Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Solidaritetsprojekter

Hvad er et solidaritetsprojekt?

Et solidaritetsprojekt er en aktivitet, som en ung kan gennemføre sammen med en gruppe på mindst fire andre for at medvirke til at skabe positive forandringer i deres lokalsamfund. Projektet oprettes og gennemføres af de unge selv, dér hvor de bor.

Tænk over, hvad der er af problemer i dit nærområde, og hvilke af dem du har lyst til at gøre noget ved. Projektet skal dreje sig om problemer i dit lokalsamfund, men må også gerne være noget, der kan bidrage til at løse regionale eller ligefrem nationale problemer. Ud over at gøre noget ved lokale problemer skal et solidaritetsprojekt også have europæisk værdi, fordi det har fokus på EU-prioriteter som f.eks. inklusion, klimaindsats, demokratisk engagement, aktivt medborgerskab og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Projektet kan vare fra 2 til 12 måneder og gennemføres primært som en deltidsaktivitet, hvilket betyder, at du kan gøre det i din fritid.

Hvem kan være med?

Enhver mellem 18 og 30 år med bopæl i et af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps (alle EU-lande, Island, Tyrkiet og Nordmakedonien). Mindst 5 personer fra samme land skal gå sammen om at danne en gruppe. Der er ikke noget maksimum for antallet af gruppemedlemmer.

Hvad får gruppen i økonomisk støtte?

I kan forvente at få 500 euro pr. måned i støtte til at dække forvaltningen og gennemførelsen af projektet. Vi vil også om nødvendigt dække udgifterne til en vejleder.

Hvordan ansøger man?

Det er meget enkelt at ansøge om solidaritetsprojekter, og det gøres via en webformular. Jeres ansøgning vil blive vurderet af det nationale kontor i det land, hvor I bor. I kan selv gøre det, eller hvis I ønsker det, kan I vælge at arbejde med en erfaren organisation, når I ansøger om finansiering.
På ansøgningsformularen bliver I spurgt om, hvorfor I ønsker at gennemføre projektet, hvordan det vil komme lokalsamfundet til gavn, og hvilke aktiviteter I har planlagt både i forberedelsesfasen, og når projektet er i gang.

Før I ansøger

  1. Opret gruppen: Ring til andre unge i dit nærområde for at samle en gruppe med en fælles idé.
  2. Sørg for, at alle bliver tilmeldt: Alle gruppens medlemmer skal tilmelde sig via det europæiske solidaritetskorps' portal.
  3. Få et organisations-ID: Et medlem af gruppen skal påtage sig rollen som "gruppeleder" og registrere sig i registreringssystemet for organisationer for at få et organisations-ID. For at kunne registrere sig, vil man blive bedt om at oprette en EU Login-konto. Husk, at I kan angive en organisation, der ansøger på jeres vegne (de godkendte organisationer er enten allerede registreret på deltagerportalen og har et organisations-ID, eller også vil de få ét). Vi gør opmærksom på, at I kan gå videre til de næste trin, så snart "gruppelederen" har registreret sig og fået sit organisations-ID, også inden det er blevet godkendt.
  4.  Forbered jer godt: Læs vejledningen til det europæiske solidaritetskorps (side 52-57) og den information, der står på det nationale kontors website. Hvis I har behov for yderligere oplysninger, kan I kontakte det nationale kontor og bede om hjælp. Det nationale kontor vil hjælpe jer, så I kan skrive en god ansøgning. Her kan I se webformularen, så I ved, hvad I skal forvente, når I udfylder den.
  5.  Opret jeres projekt: Få struktur på jeres idéer, og tænk over formålet med projektet, hvem der skal være med i gruppen, hvilke konkrete resultater I vil opnå, hvor mange penge der er behov for til at gennemføre projektet, og hvilke aktiviteter I skal udføre, og udfyld så ansøgningsformularen.

Og endelig...

     6. Indsend ansøgningsformularen: Ansøg online via webformularen ESC31 Solidarity Projects. De kommende ansøgningsfrister er den 7. maj 2020 kl. 12.00 dansk tid og den 1. oktober 2020 kl. 12.00 dansk tid. Indsend ansøgningen inden fristen, og held og lykke!

Paranduskohvik – a repair café in Estonia

Hovedformålet med reparationscaféen "Paranduskohvik" er at gøre folk opmærksomme på forbrugersamfundets negative konsekvenser for miljøet og tilskynde dem til at handle miljørigtigt. Den ligger i et lokalt åbent værksted, hvor der findes alt det værktøj, der er nødvendigt for at reparere alle former for apparater. Folk opfordres til at komme med deres defekte ting og forsøge at sætte dem i stand sammen med de frivillige.

Lokalteater i Irland

Projektet "The Room" opstod som reaktion på social eksklusion af asylansøgere i Newbridge i Kildare County. Formålet er at skabe og gennemføre et teaterprogram, der inddrager asylansøgere. The Room består af dramaworkshopper, der skal munde ud i en teaterforestilling, som opføres i lokalsamfundet.

Skaterpark i Belgien

Idéen med projektet "Skate park" er at lave et sted for skateboard og BMX i nærområdet. Det bliver ikke kun en park, hvor alle kan komme og dyrke sport, men også et sted, hvor unge kan møde ligesindede.

Byttecentral i Letland

Projektet gennemføres som opfølgning på "Brīvbode" (gratis butik på dansk) – et initiativ, som er startet af frivillige, og hvor folk en gang om ugen kan komme med det, som de ikke længere har brug for, og bytte det til ting, som de mangler, f.eks. tøj, bøger og husholdningsartikler.

Dyreinternater i Litauen

Projektet har til formål at fremme frivilligt arbejde i dyreinternater og hjælpe med at opgradere tre dyreinternater i Klaipeda. Derudover skal det også give udenlandske studerende mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter uden for skolen.

Økologisk landbrug i Polen

Project “Sferyczny ogród badawczy” aims to change the unhealthy eating habits of young people and encourages to set up own organic farming. As part of the project, an innovative plantation of cultivated crops will be created under a spherical shaped greenhouse available for local young people to attend and take part in all the processes of cultivation and finally harvesting.

Kystgenopretning i Italien

Hovedformålet med projektet "Mare d'Inverno" er at genoprette et kystområde i nærheden af byerne Trani og Barletta. Det er planen at øge bevidstheden om miljøbeskyttelse ved at etablere stier til cyklister og fodgængere, rengøre strandene og genplante naturligt hjemmehørende træarter.