Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Solidarumo projektai

Kas yra solidarumo projektas?

Solidarumo projektas – tai veikla, kurią vykdydama ne mažiau kaip penkių jaunuolių grupė gali padėti skatinti teigiamus pokyčius savo vietos bendruomenėje. Projektą parengia ir įgyvendina patys jaunuoliai ten, kur gyvena.

Pagalvokite apie jūsų aplinkoje kylančius uždavinius ir jums svarbius siekius. Projektas gali būti skirtas tiek jūsų vietos bendruomenės, tiek regioniniams ar net nacionaliniams klausimams spręsti. Solidarumo projektas turėtų ne tik padėti spręsti vietos problemas, bet ir turėti europinę vertę: juo turėtų būti įgyvendinami Europos lygmeniu nustatyti prioritetai, pavyzdžiui, užtikrinama įtrauktis, kovojama su klimato kaita, skatinamas demokratinis įsipareigojimas, pilietiškumas ar lyčių lygybė.

Projektas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių. Dažniausiai projektai vykdomi ne visą darbo dieną. Taigi galite tai daryti laisvalaikiu.

Kas gali dalyvauti?

Bet kuris 18–30 metų asmuo, gyvenantis bet kurioje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje šalyje (visose Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Turkijoje ir Šiaurės Makedonijoje). Grupę turėtų sudaryti ne mažiau kaip 5 asmenys iš tos pačios šalies. Grupės dalyvių skaičius neribojamas.

Kokią finansinę paramą galiu gauti?

Galite tikėtis 500 EUR paramos per mėnesį jūsų projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidoms padengti. Prireikus taip pat padengsime prie projekto prisidedančio ugdančiojo vadovo išlaidas.

Kaip pateikti paraišką?

Pateikti solidarumo projektų paraiškas paprasta – tereikia užpildyti internetinę formą. Jūsų paraišką vertins šalies, kurioje gyvenate, nacionalinė agentūra. Paraišką dėl finansavimo galite pateikti patys arba, jei norite, galite bendradarbiauti su patyrusia organizacija.

Pildant paraiškos formą reikės nurodyti, kodėl norite įgyvendinti šį projektą, kuo jis bus naudingas bendruomenei ir kaip ketinate jį parengti ir įgyvendinti.

Prieš teikdami paraišką...

  1. Suburkite grupę: pakvieskite kitus savo bendruomenės jaunuolius prisidėti prie bendros idėjos ar temos įgyvendinimo.
  2. Užtikrinkite, kad visi užsiregistruotų: visi grupės nariai turi prisijungti prie Europos solidarumo korpuso portalo.
  3. Užtikrinkite, kad jūsų organizacija turėtų identifikacinį numerį: vienas grupės narys imasi grupės vadovo vaidmens ir užsiregistruoja Organizacijų registravimo sistemoje, kad gautų organizacijos identifikacinį numerį (OID). Tam turėsite susikurti „EU Login“ paskyrą. Nepamirškite, kad galite nurodyti organizaciją, kuri yra pasirengusi pateikti paraišką jūsų vardu (ir jau yra užsiregistravusi dalyvių portale ir turi OID, arba jį dar gaus). Pažymėtina tai, kad tolesnius veiksmus galite atlikti vos užsiregistravę ir gavę savo OID – patvirtinimo laukti nereikia.
  4. Tinkamai pasiruoškite: perskaitykite konkrečias gaires, t. y. Europos solidarumo korpuso vadovą (52–57 psl.) ir savo nacionalinės agentūros svetainės informaciją. Jei prireiktų daugiau informacijos, kreipkitės į savo nacionalinę agentūrą ir paprašykite padėti. Nacionalinė agentūra jums patars ir padės parengti tinkamą paraišką. Perskaitykite šią internetinės formos kopiją, kad žinotumėte, ko galima tikėtis pildant formą.
  5. Sukurkite projektą: susisteminkite savo idėjas – pagalvokite, kokie bus projekto tikslai, kas bus jūsų grupės nariai, kokių rezultatų tikitės, kokio biudžeto jūsų projektui prireiks ir kokią veiklą vykdysite – ir užpildykite paraiškos formą internete.

Ir tuomet...

     6. Pateikite paraišką: užpildykite ESC31 solidarumo projektų internetinę formą. Artimiausi paraiškų pateikimo terminai – 2020 gužės 7 d. 12:00 val. Briuselio laiku ir 2020 m. spalio 1 d. 12:00 val. Briuselio laiku. Nepraleiskite šių terminų ir sėkmės!


 „Paranduskohvik“ – kavinė-dirbtuvė Estijoje

Pagrindinis šios kavinės-dirbtuvės tikslas – informuoti žmones apie neigiamą vartotojų visuomenės poveikį aplinkai ir skatinti saugoti aplinką. Kavinė veikia vietos bendruomenėje įkurtoje atviroje dirbtuvėje. Joje galima naudotis visomis priemonėmis, kurių gali prireikti patiems įvairiausiems prietaisams pataisyti. Žmonės gali atnešti savo sugedusius daiktus ir kartu su savanoriais pabandyti juos sutaisyti.

„The Room“ – vietos bendruomenei skirta teatro programa Airijoje

Projektas parengtas siekiant šalinti prieglobsčio prašytojų Niubridže (Kildero grafystė) socialinę atskirtį. Jo tikslas – sukurti ir įgyvendinti taikomąją teatro programą prieglobsčio prašytojams. Būtų rengiami praktiniai dramos seminarai ir galiausiai vietos bendruomenei skirtame baigiamajame teatro renginyje būtų surengtas įtraukus pasirodymas.

Riedlenčių parkas Belgijoje

Projekto tikslas – vietos bendruomenėje sukurti riedlenčių ir motokroso dviračių (angl. BMX) infrastruktūrą. Parkas bus skirtas ne tik sportuojantiems jaunuoliams – čia susitikti galės visi bendraminčiai.

„Brīvbode“ Latvijoje

Projekto tikslas – vietos bendruomenėje sukurti riedlenčių ir motokroso dviračių (angl. BMX) infrastruktūrą. Parkas bus skirtas ne tik sportuojantiems jaunuoliams – čia susitikti galės visi bendraminčiai.

Kvietimas savanoriauti gyvūnų prieglaudose Lietuvoje

Projekto tikslas – skatinti savanorišką veiklą gyvūnų prieglaudose ir padėti atnaujinti tris gyvūnų prieglaudas Klaipėdoje. Juo taip pat siekiama sudaryti sąlygas dalyvauti užklasinėje savanoriškoje veikloje moksleiviams iš užsienio.

Ekologinis ūkininkavimas Lenkijoje

Projektu „Sferyczny ogród badawczy“ siekiama pakeisti jaunimo nesveikos mitybos įpročius ir skatinama pradėti nuosavą ekologinį ūkį. Įgyvendinant projektą sferiniame šiltnamyje bus sukurta naujoviška kaupiamųjų žemės ūkio augalų plantacija, kurioje vietos jaunimas galės prisidėti prie derliaus auginimo ir nuėmimo.

Italijos pakrantės atkūrimas

Pagrindinis projekto „Mare d'Inverno“ tikslas – atkurti natūralią pakrantės zoną netoli Tranio ir Barletos miestų centrų. Projektu planuojama gerinti aplinkos apsaugą ir didinti informuotumą. Ketinama tiesti dviračių ir pėsčiųjų kelius, valyti paplūdimius ir atsodinti vietinių rūšių medžius.