Skip to main content

Постави прашање!

Откако ќе се пополни формата и ќе се притисне „Испрати“, вашето прашање ќе биде испратено до Еуродеск. Тие понудуваат бесплатни одговори на младите за прашања поврзани со темите на Европскиот младински. портал

Можете да поставите прашање на англиски или на некој од другите 27 јазици користени на порталот.

Ако немате добиено одговор во рок од 3 работни дена, ве молиме контактирајте нѐ повторно во случај да вашето оригинално барање не е примено коректно.

Информацијата не е задолжителна, но може да ни помогне за подобро да ви одовориме.

Captcha