Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Projekty v oblasti solidarity

Čo je projekt v oblasti solidarity?

Projekt v oblasti solidarity je činnosť, ktorú môže mladý človek vykonávať v skupine piatich alebo viacerých ľudí, s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v prospech miestnej komunity. Projekt pripravujú a vykonávajú samotní mladí ľudia v mieste svojho bydliska.

Zamysli sa nad príčinami problémov vo svojom okolí, ktoré ti nie sú ľahostajné. Projekt by mal byť zameraný na výzvy v tvojej komunite, ale môže prispievať aj k riešeniu regionálnych či dokonca celoštátnych problémov. Okrem riešenia miestnych problémov by sa v rámci projektu v oblasti solidarity mala prejavovať aj európska hodnota: mal by zahŕňať priority určené na európskej úrovni, ako sú napríklad inklúzia, zmena klímy, demokratická angažovanosť, občianstvo alebo rodová rovnosť.

Projekt môže trvať od dvoch do dvanástich mesiacov a zvyčajne sa vykonáva na čiastočný úväzok. Môžeš sa mu teda venovať vo svojom voľnom čase.

Kto sa môže zapojiť?

Každý vo veku od 18 do 30 rokov s pobytom v ktorejkoľvek z krajín zapojených do činnosti Európskeho zboru solidarity (všetky krajiny Európskej únie, Island, Turecko a Severné Macedónsko). Skupinu by malo tvoriť najmenej 5 ľudí z jednej a tej istej krajiny. Maximálny počet účastníkov v skupine nie je obmedzený.

Akú finančnú podporu dostanem?

V rámci podpory svojho projektu môžeš počítať so sumou 500 EUR mesačne, ktorá pokryje náklady súvisiace s riadením a vykonávaním projektu. V prípade potreby uhradíme aj náklady spojené s tým, že sa do projektu zapojí mentor.

Ako podať žiadosť?

Postup podania žiadosti o projekt v oblasti solidarity je jednoduchý a uskutočňuje sa prostredníctvom webových formulárov. Tvoju žiadosť posúdi národná agentúra v krajine, kde máš pobyt. Môžeš ju podať samostatne alebo sa rozhodnúť pre spoluprácu so skúsenou organizáciou, ktorá ti pri podávaní žiadosti o finančnú podporu pomôže.

V žiadosti budeš môcť vysvetliť, prečo chceš tento projekt zrealizovať, aký prínos bude mať pre komunitu a aké činnosti plánuješ počas jeho prípravy a realizácie uskutočniť.

Skôr než podáš žiadosť…

  1. Vytvor si skupinu: oslov ďalších mladých ľudí zo svojej komunity a na základe spoločného nápadu alebo témy vytvorte skupinu.
  2. Všetkých zaregistruj: každý člen skupiny by sa mal zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity.
  3. Získaj identifikačné číslo organizácie: jeden člen skupiny na seba preberie úlohu „vedúceho skupiny“ a zaregistruje ju v systéme registrácie organizácií, v ktorom sa organizácii pridelí identifikačné číslo. Ak sa chceš zaregistrovať, musíš si najprv vytvoriť účet v službe EU Login. Nezabudni, že máš aj možnosť uviesť organizáciu, ktorá žiadosť podá v tvojom mene (buď už je zaregistrovaná na portáli účastníkov a má identifikačné číslo organizácie, alebo ho získa). Pripomíname, že k ďalším krokom môžeš pristúpiť hneď, ako sa zaregistruješ a získaš identifikačné číslo svojej organizácie, a to ešte predtým, ako bude schválené.
  4. Náležite sa priprav: Prečítaj si konkrétne usmernenia v príručke Európskeho zboru solidarity (strany 52 – 57) a informácie na webovom sídle národnej agentúry vo svojej domovskej krajine. Ak budeš potrebovať ďalšie informácie, so žiadosťou o pomoc sa môžeš obrátiť na národnú agentúru vo svojej domovskej krajine. Národná agentúra ti poskytne poradenstvo a pomôžte s prípravou úspešnej žiadosti. Prezri si kópiu webového formulára, nech vieš, čo môžeš pri vypĺňaní formulára očakávať.
  5. Vytvor projekt: sformuluj svoje nápady – porozmýšľaj nad cieľmi svojho projektu, nad tým, kto bude v skupine, aké výsledky chceš dosiahnuť, aký rozpočet budeš na svoj projekt potrebovať a aké aktivity sa v rámci neho budú vykonávať, a následne vyplň webový formulár prihlášky.

