Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Solidaarisuushankkeet

Mikä on solidaarisuushanke?

Solidaarisuushanke on nuorten toteuttama hanke, jolla pyritään parantamaan paikallista lähiympäristöä. Hankkeessa on oltava mukana vähintään viisi nuorta, jotka vastaavat sen suunnittelusta ja toteutuksesta omalla asuinalueellaan.

Mieti, mitä haluaisit parantaa omassa naapurustossasi ja mihin haluaisit siellä panostaa. Hankkeissa keskitytään oman yhteisön haasteisiin, mutta samalla on mahdollista pyrkiä myös korjaamaan alueellisia tai valtakunnallisia ongelmia. Solidaarisuushankkeiden on oltava EU:n arvojen mukaisia siten, että niissä otetaan huomioon keskeisiä laajempia aiheita, kuten sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ilmastonmuutos, sitoutuminen demokratiaan, kansalaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hankkeet voivat kestää 2–12 kuukautta, ja toiminta on yleensä osa-aikaista. Tällaisen hankkeen voi siis toteuttaa vapaa-ajalla.

Who can take part?

Anyone between 18 and 30 years old residing in any of the European Solidarity Corps participating country (all European Union countries, Iceland, Turkey and North Macedonia). Minimum 5 people from one and the same country should form a group. There is no maximum number of participants in the group.

Kuka voi osallistua?

Solidaarisuushankkeeseen voivat osallistua 18–30-vuotiaat nuoret, jotka asuvat jossakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan osallistuvassa maassa (kaikki EU-maat, Islanti, Pohjois-Makedonia ja Turkki). Ryhmässä on oltava vähintään 5 osallistujaa samasta maasta. Osallistujille ei ole enimmäismäärää.

Miten haetaan?

Solidaarisuushankkeen tukihakemus tehdään verkkolomakkeella. Omassa asuinmaassanne toimiva kansallinen toimisto arvioi ryhmänne hakemuksen. Hakemuksen voi tehdä itse, tai halutessaan voi rahoituksen haussa tehdä yhteistyötä myös jonkin kokeneemman organisaation kanssa.
Hakemuksessa on kerrottava, miksi ryhmä haluaa toteuttaa kyseisen hankkeen, miten hanke hyödyttää yhteiskuntaa ja miten se aiotaan valmistella ja toteuttaa käytännössä.

Before you apply…

  1. Perustakaa ryhmä: Ota yhteyttä muihin nuoriin omassa elinpiirissäsi, ja keksikää yhdessä ryhmäänne kiinnostava aihe tai idea.
  2. Huolehtikaa kaikkien rekisteröitymisestä: Ryhmän kaikkien jäsenten on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa.
  3. Hankkikaa organisaatiotunnus: Yksi ryhmän jäsenistä ryhtyy ryhmän johtajaksi ja rekisteröi sen organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään, josta ryhmä saa organisaatiotunnuksen. Rekisteröitymistä varten häntä pyydetään luomaan EU Login -tili. Myös jokin muu organisaatio voi tehdä hakemuksen ryhmän puolesta, jos sillä on jo organisaatiotunnus tai se hankkii sellaisen. Muistattehan, että voitte edetä seuraaviin vaiheisiin heti, kun ryhmänne on rekisteröitynyt ja saanut organisaatiotunnuksen, vaikka sitä ei olisi vielä hyväksytty.
  4. Tehkää taustatyö huolella: Lukekaa ohjeet Euroopan solidaarisuusjoukkojen oppaasta (sivut 52–57) ja solidaarisuusjoukkojen koordinoinnista vastaavan oman maanne kansallisen toimiston sivustolta. Voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä tähän kansalliseen toimistoon ja saada neuvoja hakemuksen laadintaan. Mallilomakkeeseen tutustumalla saa käsityksen siitä, mitä lomakkeessa kysytään.
  5. Suunnitelkaa hankkeenne: Ideoikaa ja miettikää hankkeenne rakennetta eri puolilta – mitkä ovat hankkeenne tavoitteet, keitä ryhmään kuuluu, mitä tuloksia haluatte saavuttaa, kuinka suuren budjetin tarvitsette ja millaisia eri toimia hankkeessa toteutetaan. Jäsennelkää ideanne näiden kysymysten avulla ja täyttäkää verkkolomake.

Ja lopuksi...

     6. Toimittakaa hakemuksenne: solidaarisuushankkeiden ESC31-verkkolomakkeella. Hakemusten jättämisen seuraavat määräajat ovat 7.5.2020 klo 12.00 Brysselin aikaa ja 1.10.2020 klo 12.00 Brysselin aikaa. Muistakaa jättää hakemus ennen määräajan umpeutumista. Onnea matkaan!


Paranduskohvik – korjaamokahvila (Viro)

Korjaamokahvilan tavoitteena on saada ihmiset huomaamaan kulutusyhteiskunnan haitalliset vaikutukset ympäristöön ja auttaa heitä toimimaan ympäristöystävällisemmin. Korjaamokahvila toimii paikallisyhteisön avoimessa työtilassa, jossa on saatavilla erilaisten tavaroiden ja laitteiden korjaamiseen tarvittavat välineet. Ihmiset voivat tuoda rikkinäiset tavaransa korjaamokahvilaan ja korjata niitä yhdessä 

The Room – teatterihanke Kildaressa (Irlanti)

Toiminnan lähtökohtana oli halu saada Kildaressa sijaitsevan Newbridgen turvapaikanhakijat mukaan paikalliseen elämään ja ehkäistä heidän syrjäytymistään. Tätä varten perustettiin teatterihanke, jossa turvapaikanhakijat voivat osallistua teatterityöpajoihin ja valmistella näytelmän esitettäväksi paikallisyhteisölle.

Skeittipuisto (Belgia)

Hankkeessa rakennetaan skeittaamisessa ja bmx-pyöräilyssä tarvittavaa paikallista infrastruktuuria. Kaikille avoimen treenimahdollisuuden lisäksi skeittiparkki tarjoaa tilaisuuden tavata muita samanhenkisiä nuoria.

Brīvbode – tavarat kiertoon (Latvia)

Hanke jatkaa vapaaehtoisten käynnistämää Brīvbode-hanketta (suomeksi ”ilmainen kauppa”), jossa järjestetään viikoittainen tavaroiden vaihtotapahtuma. Ihmisiä pyydetään tuomaan tullessaan heille tarpeettomia vaatteita, kirjoja ja talousesineitä ja viemään mukanaan tarvitsemiaan tavaroita.

Vapaaehtoistyöntekijöitä eläinsuojiin (Liettua)

Hankkeen tavoitteena on edistää vapaaehtoistyötä eläinsuojissa ja kohentaa kolmea eläinsuojaa Klaipedassa. Samalla halutaan antaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan koulun ulkopuolella.

Luomuviljely (Puola)

”Sferyczny ogród badawczy” -hankkeen avulla halutaan parantaa nuorten ruokailutottumuksia ja kannustaa heitä perustamaan oma luomuviljelmä. Hankkeen yhteydessä perustetaan innovatiivinen viljelmä kupolikasvihuoneeseen, ja paikalliset nuoret voivat osallistua kaikkiin viljelyvaiheisiin aina sadonkorjuuseen asti.

Rannikkoseudun kunnostus (Italia)

”Mare d’Inverno” -hankkeessa kunnostetaan luonnonrantaa Tranin ja Barlettan lähistöllä. Tavoitteena on tuoda esille ympäristönsuojelun merkitystä ja parantaa pyörä- ja kävelyteitä, puhdistaa rantoja ja istuttaa paikallisia puulajeja.