Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Solidarnostni projekti

Kaj je solidarnostni projekt?

Solidarnostni projekt je dejavnost, ki jo mladi izvajajo v skupinah petih ali več oseb, njegov cilj pa je prispevati k pozitivnim spremembam v lokalnih skupnostih. Projekt zasnujejo in izvajajo mladi sami, in sicer v lokalni skupnosti, v kateri živijo.

Razmislite, s kakšnimi izzivi se sooča vaša lokalna skupnost in katera vprašanja so po vašem mnenju najpomembnejša. Projekt mora biti osredotočen na ključne izzive vaše skupnosti, vendar lahko tudi prispeva k reševanju regionalnih ali celo nacionalnih vprašanj. Poleg obravnave lokalnih izzivov mora solidarnostni projekt imeti evropsko vrednost, kar pomeni, da obravnava prednostne naloge, ki so bile opredeljene na evropski ravni. Te so na primer vključevanje, podnebne spremembe, demokratično udejstvovanje, državljanstvo ali enakost spolov.

Projekt lahko traja od dveh do dvanajstih mesecev in se običajno izvaja s krajšim delovnim časom, kar pomeni, da ga lahko opravljate v svojem prostem času.

Kdo lahko sodeluje?

Kdorkoli v starosti od 18 do 30 let s prebivališčem v državi, ki sodeluje v evropski solidarnostni enoti (vse države članice EU ter Islandija, Turčija in Severna Makedonija). Skupino mora sestavljati vsaj pet mladih iz ene in iste države. Največje število udeležencev ni določeno.

Kakšno finančno podporo lahko prejmem?

Za vaš projekt lahko pričakujete 500 evrov na mesec, in sicer za kritje stroškov, povezanih z upravljanjem in izvajanjem projekta. Po potrebi bomo krili tudi stroške, povezane z vključitvijo inštruktorja v projekt.

Kako se prijaviti?

Prijava na solidarnostni projekt je enostavna. Prijavite se s spletnimi obrazci. Vašo prijavo bo ocenila nacionalna agencija države, v kateri prebivate. Za sredstva lahko zaprosite sami ali s pomočjo izkušene organizacije.

V prijavnem obrazcu boste morali odgovoriti na vprašanja, denimo zakaj želite izvesti ta projekt, kako bo projekt koristil skupnosti in katere dejavnosti načrtujete v fazi priprav in samega izvajanja projekta.

Pred prijavo

  1. Ustanovite svojo skupino: vključite druge mlade iz vaše skupnosti in ustanovite skupino na podlagi skupne zamisli ali teme.
  2. Poskrbite, da se vsi člani skupine registrirajo: vsi člani skupine se morajo registrirati na portalu evropske solidarnostne enote.
  3. Pridobite identifikacijsko oznako organizacije: en član skupine prevzame vlogo vodje skupine in organizacijo prijavi v sistem za registracijo organizacij, da bi organizacija dobila identifikacijsko oznako (OID). Za registracijo boste morali ustvariti račun EU Login. Ne pozabite, da lahko vedno poiščete organizacijo, ki bo prijavo izvedla v vašem imenu. To je lahko že registrirana organizacija, kar pomeni, da je že prijavljena na portalu za udeležence in ima identifikacijsko oznako organizacije, ali pa jo mora še pridobiti. Pomembno je vedeti, da lahko takoj po registraciji in prejemu identifikacijske oznake organizacije nadaljujete z nadaljnjimi koraki, torej še pred odobritvijo registracije.
  4. Pripravite projekt: Preberite smernice v Vodniku po Evropski solidarnostni enoti (str. 52–57) in informacije na spletni strani vaše nacionalne agencije. Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na vašo nacionalno agencijo. Nacionalna agencija vas bo usmerjala in vam pomagala pripraviti prijavo. Oglejte si tudi kopijo spletnega obrazca, da boste vedeli, katere informacije boste potrebovali za izpolnitev obrazca.
  5. Oblikujte projekt: oblikujte svoje zamisli, razmislite o ciljih projekta, o članih skupine, o pričakovanih rezultatih, o proračunu, ki ga boste potrebovali, in o dejavnostih, ki jih boste izvedli. Nato izpolnite spletni obrazec.
     

In nazadnje ...

     6. Oddajte prijavo: Prijavite se s spletnim obrazcem ESC31 za solidarnostne projekte. Naslednja roka za prijave sta 7. maja 2020 ob 12:00 po bruseljskem času in 1. oktober 2020 ob 12.00 po bruseljskem času. Ne zamudite rokov in veliko uspeha pri prijavi!


Paranduskohvik – kavni bar v Estoniji in popravila

Bar želi ozaveščati o negativnih učinkih potrošniške družbe na okolje in spodbujati k ohranjanju okolja. Nahaja se na lokalni tržnici (v obliki odprte delavnice) in daje na voljo vsa orodja, ki so potrebna za popravilo različnih vrst naprav. Ljudje prinesejo pokvarjene stvari in jih skupaj s prostovoljci poskušajo popraviti.

The Room: amatersko gledališče na Irskem

Projekt je odziv na socialno izključenost prosilcev za azil v Newbridgeu v grofiji Kildare. Cilj je ustvariti in izvajati uporaben gledališki program z vključevanjem prosilcev za azil. V okviru programa se lahko izvajajo na primer gledališke delavnice in pripravi zaključna predstava  za lokalno skupnost.

Park za rolkanje v Belgiji

Zamisel za projekt je ustvariti infrastrukturo za rolkanje in BMX v lokalni soseski. Ta prostor bo dostopen vsem in bo poleg športnih dejavnosti namenjen tudi druženju s podobno mislečimi vrstniki.

Brīvbode v Latviji

Projekt je nadaljevanje prostovoljske pobude Brīvbode (brezplačna trgovina): vsak teden ljudje v trgovino prinesejo stvari, ki jih ne potrebujejo več, in vzamejo, kar potrebujejo: oblačila, knjige ter gospodinjske potrebščine.

Poziv prostovoljcem za delo v zavetiščih za živali v Litvi

Cilj projekta je spodbujanje prostovoljstva v zavetiščih za živali in pomoč pri izboljšanju treh zavetišč v mestu Klaipeda. Tuji študenti so vabljeni, da sodelujejo pri izvenšolskih prostovoljskih dejavnostih.

Ekološka kmetija na Poljskem

Projekt Sferyczny ogród badawczy želi spodbuditi mlade, da spremenijo nezdrave prehranjevalne navade in ustanovijo lastne ekološke kmetije. V okviru projekta bodo mladi iz te lokalne skupnosti  skrbeli za inovativen nasad kmetijskih rastlin v kupolasti topli gredi..

Obnova obale v Italiji

Glavni cilj projekta Mare d'Inverno je obnoviti naravno obalno področje v bližini mestnih središč Trani in Barletta. Projekt je namenjen krepitvi ozaveščenosti o potrebi po zaščiti okolja. V okviru projekta načrtujejo namestitev kolesarskih stez in ureditev poti za pešce, čiščenje plaž ter ponovno zasaditev endogenih drevesnih vrst.