Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Stages en banen

Hieronder vind je een paar mogelijkheden om te werken of stage te lopen en tegelijk maatschappelijke problemen aan te pakken of gemeenschappen in nood te helpen terwijl je er zelf iets van opsteekt en werkervaring opdoet. 

/!\ Deze activiteiten zijn slechts een greep uit de mogelijkheden die het Europees Solidariteitskorps biedt. Je ziet misschien dus maar een paar van de gepubliceerde stage- of werkaanbiedingen. 

Stages

 • Twee tot zes maanden met eenmalige mogelijkheid tot verlenging met zes maanden
 • Fulltime en betaald door de organisatie waarbij je stage loopt
 • In het buitenland of in uw eigen land (stages kunnen dit jaar nog steeds worden gefinancierd uit de begroting van het vorige programma, maar in het nieuwe programma 2021-2027 worden zij stopgezet) 

/!\ stages kunnen dit jaar nog steeds worden gefinancierd uit de begroting van het vorige programma, maar in het nieuwe programma 2021-2027 worden zij stopgezet

Waar heb je recht op?

 • Je krijgt een aanvullende verzekering.
 • Je kunt aanspraak maken op ondersteuning, bijvoorbeeld een taalcursus.
 • Je reiskosten van en naar de plaats van de stage worden vergoed. 
 • Je krijgt een kleine toelage om je te helpen verhuizen en je te settelen.
 • Je krijgt een stagevergoeding van de organisatie waarbij je stage loopt.
 • Als je bijzondere behoeften hebt (bijv. een handicap), kun je ook een vergoeding krijgen voor de daaruit voortvloeiende kosten.

/!\ De dekking verschilt van land tot land – zie de FAQ’s voor informatie 

 

Banen

 • Minimumduur: drie maanden
 • Geen maximumduur – maar de organisatie krijgt maximaal twaalf maanden financiële steun.
 • Fulltime en betaald door de organisatie die je in dienst neemt
 • Omvatten ook een leer- en opleidingscomponent
 • Gebaseerd op een schriftelijke arbeidsovereenkomst conform de nationale wetgeving
 • In het buitenland of in eigen land 

/!\ banen kunnen dit jaar nog steeds worden gefinancierd uit de begroting van het vorige programma, maar in het nieuwe programma 2021-2027 wordt dit stopgezet

Wie komt er in aanmerking?

18-30-jarigen die in een EU-land of het Verenigd Koninkrijk* wonen

Waar heb je recht op?

 • Je krijgt een aanvullende verzekering.
 • Je kunt aanspraak maken op ondersteuning, bijvoorbeeld een taalcursus.
 • Je reiskosten van en naar de plaats van de stage worden vergoed.
 • Je krijgt een kleine toelage om je te helpen verhuizen en je te settelen.
 • Je krijgt een salaris van de organisatie waarbij je werkt.
 • Als je bijzondere behoeften hebt (bijv. een handicap), kun je ook een vergoeding krijgen voor de daaruit voortvloeiende kosten.

/!\ Lees ook de info over je rechten en plichten wanneer je in verschillende EU-landen werkt op Uw Europa.

Hoe schrijf ik me in?

Om je in te schrijven klik je op: 

Maak zo nodig eerst een account aan bij EU Login (de authenticatiedienst van de Europese Commissie) voor je een profiel aanmaakt. 

Nadat je je profiel hebt aangemaakt, heb je toegang tot je persoonlijke dashboard. Van daaruit, kun je solliciteren op vacatures, toegang krijgen tot de cursussen, deelnemen aan wedstrijden, je certificaten inzien enz. 

/!\ Inschrijving bij het Solidariteitskorps is geen garantie voor je selectie als vrijwilliger.