Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Solidariteitsprojecten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de uiterste datum voor het indienen van voorstellen voor solidariteitsprojecten verschoven naar 7 mei 2020.

Wat is een solidariteitsproject?

Een solidariteitsproject is een project waarbij minstens vijf jongeren samen positieve verandering proberen te brengen in hun lokale gemeenschap. Het moet worden opgezet en uitgevoerd door jongeren zelf, in de buurt van waar ze wonen.

Denk eens na over problemen in jouw omgeving waarbij jij je betrokken voelt. Het project moet gericht zijn op dat soort problemen, maar mag ook helpen regionale of zelfs landelijke kwesties aan te pakken. Daarnaast moet zo'n solidariteitsproject ook aansluiten bij de Europese waarden door in te spelen op Europese prioriteiten, zoals inclusie, klimaatverandering, betrokkenheid bij de democratie, burgerschap of gendergelijkheid.

De duur van het project moet tussen twee en twaalf maanden bedragen. Je hoeft er niet fulltime mee bezig te zijn, je mag het ook in je vrije tijd doen.

Wie mag deelnemen?

Iedereen tussen de 18 en 30 jaar die woont in een van de landen die aan het Europees Solidariteitskorps meedoen (alle landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Turkije en Noord-Macedonië). Minimaal vijf jongeren uit hetzelfde land moeten samen een groep vormen. De groep mag zo veel leden tellen als je wilt.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Je kan een bedrag van 500 euro per maand verwachten om de kosten van het beheer en de uitvoering van het project te betalen. Mocht dat nodig zijn, dan vergoeden we ook de kosten van een projectbegeleider.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Een aanvraag voor een solidariteitsproject indienen is niet moeilijk: het kan met een webformuliern. Je kunt de subsidieaanvraag zelf indienen, maar je mag ook hulp vragen van een organisatie die daar ervaring mee heeft. Je aanvraag wordt beoordeeld door het nationaal agentschap van het land waar je woont. 

In het aanvraagformulier moet je een paar vragen beantwoorden, bijvoorbeeld waarom je het project wilt uitvoeren, hoe het ten goede komt van de gemeenschap, en welke activiteiten je van plan bent te organiseren bij de voorbereiding en uitvoering ervan.

Maar eerst...

  1. Vorm een groep: probeer andere jongeren uit je gemeenschap zover te krijgen om samen met jou aan een gemeenschappelijk idee of onderwerp te gaan werken.
  2. Zorg dat iedereen zich inschrijft: Alle leden van de groep moeten zich inschrijven op het portaal van het Europees Solidariteitskorps.
  3. Vraag een organisatienummer aan: wijs een groepsleider aan en zorg dat hij of zij zich inschrijft in het registratiesysteem voor organisaties en een organisatienummer (OID) krijgt. Daarvoor moet de groepsleider eerst een EU Login-account aanmaken. Maar zoals gezegd, je kunt ook een bestaande organisatie vragen om namens jullie een subsidieaanvraag in te dienen (misschien hebben ze al een organisatienummer en anders kunnen ze er een aanvragen). Heb je je organisatienummer en is de aanvraag ingediend, dan kun je al de volgende stappen zetten, ook al is je aanvraag nog niet goedgekeurd.
  4. Maak je huiswerk: Lees het hoofdstuk Solidariteitsprojecten van de Gids voor het Europees Solidariteiskorps (blz. 60-65) en de informatie op de website van je nationaal agentschap. Mocht je nog meer informatie nodig hebben, dan kunt je altijd terecht bij het nationaal agentschap voor hulp. Zij kunnen je helpen met de voorbereiding van je aanvraag! Kijk ook eens naar model van webformulier. Dat geeft je een idee van wat je straks zoal moet invullen.
  5. Werk je project uit: zet alles eens goed op een rijtje – denk na over wat je wil bereiken met je project, wie je in je groep opneemt, welke resultaten je verwacht, hoeveel geld je denkt nodig te hebben en welke activiteiten je gaat organiseren. Vul dan pas het aanvraagformulier in.

En ten slotte....

     6. Dien je aanvraag in: Dien je aanvraag in met het webformulier ESC31 voor solidariteitsprojecten. Doe dat uiterlijk op 7 mei 2020, 12:00 uur (lokale tijd Brussel), of uiterlijk op 1 oktober 2020, eveneens om 12:00 uur (lokale tijd Brussel). Mis die deadlines niet mis, en veel succes!


Paranduskohvik – een reparatiecafé in Estland

Het reparatiecafé probeert mensen vooral te bewust te maken van de negatieve milieueffecten van de consumptiemaatschappij en hen aan te moedigen beter voor het milieu te zorgen. Het is een soort openbare doe-het-zelfruimte (een open workshop) met het gereedschap dat nodig is om allerlei apparaten te repareren. Mensen worden uitgenodigd om hun kapotte spullen mee te nemen en met hulp van vrijwilligers weer aan de praat te brengen.

The Room: gemeenschapstheater in Ierland

Het project werd opgezet om iets te doen tegen de maatschappelijke uitsluiting van asielzoekers in Newbridge, Kildare County. Het gaat om een programma voor toegepast theater waarbij ook asielzoekers worden betrokken. Er worden toneelworkshops gegeven die uitmonden voor de plaatselijke bevolking waarbij iedereen wordt betrokken.

Skatepark in België

Het project moet leiden tot de aanleg van een park voor skateboarders en BMX'ers in een buurtgemeenschap. Het moet een plek worden waar iedereen deze sporten kan beoefenen, maar tegelijk ook een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinde jongeren.

Brīvbode in Letland

Het project is een follow-up van Brīvbode ("weggeefwinkel"), een initiatief van vrijwilligers dat iedereen eens per week de kans geeft om van zijn overbodige spullen verlost te raken of juist dingen te vinden die hij nodig heeft, zoals kleding, boeken en huishoudartikelen.

Meer mensen warm maken voor vrijwilligerswerk in dierenasiels in Litouwen

Het project probeert vrijwilligers te vinden om in het Litouwse Klaipeda te gaan werken in dierenasiels en deze op te knappen . De bedoeling is ook om buitenlandse studenten de kans te geven mee te doen aan buitenschoolse vrijwilligersactiviteiten.

Biologisch boeren in Polen

Het project "Sferyczny ogród badawczy" probeert iets te doen aan de ongezonde eetgewoonten van jongeren en probeert hen te stimuleren zelf biologisch te gaan boeren. Bij dit project kunnen jongeren uit de buurt op een innovatieve manier zelf gewassen verbouwen in een bolvormige kas om kennis te make met alle fasen van dit proces, inclusief de oogst.

Kustherstel in Italië

Het project "Mare d’Inverno" is vooral gericht op het herstel van een natuurlijk kustgebied in de buurt van de stadscentra van Trani en Barletta. Het moet de natuurlijke omgeving herstellen, maar tegelijk ook de aandacht vestigen op milieubescherming, via de aanleg van fiets- en voetpaden, het schoonmaken van stranden en het opnieuw aanplanten van inheemse boomsoorten.