí pomáhajících v útulcích pro zvířata v Litvě

Projekt navazuje na lotyšskou iniciativu Brīvbode („bezplatný obchod“), s níž přišli dobrovolníci, kteří pořádali burzy různých věcí. Lidé přinesou to, co už nepotřebují, a hledají, co se jim líbí, např. oblečení, knihy a předměty do domácnosti.

Ekologické zemědělství v Polsku

Project “Sferyczny ogród badawczy” aims to change the unhealthy eating habits of young people and encourages to set up own organic farming. As part of the project, an innovative plantation of cultivated crops will be created under a spherical shaped greenhouse available for local young people to attend and take part in all the processes of cultivation and finally harvesting.

Obnova pobřežních oblastí v Itálii

Hlavním cílem projektu „Mare d’ Inverno“ je obnova přírodních pobřežních oblastí poblíž městských center Trani a Barletta. Projekt má zvýšit a zlepšit informovanost o ochraně životního prostředí a zahrnuje vybudování cyklistických stezek a turistických značek, čištění pláží a výsadbu původních druhů stromů.