Príležitosti na prácu, vzdelávanie, dobrovoľníctvo a cestovanie v Európskej únii

Žijete v krajinách západného Balkánu – Albánsku, Bosne a Hercegovine, Kosove*, Čiernej Hore alebo Srbsku? Informujte sa o tom, ako využiť príležitosti na prácu, vzdelávanie, dobrovoľníctvo a cestovanie v Európskej únii.

Informácie pre mladých ľudí v iných častiach tohto regiónu, ako sú Chorvátsko a Severné Macedónsko, nájdete na našej domovskej stránke prostredníctvom možnosti „Vyberte si krajinu“.

*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.