…a napokon…

     6. Podaj žiadosť: Podaj žiadosť online pomocou webového formulára pre projekty v oblasti solidarity ESC31. Najbližšie lehoty uplynú 7. mája 2020 o 12.00 hod. bruselského času a 1. októbra 2020 o 12.00 hod. bruselského času. Nezabudni podať prihlášku pred vypršaním lehoty. Veľa šťastia!


Paranduskohvik – opravárenská kaviareň v Estónsku

Hlavným účelom opravárenskej kaviarne je upriamiť pozornosť ľudí na negatívne vplyvy konzumnej spoločnosti na životné prostredie a povzbudzovať ich k jeho udržiavaniu. Kaviareň sa nachádza v tvorivom komunitnom priestore (otvorená dielňa), v ktorom sú k dispozícii všetky možné nástroje potrebné na opravu rôznych druhov spotrebičov. Ľudia si do kaviarne môžu priniesť pokazené predmety a spolu s dobrovoľníkmi sa ich usilujú opraviť.

Priestor: Komunitná činohra v Írsku

Tento projekt vznikol ako reakcia na sociálne vylúčenie žiadateľov o azyl v meste Newbridge v grófstve Kildare. Jeho cieľom je vytvárať a realizovať program divadla realizovaný so zapojením žiadateľov o azyl, ktorý by pozostával z činoherných workshopov a ktorého výsledkom by bolo spoločné predstavenie na záverečnom divadelnom podujatí určenom pre miestnu komunitu.

Skejtpark v Belgicku

Cieľom projektu je vytvoriť priestor na skejtbording a akrobatické bicyklovanie v miestnom okolí. Poslúži nielen ako športovisko, ktoré bude k dispozícii pre všetkých, ale aj ako miesto, na ktorom sa môžu stretávať mladí ľudia s podobným zmýšľaním.

Brīvbode v Lotyšsku

Tento projekt sa realizuje v nadväznosti na dobrovoľnícku iniciatívu Brīvbode (v preklade „obchod zadarmo“). Spočíva v tom, že raz za týždeň sa ľudia môžu zísť a priniesť rôzne nepotrebné veci, napríklad oblečenie, knihy a predmety do domácnosti. Zároveň si tam môžu nájsť niečo, čo sa im zíde.

Nábor dobrovoľníkov do útulkov pre zvieratá v Litve

Cieľom projektu je propagácia dobrovoľníctva v útulkoch pre zvieratá a pomoc pri modernizácii troch útulkov pre zvieratá v meste Klaipeda. Usiluje sa takisto umožniť zahraničným študentom zapájať sa do mimoškolských dobrovoľníckych činností.

Ekologické poľnohospodárstvo v Poľsku

Cieľom projektu „Sferyczny ogród badawczy“ je zmeniť nezdravé stravovacie návyky mladých ľudí a podporovať ich v tom, aby sa sami začali venovať ekologickému poľnohospodárstvu. V rámci tohto projektu sa vytvorí skleník v tvare polgule, v ktorom sa budú inovatívnym spôsobom pestovať rôzne plodiny. Miestni mladí ľudia budú mať možnosť zapojiť sa do všetkých činností, ktoré sa s pestovaním spájajú, a napokon aj zbierať úrodu.

Obnova pobrežia v Taliansku

Hlavný cieľ projektu „Mare d'Inverno“ spočíva v obnove prírodnej pobrežnej oblasti neďaleko mestských centier Trani a Barletta. Zámerom projektu je zlepšovať a zvyšovať informovanosť o ochrane životného prostredia, ktorá zahŕňa napríklad vytvorenie chodníkov pre cyklistov a chodcov, čistenie pláží a opätovnú výsadbu pôvodných drevín.