Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

Caritas Children Day Care Centre "Akimirka" of Lentvaris Parish

Pietų g.28, Unknown, Lentvaris, Lithuania

www.vilnius.caritas.lt - +37052611014

description of organisation

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos Caritas Vaikų ir paauglių dienos centras “Akimirka” veikia Lentvario mieste nuo 2006 metų. Mūsų organizacijos tikslas yra teikti kompleksinę pagalbą socialinius sunkumus patiriančioms šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, siekiant skatinti sėkmingą vaikų bei suaugusių šeimos narių socializaciją, bendradarbiaujant su įvairiomis vaikais ir šeima besirūpinančiomis organizacijomis. Vaikų dienos centro veiklos uždaviniai:
1. Organizuoti vaikų prasmingą popamokinį laisvalaikio užimtumą.
2. Ugdyti vaikų socialinius įgūdžius bei kompetencijas.
3. Padėti socialines rizikas patiriančioms šeimoms spręsti iškylančias kasdienio gyvenimo problemas.
4. Kviesti Lentvario miesto gyventojus asmeniškai ir bendruomeniškai įsipareigoti, padedant vaikams ir jų šeimoms, prisidėti prie vaikų užimtumo, ugdymo, šeimų palydėjimo.
Vaikų dienos centrą “Akimirka” lanko vidutiniškai 35 vaikai ir paaugliai iš 22 socialinių sunkumų turinčių šeimų. Vaikų dienos centre vaikams yra suteikiama saugi erdvė augti ir tobulėti: vaikai ruošia pamokas, dalyvauja socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimuose, pasirinktinai lanko šokių, giedojimo, dailės, fizinio lavinimo būrelius. Vaikų dienos centre “Akimirka” vaikams ir jų tėvams organizuojami kultūriniai renginiai. Vaikų dienos centras vasaros metu organizuoja vaikams vasaros stovyklas ir žygius. Taip pat vyksta intensyvus darbas su vaikų tėvais. Šeimoms padedama dalinant LPF „Maisto Bankas” paramą maistu.

Volunteering project

Project name Project Dates Deadline Status
Volunteer with children in Lentvaris children day center Akimirka (A3)
A total of 38 week(s) during the period
Jan 2020 to Jan 2021
01/01/2020 - 01/01/2021
01/11/2019 closed

This organisation holds a European Solidarity Corps Quality Label. The Quality Label certifies that the organisation is able to run projects in compliance with the principles and objectives of the European Solidarity Corps.

Scope Volunteering

Role Expiry date
Host31/12/2027
PIC: 928900422 OID: E10124089
Last updated on 10/12/23

Organisation topics

Education and training

Youthwork

Community development