"SEDNA"

"SEDNA"

"SEDNA"

Piemiņas iela 6, LV -4611, Audriņu pag., Rēzeknes novads, Latvia

description de l'organisation

Biedrība “SEDNA” tika dibināta 2004. gadā 1. jūlijā.Tās mērķi ir: apvienot sporta klubus; organizēt to darbības un veicināt sadarbību; attīstīt sportu Latgalē un Latvijā; veicināt pieredzes apmaiņu piedaloties sporta pasākumos; organizēt Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumus.
Rēzeknē, biedrība rīko lielākās starptautiskās kikboksa sacensības Latvijā: turnīru "Silver Griffin” un Latvijas atklāto čempionātu, kuri tika ienesti oficiālajā olimpiskās organizācijas WAKO pasaules kalendārā, kā ikgadējie. Ziemas sezonas beigās, kopā ar Rēzeknes pilsētas sporta pārvaldi, SEDNA rīko ikgadējās, distanču slēpošanas sacensības, kas notiek Ančupānu mežā. Turpat, kartodromā, iedzīvotājiem piedāvājām braucienus ar kartingiem un motocikliem.
Kopš dibināšanas momenta SEDNA ir rīkojusi 20 starptautiskus, 29 nacionālus un 62 vietējus sporta pasākumus. Turklāt to visu organizēja un īstenoja tikai ar saviem spēkiem un kā vienvirziena sporta klubs, kur aktīvākie dalībniekiem bija jaunieši. iesaistot gan pašvaldības finansējumu, gan privātus investētājus. Biedrība spējā atvērt pirmo kartinga zāli Rēzekne, piedalījās pilsētas pasākumos un gājienos, jau trešo gadu vada Eiropas līdzfinansētos projektus fiziskās aktivitātes un veselīga dzīves veida jomā, Rēzeknē. Biedrība 3. gadu iesaistās projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/064)”, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas iedzīvotajiem. Pagājušajā gadā tika realizē jaunatnes iniciatīvas projekts “Realizē sevi”. Šobrīd biedrība piedalās arī NVA atbalstītajā ESF projektā „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001.
Mēs aktīvi piedalāmies dažādu populāru sporta veidu atdzimšanā, regulāri sadarbojamies ar citām organizācijām (t.s. jaunatnes organizācijām), skolām un bērnu namu. Biedrība cenšas stiprināt saikni ar vietējiem jauniešiem, iesaistot tos kā sporta aktivitātēs, tā arī brīvprātīgajā darbā. Tiek rīkotas vispārizglītojošas nometnes, kur arī brīvprātīgiem jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties, organizēt, izteikt savu viedokli. Biedrība arī aktīvi piedalās pašvaldības rīkotajos pasākumos, kur brīvprātīgie jaunieši iesaistās organizēšanā un vadīšanā.
Savas darbības laikā biedrības komandai ir bijuši dažāda veida sasniegumi. Biedrības idejas un mērķus ir atbalstījusi gan Rēzeknes pilsētas dome, gan Rēzeknes novada pašvaldība, piešķirot mērķdotāciju ieplānotajām aktivitātēm.

thèmes liés à l'inclusion sociale

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

  • Geographical obstacles
  • Economic obstacles
  • Social obstacles

Cette organisation est titulaire d’un label de qualité du corps européen de solidarité. Le label de qualité certifie que l’organisation est en mesure de mener des projets conformément aux principes et aux objectifs du corps européen de solidarité.

Porté Travail, Stages

OID: E10251931
Dernière mise à jour le 05/10/21