Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Projekty solidarnościowe

Czym jest projekt solidarnościowy?

Projekt solidarnościowy to działania na rzecz pozytywnych zmian w lokalnej społeczności, które może podjąć grupa co najmniej pięciu młodych osób. Projekty te są przygotowywane i realizowane przez młodych ludzi w miejscu ich zamieszkania.

Pomyślcie o problemach, z jakimi boryka się Wasza okolica, oraz o ich przyczynach. Projekt powinien być poświęcony wyzwaniom, jakim stawia czoła społeczność lokalna, ale może również dotyczyć problemów o charakterze regionalnym, a nawet krajowym. Projekt solidarnościowy ma być nie tylko odpowiedzią na lokalne wyzwania, powinien również odwoływać się do wartości europejskich i uwzględniać priorytety określone na poziomie europejskim, jak np. włączenie społeczne, zmianę klimatu, demokratyczne zaangażowanie, kwestie obywatelskie czy równość płci. 

Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany w niepełnym wymiarze godzin. Możecie więc brać w nim udział w swoim wolnym czasie.

Kto może wziąć udział w programie?

Każda osoba w wieku od 18 do 30 lat mieszkająca w dowolnym kraju uczestniczącym w programie Europejskiego Korpusu Solidarności (wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Turcja i Macedonia Północna). Grupę może stworzyć co najmniej 5 osób z tego samego kraju. Nie ma maksymalnej liczby uczestników grupy.

Jakie wsparcie finansowe można otrzymać?

Możecie liczyć na 500 euro miesięcznie wsparcia na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem i jego realizacją. W razie potrzeby pokryjemy również koszty związane z udziałem trenera.

Jak wysłać zgłoszenie?

Ubieganie się o wsparcie dla projektów solidarnościowych jest prostym procesem i odbywa się za pośrednictwem formularzy internetowych. Wniosek zostanie rozpatrzony przez agencję narodową kraju, w którym mieszkacie. Wniosek można złożyć osobiście lub przy współpracy z doświadczoną organizacją, która pomoże w złożeniu wniosku.

W formularzu wniosku poprosimy o udzielenie odpowiedzi na różne pytania, np.: dlaczego chcecie realizować ten projekt, jakie korzyści przyniesie on społeczności, jakie działania planujecie na etapie przygotowania i realizacji swojego pomysłu.

Przed wypełnieniem zgłoszenia...

  1. Stwórzcie grupę: skontaktujcie się z innymi młodymi ludźmi z okolicy i stwórzcie swoją grupę wokół wspólnego pomysłu lub tematu.
  2. Dopilnujcie, aby wszyscy się zarejestrowali: wszyscy członkowie grupy powinni zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.
  3. Wyróbcie identyfikator organizacji: jeden członek grupy występuje w roli „lidera grupy” i rejestruje się w systemie rejestracji organizacji, aby otrzymać identyfikator organizacji. Zostanie poproszony o utworzenie konta EU Login, potrzebnego do rejestracji. Pamiętajcie, że możecie wskazać organizację, która jest gotowa złożyć wniosek w Waszym imieniu (jest już zarejestrowana w portalu dla uczestników i posiada identyfikator organizacji albo go uzyska). Uwaga – możecie przystąpić do kolejnych etapów, gdy tylko się zarejestrujecie i otrzymacie swój identyfikator, nawet zanim zostanie on zatwierdzony.
  4. Przygotujcie się: przeczytajcie konkretne instrukcje – przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności (str. 52–57) oraz informacje na stronie internetowej swojej agencji narodowej. Jeśli potrzebujecie dalszych informacji, możecie zwrócić się o pomoc do agencji narodowej. Agencja narodowa udzieli Wam wskazówek i pomoże w odpowiednim przygotowaniu wniosku. Zapoznajcie się z wzorem formularza internetowego, aby dowiedzieć się, czego oczekiwać podczas wypełniania formularza.
  5. Stwórzcie projekt: uporządkujcie swoje pomysły – przemyślcie, jakie są cele Waszego projektu, kto będzie należał do Waszej grupy, jakich rezultatów się spodziewacie, jakiego budżetu będzie wymagał Wasz projekt, jakie działania będziecie podejmować, a następnie wypełnijcie formularz internetowy.
     

... a na końcu...

     6. Wyślijcie swój wniosek: zgłoście swój projekt w sieci za pośrednictwem formularza internetowego ESC31 przeznaczonego dla projektów solidarnościowych. Najbliższe terminy to 7 maja 2020 r., godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli, i 1 października 2020, godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli. Nie przegapcie terminów! Życzymy powodzenia!


Paranduskohvik – kawiarenka naprawcza w Estonii

Głównym celem kawiarenki jest uświadomienie wszystkim negatywnego wpływu społeczeństwa konsumpcyjnego na środowisko i zachęcanie do ochrony środowiska. Działa ona w oparciu o prowadzony przez lokalną społeczność makerspace (otwarty warsztat), który zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do naprawy wszelkiego rodzaju urządzeń. Można tam przynieść swoje zepsute urządzenia i wspólnie z wolontariuszami postarać się je naprawić.

The Room: teatr społeczny w Irlandii

Projekt narodził się w odpowiedzi na wykluczenie społeczne osób ubiegających się o azyl w Newbridge w hrabstwie Kildare County. Jego celem jest stworzenie i realizacja programu teatru zaangażowanego społecznie z udziałem osób ubiegających się o azyl, w ramach którego prowadzone będą warsztaty teatralne. Finałem projektu będzie wspólne uczestnictwo w końcowym przedstawieniu teatralnym dla społeczności lokalnej.

Skate park w Belgii

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury do jazdy na deskorolce i BMX dla lokalnej społeczności. Będzie to nie tylko miejsce aktywności sportowej, dostępne dla wszystkich, lecz również miejsce spotkań młodych ludzi o podobnym hobby.

Brīvbode na Łotwie

Projekt jest kontynuacją realizowanej przez wolontariuszy inicjatywy Brīvbode (ang. „darmowy sklep”), w ramach której raz w tygodniu organizuje się wymianę – każdy może przynieść niepotrzebne ubrania, książki i artykuły gospodarstwa domowego i znaleźć coś dla siebie.

Zachęcanie do wolontariatu w schroniskach dla zwierząt na Litwie

Projekt ma na celu promowanie wolontariatu w schroniskach dla zwierząt oraz pomoc w modernizacji trzech schronisk dla zwierząt w Kłajpedzie. Daje również zagranicznym studentom możliwość zaangażowania się w działalność wolontariacką poza uczelnią.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Projekt „Sferyczny ogród badawczy” ma na celu zmianę niezdrowych nawyków żywieniowych młodych ludzi i zachęca do prowadzenia własnych upraw ekologicznych. W ramach projektu stworzona zostanie innowacyjna plantacja roślin uprawnych o kształcie kulistej szklarni, dostępna dla młodych ludzi z okolicy, którzy będą mogli uczestniczyć we wszystkich etapach uprawy i w zbiorach.

Odbudowa linii brzegowej we Włoszech

Głównym celem projektu „Mare d’Inverno” jest konserwacja naturalnego obszaru przybrzeżnego w pobliżu ośrodków miejskich Trani i Barletta. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska i obejmuje tworzenie ścieżek dla rowerzystów i pieszych, czyszczenie plaż oraz ponowne sadzenie gatunków drzew rodzimych.