Avrupa Birliğinde çalışma,öğrenme, gönüllü olma ve seyahat etmek için fırsatlar

Batı Balkanlar’da mı yaşıyorsunuz?- Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosovo, Karadağ veya Sırbistan? Avrupa Birliğinde çalışma,öğrenme, gönüllü olma ve seyahat etmek için fırsatlardan nasıl yararlanacağınızı öğrenin.

Information for young people in other parts of the region, such as Croatia and North Macedonia, can be accessed from our homepage via the "Choose a country" selector.

*UNSCR 1244 and the ICJ Fikri çerçevesinde Kosovo Bağımsızlığın İlanı