Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Stáže a pracovné miesta

Toto je tvoja príležitosť pracovať alebo absolvovať odbornú prípravu, pričom budeš riešiť sociálne problémy a pomáhať komunitám v núdzi; zároveň si budeš rozvíjať schopnosti a získaš pracovné skúsenosti. 

/!\ Uvedené činnosti tvoria len malú časť všetkých príležitostí, ktoré ponúka Európsky zbor solidarity, preto sa ti nemusí zobrazovať veľa zverejnených ponúk. 

Stáže

 • môžu trvať 2 až 6 mesiacov s možnosťou jednorazového obnovenia na ďalších 6 mesiacov,
 • na plný pracovný časplatené organizáciou, ktorá poskytuje stáž,
 • môžu byť v zahraničí alebo v tvojej domovskej krajine (tohto roku sa môžu uskutočniť stáže financované z rozpočtu z predchádzajúceho programu, dovoľujeme si vás však upozorniť, že v novom programe na roky 2021 – 2027 už tieto stáže nefigurujú) 

/!\ tohto roku sa môžu uskutočniť stáže financované z rozpočtu z predchádzajúceho programu, dovoľujeme si vás však upozorniť, že v novom programe na roky 2021 – 2027 už tieto stáže nefigurujú

Čo rozhodnutie zahŕňa?

 • Si krytý doplnkovým poistením.
 • Máš prístup k celému radu podporných služieb, ako napríklad jazyková podporaškolenia.
 • Krytie cestovných nákladov na miesto stáže a späť. 
 • Dostaneš malý príspevok na presťahovanie a usídlenie.
 • Budeš dostávať mzdu od organizácie, ktorá poskytuje stáž.
 • Ak máš osobitné potreby (napr. zdravotné postihnutie), môžu byť kryté aj tieto náklady.

/!\ Krytie sa môže líšiť v závislosti od krajiny – podrobnosti nájdeš v často kladených otázkach. 

 

Pracovné miesta

 • minimálne trvanie 3 mesiace,
 • bez maximálneho trvania – ale finančná podpora pre organizáciu je limitovaná na 12 mesiacov,
 • na plný pracovný časplatené zamestnávajúcou organizáciou,
 • obsahujú prvok vzdelávania a odbornej prípravy,
 • založené na písomnej pracovnej zmluve, ktorá je v plnom súlade s vnútroštátnym právom,
 • môžu byť v zahraničí alebo v tvojej domovskej krajine

/!\ tohto roku sa môžu realizovať pracovné pozície financované z rozpočtu z predchádzajúceho programu, dovoľujeme si vás však upozorniť, že v novom programe na roky 2021 – 2027 už tieto pozície nefigurujú

Kto sa môže zapojiť?

Osoby vo veku 18 až 30 rokov s pobytom v krajine EÚ alebo v Spojenom kráľovstve*.

Čo rozhodnutie zahŕňa?

 • Si krytý doplnkovým poistením.
 • Máš prístup k celému radu podporných služieb, ako napríklad jazyková podporaškolenia.
 • Krytie cestovných nákladov na miesto výkonu práce a späť.
 • Dostaneš malý príspevok na presťahovanie a usídlenie.
 • Budeš dostávať mzdu od zamestnávajúcej organizácie.
 • Ak máš osobitné potreby (napr. zdravotné postihnutie), môžu byť kryté aj tieto náklady.

/!\ Všeobecné rady, pokiaľ ide o tvoje práva a povinnosti v súvislosti s prácou v iných krajinách EÚ, nájdeš na stránke Vaša Európa.

Registrácia

Ak chceš začať s registráciou: 

Pri prvej registrácii budeš požiadaný, aby si si pred vytvorením profilu vytvoril účet (EU Login, služba autentifikácie používateľa poskytovaná Európskou komisiou). 

Po vytvorení profilu budeš mať prístup k osobnému panelu, z ktorého sa môžeš uchádzať o inzerované príležitosti a zúčastňovať sa na súťažiach, máš prístup k všeobecnému online školeniu, môžeš si zobraziť vlastné certifikáty a ešte oveľa viac. 

/!\ Registrácia do zboru nie je zárukou účasti na činnosti.