Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Стажове и работа

Това са възможности да работиш или да се обучаваш, като същевременно допринасяш за справяне със социалните предизвикателства и помагаш на нуждаещите се общности, развивайки уменията си и придобивайки професионален опит. 

/!\ Тези дейности са само малка част от всички възможности в рамките на Европейския корпус за солидарност, затова може да не е възможно да видиш много от публикуваните предложения. 

Стажове

 • могат да са с продължителност от 2 до 6 месеца, като е възможно да бъдат подновени веднъж за период до 6 месеца
 • на пълно работно време и се заплащат от организацията, предоставяща стажа
 • могат да се провеждат в чужбина или в твоята страна (стажовете все още могат да се провеждат тази година с финансиране от бюджета на предишната програма, но, моля, имай предвид, че това няма да е възможно по новата програма за периода 2021-2027 г.) 

/!\ докато тази година стажовете все още могат да се провеждат с финансиране от бюджета на предишната програма, моля, имай предвид, че това няма да е възможно по новата програма за периода 2021-2027 г.

Какво е включено?

 • Имаш допълнителна застраховка
 • Имаш достъп до редица услуги за подкрепа, като езикова подкрепа и обучение
 • Разходите за пътуване до и от мястото на стажа 
 • Ще получиш и малка сума, за да се подпомогне преместването и установяването ти
 • Ще получаваш възнаграждение от организацията, която предоставя стажа
 • Ако имаш специални нужди (например увреждане), свързаните с тях разходи също може да бъдат покрити

/!\ Равнището на покриване на разходите може да е различно в различните страни – за подробности виж ЧЗВ. 

 

Работа

 • Минимална продължителност – 3 месеца
 • Няма максимална продължителност, но финансовата подкрепа за организацията е ограничена до 12 месеца
 • На пълно работно време и се заплаща от организацията, предоставяща работата
 • Включва компонент за учене и обучение
 • Основава се на писмен трудов договор, който изцяло съответства на националното законодателство
 • Може да бъде в чужбина или в твоята страна 

/!\ докато през тази година все още са налични работни места, финансирани от бюджета на предходната програма, моля, имай предвид, че по новата програма за периода 2021-2027 г. тази възможност се прекратява.

Кой може да участва?

Лица на възраст 18—30 години, които са постоянно пребиваващи в държава от ЕС или в Обединеното кралство*.

Какво е включено?

 • Имаш допълнителна застраховка
 • Имаш достъп до редица услуги за подкрепа, като езикова подкрепа и обучение
 • Разходите за пътуване до и от мястото на работата
 • Ще получиш и малка сума, за да се подпомогне преместването и установяването ти
 • Ще получаваш възнаграждение от организацията, която те е наела на работа
 • Ако имаш специални нужди (например увреждане), свързаните с тях разходи също може да бъдат покрити

/!\ Можеш да получиш общи съвети за правата и задълженията си при работа в различни страни от ЕС на Вашата Европа

Как се извършва регистрацията

За да се регистрираш: 

Когато се регистрираш за първи път, ще трябва да създадеш профил в EU Login (системата на Европейската комисия за автентификация на потребители), преди да направиш профила си в Европейския доброволчески корпус. 

След като създадеш профила си, ще имаш достъп до твоето табло, от което можеш да кандидатстваш за представените възможности, да имаш достъп до общото онлайн обучение, да участваш в конкурсите, да разглеждаш своите удостоверения и много други. 

/!\ Регистрацията за корпуса не ти гарантира участие в дейност.