Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Stáže a zaměstnání

Nabízíme následující typy příležitostí k práci nebo odborné přípravě, během kterých budete pomáhat při řešení sociálních výzev tam, kde je vaší pomoci skutečně zapotřebí. Při tom budete rozvíjet své dovednosti a získávat pracovní zkušenosti. 

/!\ Tyto činnosti tvoří jen malou část všech příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity. Je tak možné, že se vám jich právě mnoho nezobrazuje. 

Stáž

 • Může trvat od 2 do 6 měsíců a lze ji jednou prodloužit o dalších 6 měsíců.
 • Je vždy na plný úvazek a placená – organizací, která ji poskytuje.
 • Může probíhat v zahraničí nebo ve vaší domovské zemi (stáže mohou díky financování z rozpočtu z předchozího programu v letošním roce stále probíhat, ale vezměte prosím na vědomí, že v novém programu na období 2021–2027 již nebudou) 

/!\ /!\ Stáže mohou díky financování z rozpočtu z předchozího programu v letošním roce stále probíhat, ale vezměte prosím na vědomí, že v novém programu na období 2021-2027 již nebudou.

Co vám bude hrazeno?

 • Bude vám uhrazeno doplňkové pojištění.
 • Můžete získat přístup k řadě podpůrných služeb, jako je jazyková podpora a odborná příprava.
 • Cestovní výdaje do a z místa konání stáže 
 • Budete dostávat drobný příspěvek na pokrytí osobních výdajů, který vám pomůže při přesunu na místo a zabydlování.
 • Od organizace, která stáž zajišťuje, budete dostávat mzdu.
 • Pokud máte specifické potřeby (např. zdravotní postižení), mohou vám být uhrazeny i ty.

/!\ Toto krytí se může lišit v závislosti na jednotlivých zemích – podrobnosti najdete v odpovědích na časté otázky. 

 

Pracovní místa

 • Minimální doba zaměstnání: 3 měsíce
 • Maximální doba trvání: bez omezení. Finanční podpora organizace je však omezena na 12 měsíců.
 • Na plný úvazek a placené – organizací, která vás bude zaměstnávat.
 • Zahrnují prvek vzdělávání a odborné přípravy.
 • Na základě písemné pracovní smlouvy, která je plně v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 • V zahraničí nebo ve vaší domovské zemi

/!\ Pracovní místa lze díky financování z rozpočtu z předchozího programu v letošním roce stále nabízet, ale vezměte prosím na vědomí, že v novém programu na období 2021-2027 již nebudou.

Kdo se může konference zúčastnit?

Osobám ve věku 18–30 let s bydlištěm v EU nebo ve Spojeného království *

Co vám bude hrazeno?

 • Bude vám uhrazeno doplňkové pojištění.
 • Můžete získat přístup k řadě podpůrných služeb, jako je jazyková podpora a odborná příprava.
 • Cestovní výdaje do a z místa zaměstnání
 • Budete dostávat drobný příspěvek na pokrytí osobních výdajů, který vám pomůže při přesunu na místo a zabydlování.
 • Od organizace, která vás bude zaměstnávat, budete dostávat mzdu.
 • Pokud máte specifické potřeby (např. zdravotní postižení), mohou vám být uhrazeny i ty.

/!\ Všeobecné tipy ohledně vašich práv a povinností při práci v různých zemích EU najdete na portálu Vaše Evropa.

Jak se zaregistrovat

S registrací můžete začít kliknutím na tento odkaz: 

Při první registraci si budete muset nejdříve vytvořit účet u služby EU-Login (služba Evropské komise pro ověřování identity). Pak si vytvoříte osobní profil na stránkách sboru. 

Jakmile budete mít profil vytvořen, budete mít přístup do přehledu, odkud se můžete ucházet o inzerované příležitosti, dále k online školení s obecnými informacemi, k potvrzením o účasti, můžete se účastnit se soutěží atd. 

/!\ Registrace ve sboru nezaručuje, že vám automaticky nějakou příležitost nabídneme.