Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Solidaritetsprojekt

Vad är ett solidaritetsprojekt?

Ett solidaritetsprojekt är en samarbetsform för unga där de i en grupp på fem eller fler kan ordna verksamhet för att bidra till en positiv förändring i lokalsamhället. Projektet startas och genomförs av ungdomarna själva på deras hemort.

Vilka utmaningar finns där du bor och vad tycker du är viktigt? Projektet kan också bidra till att lösa regionala eller nationella problem. Förutom att ta tag i de lokala utmaningarna bör ett solidaritetsprojekt också vila på en europeisk värdegrund och lyfta fram viktiga frågor, till exempel inkludering, klimatförändringar, demokratisk delaktighet, medborgarskap och jämställdhet.

Projektet kan pågå från två månader upp till ett år och huvudsakligen på deltid. Du kan alltså jobba med det på fritiden.

Vem får delta?

Alla som är mellan 18 och 30 år och bosatta i något av de länder som deltar i den europeiska solidaritetskåren (alla EU-länder, Island, Turkiet och Nordmakedonien). Gruppen måste bestå av minst fem personer från samma land. Det finns ingen övre gräns för antalet deltagare i gruppen.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Du kan räkna med 500 euro per månad för att driva och genomföra projektet. Vi täcker också kostnaderna om ni behöver en handledare till projektet.

Hur gör jag?

Om du vill starta ett solidaritetsprojekt fyller du i vårt webbformulär. Ansökan bedöms av det nationella programkontoret i ditt hemland. Du kan söka själv, eller så kan du ta hjälp av en erfaren organisation när du ansöker om finansiering.

I ansökan ska du förklara varför ni vill starta projektet, hur det kommer att gynna samhället, hur projektet förbereds och vad det innebär rent konkret.

Innan du söker

  1. Bilda din grupp – bjud in andra ungdomar i ditt närsamhälle för att tillsammans driva ett projekt kring en idé eller ett tema.
  2. Se till att alla är registrerade – varje gruppmedlem ska registrera sig på Europeiska solidaritetskårens portal.
  3. Skaffa ett organisations-id – en av medlemmarna i gruppen tar på sig rollen som ”gruppledare” och registrerar sig i vårt system för att få ett organisations-id. För att kunna registrera dig måste du först skapa ett EU Login-konto. Glöm inte att du kan samarbeta med en organisation som kan ansöka på dina vägnar (en organisation som redan är registrerad på deltagarportalen och har ett organisations-id eller kan få ett sådant). Du kan gå vidare till nästa steg så snart du har registrerat dig och fått ditt organisations-id, också medan du väntar på godkännande.
  4. Gör din hemläxa – läs handledningen för Europeiska solidaritetskåren (sidorna 56–61) och informationen på det nationella programkontorets webbsida. Om du behöver mer information kan du vända dig till ditt nationella programkontor för att få hjälp. Programkontoret kan hjälpa dig med att förbereda dig inför din ansökan! Titta gärna på denna kopia av webbformuläret så att du vet vilka uppgifter du ska fylla i.
  5. Lägg upp en projektplan – strukturera upp dina idéer och mål, vem ska vara med i gruppen, vilka resultat vill ni få, hur stor budget behöver projektet och vilka aktiviteter kommer att anordnas, och fyll i ansökningsformuläret.

..Och till sist...

     6. Skicka in ditt projekt – använd det här webbformuläret (ESC31 Solidaritetsprojekt). De kommande tidsfristerna är den 7 maj 2020 kl. 12.00 (svensk tid) och den 1 oktober 2020 kl. 12.00 (svensk tid). Missa inte tidsfristerna och lycka till!


Paranduskohvik – ett reparationskafé i Estland

Reparationskaféet vill göra människor medvetna om konsumtionssamhällets negativa miljöeffekter och få dem att hjälpa till att bevara miljön. Verksamheten äger rum i en s.k. makerspace-verkstad öppen för alla med de verktyg som behövs för att reparera olika slags föremål och apparater. Folk får ta med sig sina trasiga saker och försöka reparera dem tillsammans med volontärer.

The Room – Drama för gemenskap, Irland

Projektet föddes som en reaktion på det sociala utanförskap som drabbar asylsökande i Newbridge, Kildare. Syftet är att anordna ett dramaprogram för asylsökande med workshoppar och en avslutande teaterföreställning för lokalsamhället.
 

Skatepark i Belgien

Tanken är att bygga en kvarterspark för skateboard och BMX. Här ska alla kunna utöva sin sport och träffa andra unga med samma intressen.

Brīvbode i Lettland

Projektet är en uppföljning av Brīvbode-initiativet som startats av frivilligarbetare som en gång i veckan håller öppet hus för alla som vill byta saker med varandra, t.ex. kläder, böcker och hushållsartiklar.

Locka fler att hjälpa till i djurhem i Litauen

Projektet ska främja frivilligarbete i djurhem och rusta upp tre djurhem i Klaipeda. Även utländska studenter ska kunna delta i frivilligverksamhet utanför skolan.

OrEkologiskt jordbruk i Polen

Projektet ”Sferyczny ogród badawczy” vill ändra ungdomars osunda matvanor och uppmuntra till att starta eget ekologiskt jordbruk. I projektet ingår innovativ odling i ett kupolformat växthus där ungdomar från orten får delta i alla skeden från sådd till skörd.

Strand återställs i Italien

Huvudsyftet med projektet ”Mare d’Inverno” är att återställa ett kustområde utanför städerna Trani och Barletta. Projektet går ut på att förbättra och öka kunskapen om miljöskydd och bland annat anlägga gång- och cykelvägar, städa upp stränderna och återplantera inhemska trädslag.